Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2010-05-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2010-05-19."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2010-05-19

2 www.regionvarmland.se Dagens program 09:00 Presentation av rapporten "Näringslivsutveckling i en föränderlig värld -globalisering och omställning i Värmland" Sune Berger 09.30 Rapportering om Det företagsamma Värmland Anders Olsson 10.00 Bensträckare 10.30 Laget runt 11.30 Företagsakuten Christina Lundqvist 11.45 Uppföljning och dialog om uppstartsfasen för Lärling 2.0 Britta Zetterlund-Johansson 12.15 Avslut

3 www.regionvarmland.se Det företagsamma Värmland Plattformar för aktörer - arena för entreprenörskap! Den felande länken i Värmlands innovationssystem? Anders Olsson Strateg Innovativa miljöer Region Värmland

4 www.regionvarmland.se Antal nystartade företag per tusen invånare Andel av befolkningen som hellre är företagare än anställd (%)

5 www.regionvarmland.se

6 Utmaningar för tillväxt i Värmland Entreprenörs- och kunskapsdrivet företagande för tillväxt. Viljan att verka som entreprenör och att starta företag. ”Klimatet eller kulturen”, skiljer sig mycket åt i olika delar av regionen. Systemet för innovation och rådgivning behöver effektiviseras. Koppla ihop goda idéer med entreprenörer. Kvinnors företagande och entreprenörskap behöver utvecklas, liksom förmågan att möta olika typer av företag och entreprenörer.

7 www.regionvarmland.se Årlig genomsnittlig tillväxttakt, 2002-2006 Tillväxttakten märkbart lägre i Värmland och Jämtland Källa: SCB

8 www.regionvarmland.se Detta har hänt sedan 22 januari Almi Dialogmöte 12 mars Arbetsgrupp Rapportering till Region Värmlands AU 15 april Förankring Projektbeskrivning

9 www.regionvarmland.se

10 Näringslivets e-plattform Advokatbyr å er Banker Investerare Patentbyr å er Reklam- och designbyr å er Revisionsbyr å er Plattformarna

11 www.regionvarmland.se Näringslivets e-plattform Advokatbyr å er Banker Investerare Patentbyr å er Reklam- och designbyr å er Revisionsbyr å er Stödjarnas e-plattform Almi F ö retagspartner Communicare Compare Drivhuset Energikontoret Exportr å det F ö retagarna Grensetj ä nsten Handelskammaren Hush å llningss ä llskapet Inva Inova IUC Karlstads universitet Kil Innovation Food Arena Kulturella och kreativa n ä ringar L ä nsstyrelsen M å ngfaldsscentrum Nyf ö retagarcentrum Region V ä rmland Regionalt Resurscentrum f ö r kvinnors f ö retagande St å l och verkstad The Packaging Arena The Paper Province Wellness and Care Visit V ä rmland Vivan V ä rmlandskooperativen Ung f ö retagsamhet Plattformarna

12 www.regionvarmland.se Näringslivets e-plattform Advokatbyr å er Banker Investerare Patentbyr å er Reklam- och designbyr å er Revisionsbyr å er Plattformarna Kommunernas e- plattform Arvika kommun Eda kommun Filipstads kommun Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun Hammar ö kommun Karlstads kommun Kils kommun Kristinehamns kommun Munkfors kommun Storfors kommun Sunne kommun S ä ffle kommun Torsby kommun Å rj ä ngs kommun Stödjarnas e-plattform Almi F ö retagspartner Communicare Compare Drivhuset Energikontoret Exportr å det F ö retagarna Grensetj ä nsten Handelskammaren Hush å llningss ä llskapet Inva Inova IUC Karlstads universitet Kil Innovation Food Arena Kulturella och kreativa n ä ringar L ä nsstyrelsen M å ngfaldsscentrum Nyf ö retagarcentrum Region V ä rmland Regionalt Resurscentrum f ö r kvinnors f ö retagande St å l och verkstad The Packaging Arena The Paper Province Wellness and Care Visit V ä rmland Vivan V ä rmlandskooperativen Ung f ö retagsamhet

13 www.regionvarmland.se Förslag Ett större strategiskt samverkansprojekt formas som skall verka i samtliga 16 kommuner Projektet startar vid årsskiftet 2010/2011 och bedrivs i tre år. Ett förprojekt inleds under hösten 2010 för att säkra att verksamheten är igång vid årsskiftet.

14 www.regionvarmland.se Aktiviteter inom fyra områden 1.Rådgivning till enskilda personer och företagRådgivning till enskilda personer och företag 2.Utbildning och omvärldsbevakning för rådgivare för att utveckla rådgivningsprocessernaUtbildning och omvärldsbevakning för rådgivare för att utveckla rådgivningsprocesserna 3. Regionala såväl som kommunspecifika insatser för att stärka entreprenörskapskulturen. 4. Mätning och uppföljning.

15 www.regionvarmland.se Syfte Öka företagsamhet och tillväxt i Värmland. Detta ska ske genom insatser för att stärka entreprenörskulturen, ökade insatserna för rådgivning samt effektivisering av rådgivningssystemet.

16 www.regionvarmland.se Övergripande mål Öka nyföretagandet och öka tillväxten hos befintliga företag. Detta ska ske genom målmedvetna satsningar på: information om företagsamhet, insatser för ökat inflöde av idéer samt utveckling av ett samlat och verkningsfullt system för entreprenörskap, innovationer och företagande…utveckling av ett samlat och verkningsfullt system för entreprenörskap, innovationer och företagande… … där de mest betydelsefulla offentliga och privata aktörerna i Värmland medverkar.

17 www.regionvarmland.se Mål Ökad andelen värmlänningar som hellre är företagare än anställda Ökat nyföretagande Ökad andel företag som startas av kvinnor, utrikes födda och unga Ökad interaktion mellan utbildningssystemet och företag / entreprenörer / klusterÖkad interaktion mellan utbildningssystemet och företag / entreprenörer / kluster Ökad effektivitet, tillgänglighet och samarbete i systemet av aktörer Bättre matchning mellan innovatörer och entreprenörer. Utvecklade och använda verktyg och metoder för uppföljning och lärande på systemnivå och för deltagande organisationer och kommunerUtvecklade och använda verktyg och metoder för uppföljning och lärande på systemnivå och för deltagande organisationer och kommuner Fler befintliga företag som växer och ökad tillväxt i växande företag Fler och bättre mötesplatser för entreprenörer & entreprenörskap Ökat inflödet av idéer personer/ entreprenörer och företag till främjare / aktörerÖkat inflödet av idéer personer/ entreprenörer och företag till främjare / aktörer

18 www.regionvarmland.se Erbjudande till kommunerna Rådgivning för nystart och för befintliga företag. Utbildning och certifiering av kommunens egna företagsrådgivare. Omvärldsbevakning inom området entreprenörskap. Extra resurser och stöd i samband med kommunens egna aktiviteter och kampanjer för nyföretagande och entreprenörskap. Profilering av kommunen som företagarvänlig. Mätning, uppföljning och lärande kring kommunens egna arbete för ökat företagande. Ökad samverkan med entreprenörsstödjande organisationer i Värmland.

19 www.regionvarmland.se Vägen till beslut 05-21Brev till aktörerna med projektplan, erbjudande och indikativ förfrågan om medfinansiering. Erbjudande till dialogmöten med kommunerna. 05-27Informationsärende i styrelsen 05-26Avstämning med Tillväxtverket 05-28Kommunchefsgruppen 05-31Letter of intent till kommuner, privata aktörer och stödjande aktörer, förfrågan om deltagande och medfinansiering 06-01Kommunturné 06-21Inlämning ansökningar Region Värmland 08-26Beslut i styrelsen Region Värmland 08-31Inlämning Ansökan Mål 2 Norra Mellansverige 09-01Projektstart förprojekt DvF 12-15Beslut Mål 2 Norra Mellansverige 01-01Projektstart Det företagsamma Värmland

20 www.regionvarmland.se Följ Det företagsamma Värmland på Gränsgångaren! gransgangaren.wordpress.com

21 www.regionvarmland.se Dagens program 09:00 Presentation av rapporten "Näringslivsutveckling i en föränderlig värld -globalisering och omställning i Värmland" Sune Berger 09.30 Rapportering om Det företagsamma Värmland Anders Olsson 10.00 Bensträckare 10.30 Laget runt 11.30 Företagsakuten Christina Lundqvist 11.45 Uppföljning och dialog om uppstartsfasen för Lärling 2.0 Britta Zetterlund-Johansson 12.15 Avslut


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2010-05-19."

Liknande presentationer


Google-annonser