Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Generell träningslära Teori 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Generell träningslära Teori 1."— Presentationens avskrift:

1 Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Generell träningslära Teori 1

2 2 /--------- GTU nivå 1 ---------/

3 Kroppens utveckling Må och prestera bra Träningsplanering Fysisk träning Generell träningslära 3

4 Kroppens utveckling Tillväxt och pubertets- utveckling Nerv och muskel- system Energi och kraft- utveckling Lära mer Idrottsledare: s 95-115 Talangutveckling kap 3 4

5 5 Längdtillväxt

6 6 Längdtillväxt och pubertetsutveckling

7 7 Nerv-muskelsystem

8 8 Muskelns byggnad

9 9 Muskelns kontraktion

10 10 Muskelfibrer Typ I Uthållig Typ IIa Snabb Typ IIx Explosiv x

11 11 Kraft Hastighet Tid-antal Muskelns kraftutveckling Hastighet – Snabbhet Kraft – Styrka Tid – Muskeluthållighet

12 12 1 Fosfatföreningar Socker 2 Socker + syre 3 4 Fett + syre Muskelenergi Mjölksyra Anaerob energi Aerob energi Energiproduktion

13 13 Energisystemet

14 14 Anaerob träning Snabbhet / styrka Förbättrad koordination Snabb kraftutveckling Ökad energifrigöring Anaerob uthållighet Ökad energifrigöring Ökad ”tålighet” Ökad borttransport Lokal effekt Rörelsen ska vara eller likna tävlingsmomentet

15 15 Aerob träning Maximal syreupptagning Ökad hjärtpumpförmåga Ökat antal kapillärer Aerob uthållighet Ökad fettförbränning Minskad mjölksyraproduktion (Ökat antal kapillärer, mito- kondrier och enzym) Central effekt Lokal effekt

16 Må och prestera bra Lära mer Idrottsledare s 115-117 Talangutveckling kap 3-4 16

17 17 Undvika skador Kontrollera utrustning, skydd och anläggning med avseende på säkerhet Följa regler – rent spel Träna ej vid feber, halsont eller när man känner sig sjuk Inlärning av riktigt rörelsemönster och fokus på mycket grundträning Uppvärmning Anpassad träning till individens mognad Nedvärmning, lätt stretch och avkoppling Tillräckligt med sömn, mat och dryck

18 18 Om du fått en skada Skadetyper Akuta (ofta mjukdel) Överbelastning Skador bland unga fördelat på idrott (%) Fotboll 30 Handboll 13 Basketboll 8 Gymnastik 8 Kampsport 8 Skidor, alpin 5 (Idrottsskador s 42) När skadan skett Tryckförband så fort som möjligt Tryck, högläge, vila i 3 dygn Övrig behandling efter läkares ordination Till sjukhus Andnings- och hjärtproblem Huvudskada - medvetslöshet Skelett- och stor mjukdelsskada Rehab och återgång Sjukvården Återgång vid full funktion

19 19 Mat och dryck för att må och prestera bra Ät frukt och grönt – 5-6 om dagen Ät potatis, ris eller pasta och grovt bröd – varje dag Ät fisk – flera gånger i veckan Minska på socker – speciellt från läsk, godis och kakor Minska på fettet – speciellt från mejeriprodukter och kött Släck törsten med vatten Varierad kost, undvik färdiglagade produkter Måltidsordning Regelbunden frukost, lunch och middag Två mellanmål till barn och ungdom Sitt ner och ät i lugn och ro, stäng av TV och dator

20 20 I maten finns Kolhydrater. Viktigaste energikällan. Finns i balj- o sädesväxter, fukt och grönsaker Fetter. Koncentrerad energi. En mängd viktiga funktioner för att vi ska fungera bra. Proteiner. Bygger upp och reparerar muskler bland annat. Vitaminer och mineraler. Viktiga för att vi ska hålla oss friska och kunna prestera

21 21 Vaccinera klubben mot doping Finns det risk för att någon i din idrottsförening skulle dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingpolicy att ta hjälp av? Det är en bra idé att vaccinera er klubb mot doping. Det tar bara någon timme. Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest. Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor. Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy. Steg 4: Ni informerar om vaccinationen. När ni är klara får ni en beredskap att hantera dopingfrågor och ett vaccinationsintyg från Riksidrottsförbundet.

22 Träningsplanering Långsiktig (utvecklingstrappa) Säsongen Träningspasset Lära mer Talangutveckling kap 6 22

23 23 Viktiga faser i idrotts- utvecklingen. Här ”skapar” eller ”kapar” vi en aktiv! Långsiktig planering

24 24 Lära att träna - fasen Utvecklingsålder; flickor 8-11, pojkar 9-12 Delta gärna i upp till tre idrotter som barnet gillar Utforma tävlingar med hänsyn till träningsålder och förmåga Fördelning mellan 70% träning och 30% tävling/tävlingsinriktad träning Uppmuntra spontanidrott

25 25 Utvecklingsålder; flickor 8-11, pojkar 9-12 Fysiska grundegenskapers träning under förpuberteten Koordination genom grundläggande idrottsfärdigheter Rörlighet genom speciella övningar Snabbhet genom frekvensövningar och riktningsändringar Styrka med kroppsvikt, fria vikter, balansboll och hopp Uthållighet genom lekar och stafetter

26 26 Variation i träningsrespons Tränings- respons Tid Snabb och stor respons Långsam och stor respons Snabb och liten respons Långsam och liten respons

27 27 Träning för att träna – fasen Utvecklingsålder; flickor 11-15, pojkar 12-16 Delta gärna i två idrotter som ungdomen tycker om och har talang för Lära sig att klara tävlingens fysiska och mentala utmaningar genom tävlingssituationer på träningen Fördelningen mellan 60% träning och 40% tävling/tävlingsinriktad träning

28 28 Utvecklingstrappa

29 29 Utvecklingsålder; flickor 11-15, pojkar 12-16 Fysiska träningens inriktning under puberteten Alla fem fysiska grundegenskaper ska fortsatt tränas både enskilt och i kombination med varandra Aerob träning och rörlighet prioriteras vid max tillväxttakt Styrketräning prioriteras för flickor: omedelbart efter toppen på tillväxttakten och vid menstruationsdebuten pojkar:12 till 18 månader efter toppen på tillväxttakten Träningsbarheten (”öppet fönster”) för både den aeroba- och för styrkeförmågan är beroende av ungdomens mognad

30 30 Säsongsplanering Mål och uppläggning av verksamheten Ungdomarnas och föreningens mål Tävling, träning och övriga gemensamma aktiviteter Periodindelning Träningens inriktning i olika perioder av säsongen Eventuell variation i träningsbelastning (pulsering) Detaljplan / Veckoplan Planering av innehåll med idé om belastning (mängd, intensitet, svårighetsgrad och eventuella tävlingsinslag) och återhämtning

31 31 Träning, återhämtning och kompensation

32 32 Träningspasset Inledning Träningens syfte och upplägg Uppvärmning med allmän och speciell del (dels inriktning mot huvuddelen och dels extra fysträning som prioriteras) Huvuddel Beroende på del av säsongen skall träningen fördelas med inriktning dels på aktuell idrott och dels på mognads- anpassad fysisk träning och träningstävling Avslutning Nedvärmning, lätt rörlighet, dryck och avkoppling samt genomgång av hur ungdomarna upplevde passet Dusch, omklädning och säker hemfärd

33 Fysisk träning Fysiska grundegenskaper Koordination (rörelsefärdighet) Rörlighet Snabbhet Styrka Uthållighet Kombinationsträning Lära mer Idrottsledare s 101-115 Talangutveckling kap 6 33

34 34 Koordination BalansTimingOrienteringAnpassningRytmikKombination Koordination Samspelet mellan nervsignal, muskel- spänning och rörelse Koordinationsträning ska prioriteras och ingå vid alla träningspass och gärna vid flera tillfällen under träningen

35 35 Koordination / rörelsefärdigheter Generella rörelser: stå, krypa, gå, löpa, hoppa, sparka, kasta, fånga, balansera, stödja, hänga, dra, pressa, böjning och sträckning, diagonaler och rotationer. Specifika rörelser; olika idrottstekniker Träningen ska inriktas på rörelser lämpliga för mognaden: allsidiga och idrottsspecifika varierande intensiteter varierande mängd enskilt, parvis eller i grupp

36 36 Koordination Ge exempel från din idrott!

37 37 Rörlighet Statisk rörlighet Passiv – Aktiv rörlighet En – få – flera leder Dynamisk rörlighet Passiv – Aktiv rörlighet En – få – flera leder Rörlighet Förmågan att ta ut rörelsen till ett ytterläge

38 38 Rörlighetsträning Form Arbete Antal sekunder reps Statisk, passiv/aktiv (stretching) 10-90 1-5 Dynamisk, passiv/aktiv (tänjning) mjukt 5-10 Prio

39 39 Rörlighet Ge exempel från din idrott!

40 40 Snabbhet Reaktions snabbhet Aktions- / frekvens- snabbhet Cyklisk / acyklisk rörelsesnabbhet AccelerationMaximal Snabbhets- uthållighet Snabbhet Förmågan att reagera och agera snabbt över viss tid

41 41 Snabbhetsträning FormArbeteAntalVila sekunderreps/setmin ReaktionSpecifik5-10/1-31-2 AktionSpecifik5-10/1-31-2 Frekvens5-204-6/1-31-2 Acceleration2-55-7/1-3½-3 Maximal5-85-6/1-31-8 Snabbhetsuth.10-202-5/1-33-8 Prio

42 42 Snabbhet Ge exempel från din idrott!

43 43 Styrka MaximalstyrkaSnabbstyrka Reaktiv styrkaStart styrkaExplosiv styrka Styrkeuthållighet Styrka Förmågan att motstå eller övervinna yttre kraft

44 44 Styrketräning FormArbeteAntalVila % av maxreps/setmin Maximal85-1001-3/2-53-5 Tillväxt (långsamt)70-806-12/2-53-5 Snabb/explosiv40-804-10/3-62-5 Styrkeuthållighet -7012-max/1-32-5 Prio

45 45 Styrketräning för barn och ungdom Praktiska rekommendationer Barnens individuella utvecklingsnivå avgör, men att börja i 7-8 års ålder kan ses som ett riktmärke. Tränare som bedriver styrketräning bör vara väl förtrogna med styrketräningen som träningsform. Fokus ska ligga på ett korrekt tekniskt utförande 1-3 pass/vecka, ca 20-40 min/pass 8-12 övningar för olika muskelgrupper. 1-2 set med moderat belastning och 12-15 repetitioner för överkropp och 15-20 repetitioner för benen.

46 46 Uthållighet Anaerob uthållighet Snabbhet Snabbhets uthållighet ProduktionTolerans Aerob uthållighet Hög intensiv Medel intensiv Låg intensiv Uthållighet Förmågan att arbeta från låg- till hög- intensivt under viss tid

47 47 Uthållighetsträning FormArbete Vila Antal sek/minsek/min reps/set Anaerob högint.15-90 s2-10 m 2-10/1-2 Aerob högintensiv kort intervall15-90 s15-30 s 10-50/1-5 lång intervall3-10 min2-4 min 3-10/1-2 Aerob medelintensiv lång intervall3-10 min1-3 min 3-10/1-2 kont./fartlek10-90 min0-2 min1-2 Aerob lågintensiv kontinuerlig10-180 min-1-2 Prio

48 48 Uthållighet Ge exempel från din idrott!

49 49 Kombinations- träning KoordinationRörlighetSnabbhetStyrkaUthållighet Kombinations- träning Många fysiska grundegenskaper tränas samtidigt Kombinationsträning passar i alla åldersgrupper. Fokus ska ligga på de fysiska grundegenskaper som bäst utvecklas i respektive utvecklingsfas

50 50 Kombinations- träning Ge exempel från din idrott!

51 51

52 Fysisk träning – praktikpass Exempel på generella träningspass Löp- och hoppinriktning Funktionell grundträning Cirkelträning Fria vikter och styrkemaskiner Lära mer Funktionell grundträning (dvd och bildserie) 52

53 53 Löp- och hoppteknik Uppvärmning Jogging Hopprep Lätt rörlighetsträning Pinnträning 3-4 st Brottarövningar 3-4 st Löpteknik Hoppsa steg Hälkick "Rakaben" löpning Höga knälyft Sidlöpning Koordinationslopp Stegringslopp Hoppteknik Enbenshopp framåt, zick/zack Mångsteg Jämnfotahopp på stället Rörlighet 3-4 st övningar (ben, höft, bål och axel)

54 54 Funktionell grundträning Uppvärmning med löp- och hoppteknik Jogging Hoppsa steg Hälkick Höga knälyft Stegringslopp Mångsteg Lätt rörlighetsträning Styrka Komplexfemman Olika utfallsgång Liggande rotationer Bålrullningar med fällkniv Armhävningar Chins Dips Coreövningar Rörlighet 3-4 st övningar (ben, höft, bål och axel)

55 55 Löp och hoppinriktad träning

56 56 Cirkelträning med och utan redskap

57 57 Fria vikter och styrkemaskiner

58 Fysisk träning – hemuppgift Förslag till hemuppgift Pröva några nyheter om fysträning du lärt dig så snabbt som möjligt på din träningsgrupp. Hur upplevde du det? Sök upp en mer erfaren tränare i din förening och följ/var med på träningen. Fundera över träningens inriktning och innehåll. Gå och titta på andra idrotters träning för ungdomar i samma utvecklingsfas. Lärde du dig något nytt och när kan du använda det? Lycka till 58

59 59 Träningslära – lästips: Kroppens utveckling:  Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006 (sid. 26-45) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker,2006, (sid. 95-99) Funktionell grundträning, MAQ, DVD, SISU Idrottsböcker, 2007 Övriga lästips: Fysisk träning för ungdom, SISU Idrottsböcker, 2003 Aerob och anaerob träning, SISU Idrottsböcker, 2004 Styrketräning, SISU Idrottsböcker, 2008 Handikapplära – Svenska Handikappförbundet, 2009 SHIF:s hemsida, (pdf-fil), länk: http://www.handikappidrott.se/t2.aspx?p=341669http://www.handikappidrott.se/t2.aspx?p=341669 Må och prestera bra: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid. 61-65, 74-90) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid. 95-99, 115-117) Övriga lästips:  Idrottsskador - förebygga behandla rehabilitera, SISU Idrottsböcker, 2004 Idrottarnas kostbok, SISU Idrottsböcker, 2009 Idrottsnutrition, SISU Idrottsböcker, 2009 Kostpolicy, sept. 2009, RF:s hemsida, http://www.rf.se/Dokumentbank/ Vaccinera klubben mot doping, RF:s hemsida, http://www.rf.se/vaccinerahttp://www.rf.se/vaccinera

60 60 Träningslära – lästips: Träningsplanering: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid. 46-66, 161-181 ) Övriga lästips: Idrottens träningslära, SISU Idrottsböcker, 1997 Fysisk träning: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid. 46-61, 175-181) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid. 101-115) Övriga lästips: Kunskapsöversikt – styrketräning för barn och ungdom, http://www.rf.se/Dokumentbank/ Övrigt, se ovan, Kroppens utveckling och Träningsplanering

61 Nästa utbildningsnivå Plattformen Barn och förpubertet ”Lära att träna” GTU nivå 1 Förpubertet och pubertet Inlärning”Lära att träna och träna för att kunna träna” GTU nivå 2 Efterpubertet till äldre ungdom Utveckling”Träna för att tävla” GTU nivå 3 Äldre ungdom till vuxen Prestation”Träna för att vinna” 61

62 Lycka till Janne Carlstedt 62

63 Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Generell träningslära Extra bilder för utbildare Utbildare 63

64 64 Maximal syreupptagning Hjärtfrekvens / puls

65 65 Vätska och prestation

66 66 Svettförlust och vätskeupptag

67 67 Tidig grundläggande träning

68 68 Tidig specialiserad träning

69 69 Träning, återhämtning och kompensation

70 70 Fysiska grundegenskaper Kombinationsträning

71 Bel RepsEffekt 100% 1Styrkeökning genom 95 2 främst förbättrad 90 3nervsignaltrafik 88 4 85 5 80 6Styrkeökning genom 75 10främst muskeltillväxt 70 12 65 15Förbättrad styrke- 60 20uthållighet Belastningstrappa 71

72 72


Ladda ner ppt "Idrottens Grundtränarutbildning GTU nivå 1 Generell träningslära Teori 1."

Liknande presentationer


Google-annonser