Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad konkurrenskraft med rätt trafiklösningar Handelskamrarnas trafikprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad konkurrenskraft med rätt trafiklösningar Handelskamrarnas trafikprogram."— Presentationens avskrift:

1 Ökad konkurrenskraft med rätt trafiklösningar Handelskamrarnas trafikprogram

2 Konkurrensförmåga, tillväxt och utveckling, investeringar för framtiden De långa avståndens inverkan måste elimineras Regeringen bör identifiera de rätta servicekriterierna för infrastrukturen och förbinda sig till dem med ett servicelöfte Exportvaror ska kunna transporteras snabbt, säkert, kostnadsefektivt till hamnen och vidare ut i världen utan farledsavgifter 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä2 Trafiklösningarna har en stor betydelse för bolagen och nationalekonomin:

3 Varorna från produktionen till hamnarna med en medelhastighet på 70 km/h; för järnvägarna en axelvikt på 25 tn Detta förutsätter en hastighetsnivå på 100 km/h samt en tillräcklig kapacitet, kvalitet och säkerhet under årets alla dagar –Smidiga korsningar, tillräckligt med omkörningsfiler –Obs! I de flesta fall behövs inte jättestora investeringar 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä3 Servicekriterier för infrastrukturen

4 Handelskamrarnas ställningstagande 2011 TEN-näten; Viktigt att investeringarna underlättar näringslivets transportbehov enligt infrakriterierna Transportleden som förbinder västkusten bör förbättras enligt infrakriterierna. Detsamma gäller för farleden som förbinder östra Finland Planeringen av de arktiska förbindelserna tillsammans med grannländerna i norr Fungerande 4G-nät behövs för smarta trafiklösningar 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä4 Näringslivet behöver fungerande förbindelser

5 Utdelning från statens infrabolag Målet: finansiera inversteringarna i infrastrukturen Staten har också en möjlighet att sälja aktier i icke-strategiska bolag Mer effektivitet i beslutsfattandet och statsbudgeten: Investeringar i rätt projekt utgående från infrakriterierna 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä5 Finansiering utan nya lån – pengarna finns i de passiva balansräkningarna

6 Tillräckligt stora och fungerande pendlingsområden Infrastrukturen måste stöda människornas smidiga och säkra pendling; tiden ska värderas rätt! Viktiga för att skapa innovationer och trygga tillgänglighet på arbetskraft Utvecklandet av en modern kollektivtrafik måste försnabbas avsevärt 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä6 Smidiga och snabba arbetsresor

7 Det måste finnas fungerande flygförbindelser till den internationella marknaden från regionerna Helsingfors-Vanda har en avgörande betydelse: snabba non-stop flyg till Asien är centrala för bolagen. Lika viktigt är att företagen kan vara på plats direkt på morgonen i alla centrala destinationer i Europa Det är viktigt att upprätthålla ett fungerande inhemskt flygtrafiknätverk 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä7 Finland och dess regioner ska vara tillgängliga på den globala marknaden

8 Havsfarlederna måste befrias från extra avgifter –Vi ska inte belasta vår export med inhemska avgifter Bolagiseringen av hamnarna har lett till en ökad transparens och marknadsenlighet - > kan vara en början till en konsolidering av hamnarna Kommunerna borde övergäga om det alltid är klokast att själv vara ägare till hamnen –Möjligt att frigöra pengar för investeringar i infrastruktur –Transitotrafikens betydelse måste identifieras Mer konkurrens och kostnadseffektivitet inom isbrytningen och lotsverksamheten 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä8 Till världsmarknaden utan farledsavgifter

9 Stastsrådets plenum och stratsådets ekonomiska utskott förbereder viktiga trafikbeslut –Fokus på en längre period än endast budgetåret –Viktigt att beakta näringspolitiska synpunkter och planering i beslutsfattandet –Den smala sektorförvaltningen hör till en gången tid Staten och statsbolagen ska följa marknadsenliga principer i affärsverksamheten: Transparent rapportering och corporate governance Ökad konkurrens där det är möjligt – lyckats i Sverige 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä9 Ett längre perspektiv inom beslutsfattandet och fokus på konkurrenskraften

10 Infrakriterierna viktiga speciellt för exportindustrins transportbehov Finansieringen finns tillgänglig i de statliga infrastrukurbolagens överstora balansräkningar Farledsavgifterna bör avskaffas Snabba och trygga arbetsresor; viktigt att värdera den tid som används till arbetsresor! Närvaro på världsmarknaden, tillgänglighet från övriga världen Marknadsmässig transparens och konkurrens 12.1.2015Esityksen nimi / Tekijä10 Sammanfattning


Ladda ner ppt "Ökad konkurrenskraft med rätt trafiklösningar Handelskamrarnas trafikprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser