Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INNOVATION VAD ÄR DET OCH NÄR SKALL MAN HA DET?. Tyvärr är vi offer för ”Innoflation” där allt vi gör kallas för innovation och i och med det blir begreppet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INNOVATION VAD ÄR DET OCH NÄR SKALL MAN HA DET?. Tyvärr är vi offer för ”Innoflation” där allt vi gör kallas för innovation och i och med det blir begreppet."— Presentationens avskrift:

1 INNOVATION VAD ÄR DET OCH NÄR SKALL MAN HA DET?

2 Tyvärr är vi offer för ”Innoflation” där allt vi gör kallas för innovation och i och med det blir begreppet otydligt. Definitionen ” Innovation är att skapa eller hitta insiktsfulla lösningar samt att ta dem till marknaden på ett lyckosamt sätt” verkar passa in på de flesta bolag, kanske även ditt. Det innebär att du inte måste komma på allt själv – men du kan anpassa det du hittat till din verklighet. Du bör bygga den på kundinsikt och den kallas bara för innovation då du har tagit ut det på den avsedda marknaden och sett att kunden är villig att betala för den.

3 Innovation är att skapa eller hitta insiktsfulla lösningar samt att ta dem till marknaden på ett lyckosamt sätt

4 Kärnområdes innovation Optimera existerande produkter & tjänster för existerande mottagare Näraliggande innovation Expandera från existerande affär till något nytt för oss där vi kan använda det vi redan har Omdanande innovation Utveckla helt nya produkter och tjänster även för marknader som ännu inte existerar Produkter & Tjänster – ”Vad” Optimera det vi har Skapa nya Helt nyaNya generationer Marknader & Kunder – ”Till Vem” Serva existerande Fånga näraliggande

5 Produkter & Tjänster – ”Vad” Optimera det vi har Marknader & Kunder – ”Till Vem” KÄRNOMRÅDESINNOVATIONER räcker när… (externa faktorer): Den existerande marknaden inte är så innovativ Innovationer är synonymt med produkter Det finns starka erbjudanden på marknaden Barriärerna för andra att komma in är stora (interna faktorer): Man har en blygsam, men säker vinst varje år Man har stora investeringar gjorda Ens riskaptit inte är stor Man anser att marknaden inte bör störas Skapa nya Helt nyaNya generationer Serva existerande Fånga näraliggande

6 Produkter & Tjänster – ”Vad” Optimera det vi har Skapa nya Helt nyaNya generationer Marknader & Kunder – ”Till Vem” Serva existerande Fånga näraliggande NÄRALIGGANDE INNOVATIONER passar när (externa faktorer): Existerande erbjudanden genererar allt mindre Konkurrensen ökar Det finns möjligheter förutom produkter (interna faktorer): Man behöver en betydande större tillväxt Man har tid att sätta av till “det nya” Man är villig att ta sig an en större risk Man är villig att acceptera en viss osäkerhet

7 Produkter & Tjänster – ”Vad” Optimera det vi har Skapa nya Helt nyaNya generationer Marknader & Kunder – ”Till Vem” Serva existerande Fånga näraliggande OMDANANDE INNOVATIONER kommer bäst in när… (externa faktorer) Konkurrensen agerar kraftfullt Huvudmarknaden stagnerar eller försvagas kraftigt Ingångsbarriärerna försvinner (interna faktorer): Man behöver en dramatiskt ökad tillväxt Man har tid avsatt för nya satsningar Man är villig att tänka om och förändra Man är villig att investera i det nya Man är villig att ta en större risk under osäkerhet MEN, när man verkligen inser att man måste ändra sig… är det ofta för sent att börja. Förändringen måste redan vara igång!

8 Skaffa er en definition på vad Ni menar med innovation på ert bolag. Dessutom bör ni i er projektportfölj ha en väl avvägd blandning av projekt med olika grader av innovationer, där de som adresserar dagens kärnområde gör att ni överlever idag och de näraliggande och omdanande innovationsprojekten att ni har det bra även imorgon.

9


Ladda ner ppt "INNOVATION VAD ÄR DET OCH NÄR SKALL MAN HA DET?. Tyvärr är vi offer för ”Innoflation” där allt vi gör kallas för innovation och i och med det blir begreppet."

Liknande presentationer


Google-annonser