Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intro.  Genetik = ärftlighetslära  Vetenskapen om genomets (arvsmassan) uppbyggnad & funktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intro.  Genetik = ärftlighetslära  Vetenskapen om genomets (arvsmassan) uppbyggnad & funktion."— Presentationens avskrift:

1 Intro

2  Genetik = ärftlighetslära  Vetenskapen om genomets (arvsmassan) uppbyggnad & funktion

3  Genetik besvarar frågor som berört människan i urminnes tider  Varför liknar organismernas avkomma sina föräldrar?

4

5  

6  Här inne i cellkärnan finns kromosomerna.cellkärnankromosomerna

7

8 .. I kromosomerna finns elefantens gener.

9  Gen - En del av DNA-spiralen i en cell. En gen fungerar som en ritning till ett speciellt protein. Beroende på i vilken ordning de olika byggstenarna sitter i genen sätts olika aminosyror ihop till olika proteiner.

10

11  Barnens arvsmassa bildas vid befruktningen. Kromosomerna i pappans spermie och kromosomerna i mammans äggcell bildar en ny cellkärna i den första fostercellen som sedan blir ett barn.spermieäggcell cellkärna

12  Ägg - Honornas könsceller. Ägg är mycket större än spermier (jfr t.ex. ett hönsägg) och kan inte röra sig själv. Att äggen är stora beror på att de bidrar med mycket näring.

13  Spermie - Hannarnas könsceller. Spermier är små och rörliga. De innehåller ingen näring utan endast arvsmassa, dvs DNA. De bildas oftast i mycket stort antal.

14  Könsceller kallas även för gameter  När gameterna sammansmälter bildar dem en befruktad äggcell, s.k. zygot

15  Alltså…

16  I könscellerna finns 23 st kromosomer. Bildas av kroppsceller (somatiska celler) i äggstockar och testiklar, en process som kallas meios

17  Vanliga kroppsceller kallas för somatiska celler  I varje kroppscell finns det 46 kromosomer fördelat på 23 par

18  Molekylen DNA beskrevs första gången 1953 av forskarna…?  James Watson & Francis Crick

19  Molekylen som sådan har en struktur i form utav en dubbelspiral.  Strukturen byggs upp av socker, fosfat & kvävebas (Nukleotid)

20

21  Kvävebaserna i DNA molekylen är Adenin, Tymin, Cytosin & Guanin  A – T  C – G  Dessa är förenade med vätebindningar

22  Generna anger hur aminosyrorna skall sättas samman i proteinet  En sekvens om 3 st kvävebaser (triplett) anger en aminosyra

23  Ordningen av kvävebaserna i DNA-spiralen utgör själva genen  T.ex. AAACGACGA - denna sekvens skulle kunna ange genen för insulin. Har man den så tillverkar kroppen insulin.

24  Alla kromosomer utom en är lika mellan hannar och honor, d.v.s. en kromosom är könsbundet  Det 23:e kromosomparet anger om det är en pojke eller flicka, vilket kön har denna människa?

25  Kromosomerna förekommer som par där bägge kromosomerna i paret bär på anlag för samma egenskaper (1 från mamma 1 från pappa)

26  Gener som förekommer på samma plats i det homologa kromosomparet kan ha olika betydelse.  T.ex. gen för insulin finns i vissa fall i dubbel upplaga i kromosomparet medan i andra fall förekommer endast ett sådant anlag alternativt bägge kromosomerna saknar genen.  Generna har olika betydelse, det finns olika varianter av gener – Alleler

27  Gener?  Kromosomer?  Cellkärna?  Gameter?  Zygot?  Somatiska celler?  Triplett?  Nukleotid?  Alleler?


Ladda ner ppt "Intro.  Genetik = ärftlighetslära  Vetenskapen om genomets (arvsmassan) uppbyggnad & funktion."

Liknande presentationer


Google-annonser