Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Student Bostads Företagen 2014-10-24. Presentation +Erik Person – Driftansvarig tekniker +Råttor +Tätningar +Specialsaneringar +Gasningar +Wisetrap/Wisebox.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Student Bostads Företagen 2014-10-24. Presentation +Erik Person – Driftansvarig tekniker +Råttor +Tätningar +Specialsaneringar +Gasningar +Wisetrap/Wisebox."— Presentationens avskrift:

1 Student Bostads Företagen 2014-10-24

2 Presentation +Erik Person – Driftansvarig tekniker +Råttor +Tätningar +Specialsaneringar +Gasningar +Wisetrap/Wisebox

3 Nomor AB + Kunskapsföretag inom skadedjur, matsäkerhet och hus&hem + Ett bolag - en organisation - vi äger driften 100% + Ett affärssystem – en kundtjänst + Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 + Kvalitetsledningssystem ISO 9001: 2012 + Verksamma inom 5 regioner, Norr, Mitt, Öst, Väst och Syd

4 Regionkontor Lokalkontor Geografisk indelning

5

6 Våra tjänster

7

8

9 Föreläsning om skadedjur Student Företags Bostäder

10 Mål med informationen + Ökad kunskap och förståelse. + Veta vart och vilka spår man ska söka efter. + Saneringsmetoder + Frågor och svar.

11 Våra vanligaste skadedjur + Svartmyran + Hästmyran + Strimmig trägnagare + Envis trägnagare + Ängrar + Baggar + Silverfisk + Geting + Gnagare + Kackerlacka + (Husbock)

12 Myror + Svartmyran +Trivs bäst i fuktig sand. Därav att man oftast hittar dom vid plattsättningar, altaner osv. +Kan bygga bo i fuktskadat virke. Även annat fuktskadat byggmaterial. +Sänder ut ”spejare” för att leta mat, lämnar ett doftspår efter sig så andra myror hittar samma väg.

13 Myror + Hästmyran +Angriper både levande och dött, angripet och friskt virke, barr och lövträd, men också impregnerat virke +Drottningen är större än hanen med sina 14 - 17 mm mot hanens 6 - 12 mm +Kan göra omfattande skador.

14 Strimmig trägnagare + Vuxna trägnagare är 4 mm stora och cylinderformade i kroppen + Finns i hela landet förutom i fjälltrakterna (gamla trähus i södra Sverige) + Angriper virke från såväl lövträd som barrträd men föredrar mjukare träslag och angriper aldrig kärnvirke.

15 Envis trägnagare + Den är något större och mörkare än den strimmiga trägnagaren. Den har också en gulaktig hårfläck på vardera sidan av halssköldens bakre hörn + Den envisa trägnagaren angriper främst byggnadsvirke som angripits av olika rötsvampar till följd av dålig ventilering eller vattenläckage.

16 Mal + Vanligaste i Sverige är pälsmal och klädesmal + Klädesmalen lever av hår, dun och fjädrar + Pälsmal är malen vars larver som angriper pälsar + Malfjärilen är små, gul eller gråfärgade med 12-14 mm mellan vingspetsarna

17 + Pälsänger + 3,5-6 mm lång + Dras mot ljuset och kan upptäckas i fönster + Normalt är det pälsängerns larv man hittar i bostäder. Vanligtvis i garderober, bland kläder och under lister. + Angriper ull, fjäder, ylle, päls, insektssamlingar, ben, spannmålsprodukter m m + Fläskänger + 6,5-9 mm lång + Äggen läggs i döda djur, t ex en mus under golvet, eller köttrester + Angriper rester av kött, ost, torkad fisk, skinn, ben, hår + Gnager sig gärna in i trä Ängrar

18 + Plattbagge + 3-4 mm lång + Plattbagge angriper mjölprodukter, spannmål, gryn, torkad frukt och andra kolonialvaror. + Förökar sig snabbt där det är varmt och torrt. + Mjölbagge + 6,5-9 mm lång + Var förr en allvarlig skadegörare i bagerier, kvarnar och spannmålslager. + Man finner dem ofta i fågelbon och skulle de uppträda inomhus har de oftast flugit in genom något fönster. Baggar

19 + Silverfisk +Blir som mest ca 12 mm lång. +Trivs bäst där det är varmt och fuktigt. T ex badrum och kök. +Lever av det vi lämnar efter oss, tvålrester, fett, hudflagor, stärkelserika matvaror som bröd och mjöl, cellulosa. Silverfisk

20 + Kan bli 15- 20 mm långa. (Bålgeting 25-35 mm) + Getingbon är ettåriga och drottningen är den enda som överlever vintern. + Deras stick kan vara mycket allvarliga för överkänsliga personer. + Problematiska i bagerier, fruktaffärer och andra livsmedelsverksamheter. Geting

21 Våra vanligaste skadedjur Gnagare + Svartråtta (ovanlig i Sverige) + Slank, smidig, 16-20 cm lång + Svans 19-25 cm + Färg: brun/svart/grå + Brunråtta + Stor, robust, 18-25 cm + Svans 15-21 cm + Färg: brun/svart/grå + Husmus + Liten, smidig, 6-9 cm + Svans 7-10 cm + Färg: brun/grå

22 Våra vanligaste skadedjur Brunråtta + Nyfiken + Misstänksam + Rör sig längs med lodrätta ytor + Rör sig över stora ytor + Finns normalt utomhus i marken, under byggnader och i avloppssystem + Söker sig vanligtvis in i byggnader + Springor > 10-13 mm + Mycket duktiga klättrare + Hoppar ca 1-1,5 m högt Husmus + Nyfiken + Vimsig + Springer kors och tvärs + Rör sig i ett begränsat område (6 m) + Söker sig vanligtvis till byggnader under hösten + Springor > 7 mm + Mycket duktiga klättrare

23 Kackerlacka

24 + Kackerlackor har funnits på vår jord i 250 miljoner år. + Det finns 4000 arter, varav 30 klarar att överleva inomhus. + 5 arter av dessa förekommer i Sverige varav en endast överlever utomhus. + Den ”vanligaste” i inomhusmiljö är tysk kackerlacka, Blatella germanica. + Den tyska kackerlackan är 10-15 mm lång ljusbrun och har två mörka parallella streck som löper från huvudet till vingbasen. + Kan flyga men gör det dock sällan. + Trivs i temperaturer mellan 25-33 grader, hittar dem bakom spis, kylskåp, värmerör.

25 +Allätare som förstör matvaror genom att äta av dem. Smutsar ner och luktar illa (de avsöndrar ett sekret från bakkroppen, vilket kan leda till allergiska reaktioner). +Cyanväte användes som bekämpning från 20-talet och DDT från slutet av 1930-talet och de flesta i västvärlden kunde leva i fred från kackerlackor i drygt 50 år. +Bekämpningsmedlen i dag är inte lika effektiva som tidigare. +Globaliseringen med ökat resande ihop med varmare hus gör en bra grogrund för tillväxt av kackerlackor. +Krävande för de som drabbas och ju längre infestationer gått desto svårare är det att få bort dom. +Vid senare upptäckt krävs upprepade saneringar (3-10 ggr). Kackerlacka

26 Kackerlacka - Spridning - +Kraftig ökning från 2001 i hela Europa. +Kraftig ökning i Norden från 2004. +Anmälda fall hos Nomor: +2004, 156 st +2009, 1349 st +2010, 3080 st +2011, 4117 st +2012, 8 523 st

27 Kackerlacka - Spår - +Avger en obehaglig doft +Svåra att upptäcka då de är nattaktiva +Vid KRAFTIG infestation ser du dem dagtid, annars mycket svåra att upptäcka +Svarta prickar av avföring där de uppehåller sig

28 Kackerlacka - Metoder för bekämpning - Kemisk bekämpning 1.Gel 2.Kontaktbesprutning 3.Dimning Alternativa metoder 1.Klisterfällor 2.Värme/Kyla 3.Kiselpulver

29 + Vid misstanke anmäl direkt till saneringsföretag. + Bra städrutiner (strypa födotillgången) + Placera ut indikationsfällor. + Agera direkt vid på minsta misstanke om förekomst. + Nära samarbete med ditt saneringsföretag. Kackerlacka - Förhindra och förebygga -

30 Kackerlackor Vad händer om man väntar för länge?

31

32 Frågor på detta?


Ladda ner ppt "Student Bostads Företagen 2014-10-24. Presentation +Erik Person – Driftansvarig tekniker +Råttor +Tätningar +Specialsaneringar +Gasningar +Wisetrap/Wisebox."

Liknande presentationer


Google-annonser