Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CBL 2004-02-05. 2 Eurokoder “Världens bästa beräkningsregler”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CBL 2004-02-05. 2 Eurokoder “Världens bästa beräkningsregler”"— Presentationens avskrift:

1 CBL 2004-02-05

2 2 Eurokoder “Världens bästa beräkningsregler”

3 3 n dimensioneringsregler för bärande konstruktioner n avsedda att användas vid dimensionering av byggnadsverk och förtillverkade element n framtagna av CEN på uppdrag av EG och EFTA n gällande i hela Europa Eurokoder är

4 4 n grundläggande dimensioneringsprinciper och lastförutsättningar, samt regler för dimen- sionering av: –betongkonstruktioner –stålkonstruktioner –samverkankonstruktioner stål/betong –träkonstruktioner –murverkskonstruktioner –geokonstruktioner –aluminiumkonstruktioner, samt –dimensionering mht jordbävning Eurokoderna innehåller

5 5 n måste tillåta vissa säkerhetsrelaterade nationella val (NDP), och därmed n utgör de inte en helt harmoniserad regeluppsättning för dimensionering av byggnadsverk n utgör de inte en identisk lika bas för CE-märkning av förtillverkade byggprodukter i olika länder EU-ländernas bygglagstiftning är inte harmoniserad. Det betyder bl a att Eurokoderna

6 6 n omgående fastställa dem som svensk standard n översätta dem till svenska (i normalfallet) n myndigheterna ändrar/preciserar sina föreskrifter och allmänna råd, bl a vad gäller de nationellt valda parametrarna (NDP) n myndigheternas valda parameterar publiceras i en bilaga till Eurokoden, dessutom separat på engelska Eurokoderna implementeras genom att

7 7 Måste de användas ? I så fall från när?

8 8 EES-länderna måste acceptera användning av Eurokoderna EG-kommmissionen ber medlemstaterna att verka för att Eurokoderna blir det normala, gärna enda beräkningssystemet Boverket kommer enligt planerna att helt gå över till Eurokoderna... men man kommer att tillåta användning av andra beräkningsmetoder i det enskilda fallet

9 9 Det beror av flera saker, bl a n om lagen om offentlig upphandling är tillämplig n om det gäller en produkt som ska CE-märkas n Eurokodernas tillåtna maximala övergångstider, och i vad mån föreskrivande myndigheter valt att förkorta denna - men det kanske är lika intressant att få klarhet i.... Från när måste de börja användas?

10 10 Det beror på: n naturligtvis först på om/när standarden är klar n om de nationella valen är publicerade n om alla andra standarder är klara som Eurokoden i fråga refererar till n om erforderliga beräkningsprogram finns framme Från när kan de börja användas?

11 11 Under en tid kommer det ibland att finnas tre olika generellt godtagna beräkningsregler: n BKR, med kompletternade handböcker n Eurokoder i ENV-form med tillhörande NAD n Eurokoder i EN-form med tillhörande nationell bilaga Övergångsregler

12 12 Vill du veta mer så är du välkommen att besöka vår fylliga Eurokod-hemsida www.eurokoder.sewww.eurokoder.se Där kan du också se vilka kurser som är på gång och vad det finns för publikationer att köpa


Ladda ner ppt "CBL 2004-02-05. 2 Eurokoder “Världens bästa beräkningsregler”"

Liknande presentationer


Google-annonser