Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27 1 ALTERNATIVA INMATNINGSSÄTT Sus Lundgren. 27 2 Varför nöja sig med mus och tangentbord? Pennor –Scannerpennor –Anoto-teknologin Digitala ritbord Joysticks.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27 1 ALTERNATIVA INMATNINGSSÄTT Sus Lundgren. 27 2 Varför nöja sig med mus och tangentbord? Pennor –Scannerpennor –Anoto-teknologin Digitala ritbord Joysticks."— Presentationens avskrift:

1 27 1 ALTERNATIVA INMATNINGSSÄTT Sus Lundgren

2 27 2 Varför nöja sig med mus och tangentbord? Pennor –Scannerpennor –Anoto-teknologin Digitala ritbord Joysticks och spelkontroller Alternativa tangentbord –OrbiTouch –Styrplatta Pekskärmar Röststyrning Sensorer

3 27 3 Scannerpennor Den första scannerpennan var C Pen (skapad av företaget som är Anoto idag) –Innehåller bl a en kamera i spetsen, en kommunikationsenhet, en processor och minne –Det finns flera märken idag Fungerar m.h.a. avancerad bildanalys –Kameran tar 50 bilder/sekund –Bilderna analyseras m.a.p. överlapp och justeras i höjdled –Detta fogas samman till en bild av texten –Denna bild analyseras och omvandlas till text

4 27 4 Scannerpennor: konsekvenser Otroligt lätt att använda: transparent teknologi Man kan skriva när och var som helst Pennan/programmet måste antingen ”tränas” i att känna igen ens handstil… …eller så måste man skriva på ett sätt som pennan/programmet kan ”förstå”

5 27 5 Anoto-teknologin Grundidé: Man skriver på papper men detta överförs till digital form Ett specialpapper används för positioneringens skull –Papperet har ett mönster av prickar: varje enskild del (1,8 mm x 1,8 mm) har ett unikt utseende som definierar var i mönstret det befinner sig (= var på pappret) –Mönstrets sammanlagda storlek är större än Europas och Asien tillsammans!

6 27 6 Anoto-teknologin

7 27 7 Anoto-teknologin Mönstret kan indikera funktionalitet –Olika delar av mönstret kan kopplas till en särskild funktion eller programvara (ex e- post, SMS, fax etc) –Speciella symboler (kryssrutor) för att exempelvis sända eller lagra den skrivna informationen; de är märkta med ett speciellt mönster kopplat till den funktionen

8 27 8 Anoto-teknologin Specialpennor –Man kan skriva med dem som med vanliga pennor –Har en inbyggd kamera som registrerar prickmönstret så att teknologin ”vet” hur linjerna dras och var de befinner sig i förhållande till varann –Innehåller en del teknologi; minne processor och en kommunikationsenhet Utvecklat av det svenska företaget Anoto (fd C Technologies) –www.anotofunctionality.com –www.anoto.com

9 27 9 Anoto-teknologin: konsekvenser Texten hamnar automatiskt i rätt sorts program- eller dokumentformat, rätt formaterad Man kan maila eller faxa sitt ”klotter” automatiskt Man måste ha ”rätt” papper tillgängligt Pennan/programmet måste antingen ”tränas” i att känna igen ens handstil… …eller så måste man skriva på ett sätt som pennan/programmet kan ”förstå”

10 27 10 Digitala ritbord www.wacom.com

11 27 11 Digitala ritbord Består av en platta med tillhörande penna (och ofta mus eller ”puck” också) Registrerar förutom uddens position på plattan även trycket och pennans lutning (iaf vissa modeller) Lämpar sig speciellt bra för bildbehandling och digitalt tecknande –För den avancerade användaren finns specialpennor som imiterar funktionen hos exempelvis en airbrush Plattorna kan fås i olika storlekar

12 27 12 Digitala ritbord Man kan klicka och dubbelklicka genom att ”picka” med pennan –De flesta pennor har också en eller två knappar som man kan koppla till ex. tagentbordskommandon, musklick etc. –Ibland kan man koppla viss funktionalitet till rutor på plattan Vanligt att man väljer att ha ett abslout förhållande mellan penn-uddens position på plattan och muspekarens position på skärmen –Pennan i övre högra hörnet = muspekaren i övre högra hörnet

13 27 13 Digitala ritbord Wacom är det mest kända märket –Nedanstående gäller Wacoms produkter, men förmodligen även de övriga märkena Tekniken bygger på elektromagnetisk resonans –Plattan får ström från datorn –Plattan innehåller ett nät av metalltrådar som omväxlande sänder och tar emot elektromagnetiska pulser till/från pennan –Pennan kommunicerar trycket mot udden, lutning och sitt eget ID – http://www.wacom-europe.com/uk/ downloads/white-papers/index.asp

14 27 14 Digitala ritbord: konsekvenser Anses vara mycket mer ergonomiskt än en vanlig mus –Friare handledsrörelser Ger mycket bättre precision och kontroll än en mus Rik indata (position, lutning, tryck, knapptryck, vinkel…) –Utnyttjades av Kurtenbach et al i T3

15 27 15 Joysticks & spelkontroller Dessa har i allmänhet ett antal knappar (som kan ha olika funktion beroende på applikation) Lutning (och ibland vridning) kan avläsas

16 27 16 Joysticks & spelkon- troller: konsekvenser Många ”degrees of freedom” Kan ge force-feedback, vilket kan vara mycket användbart! Många knappar – kan vara svårt att lära sig vilken som gör vad Knapparna har en fix form, färg och position – svårt att mappa dem till funktionalitet

17 27 17 OrbiTouch

18 27 18 OrbiTouch Ett tangentbord utan tangenter! Bygger på att de bägge halvkloten kan röras i vardera åtta riktningar –64 kombinationer –Man kan också trycka in dem för att växla ”mode” (Musläge vs. Alt/Ctrl-läge) –Kan också användas för att kontrollera muspekaren Skickar samma signaler till datorn som ett vanligt tangentbord skulle ha gjort Tillverkas av Keybowl, www.keybowl.com

19 27 19 OrbiTouch: konsekvenser Utvecklat som ergonomiskt hjälpmedel –Avlastar handleder etc. –Tillåter ”flexibla” arbetsställningar Man kan göra ”allt” med samma inputenhet Mycket svårt att lära sig –Ingen naturlig mappning mellan tecknet och halvklotens position –I synnerhet kortkommandon som innehåller Ctrl eller Alt blir omständliga –Krångligt om man vill ha en annan teckenuppsättning än standardengelska

20 27 20 Styrplattor En styrplatta är en platta indelad i tryckkänsliga rutor (ca 128) http://www.frolundadata.se/inmatning/conceptuniversal.htm

21 27 21 Styrplattor Användaren bestämmer vad dessa rutor eller grupper av rutor skall representera –M.h.a. speciell programvara gör man inställningarna  flexibelt & ändringsbart –Eftersom rutor kan slås ihop i grupper kan man åstadkomma färre - men större - rutor Många användningsområden –Små barn –Förståndshandikappade –Robotstyrning –Kassainmating (ex. McDonalds!) –Reumatiker och gamla

22 27 22 Pekskärmar Skärmens yta består av två genomskinliga lager som kan leda ström –När man trycker någonstans får lagren kontakt –Resistansförändringen mäts och utifrån det beräknas det var man tryckte Lätt att använda, men ”träffytan” blir stor –Låg precision jämfört med en mus; detta går dock att lösa  Albinsson & Zhai Kan slitas ut relativt fort Finns också i form av ”extraskärmar” som man kan sätta utanpå en vanlig monitor  flyttbart!

23 27 23 Röststyrning Röststyrning görs med hjälp av en mikrofon. Det inregistrerade talet tolkas och omvandlas till kommandon eller skrift –Lätt att använda, men det kan hända att man måste kunna vissa kommandoord –Programvaran måste förstå dialekter och överse med talfel –Svårt när ord med olika stavning och betydelse uttalas likadant –Vissa språk är enklare än andra; franska är mycket svårt, svenska och tyska ganska lätt Ahmed le chef de gare au Vanne Ahmed le chef de caravan

24 27 24 Sensorer Man kan använda vilken sorts sensorer som helst för att skicka data in till ett program som i sin tur kan påverka vad som händer på skärmen  McPie Sensorer lämpliga för mänsklig manipulation är exempelvis –Trycksensorer –Accelerometrar –Böjsensorer  ShapeTape –Rörelsesensorer Ni kommer att lära er massor om detta i ubicomp-kursen! :)

25 27 25 Om multimodal input Man ger input på mer än ett sätt –exempelvis via tangentbord, ritande, tal, visslande, gester, positioner etc. i olika kombinationer. De olika sätten kan komplettera varandra –Man kan peka (gest) eller klicka (trad. input) på något och lämna en muntlig kommentar  BoomChameleon ”Mänskliga” inputsätt har för- och nackdelar –Lätt att ge input! –Svårt/Komplicerat att ta emot och analysera input  Tuneserver

26 27 26 Om tvåhands-input Tillsammans kan händerna utföra precisionsarbete –Positionering Om händerna skall göra ”olika” saker så måste man komma ihåg att nästan alla har en dominant hand –Ska vara lätt att byta; enkelt om man har olika inmatningsdon – ett för den dominanta och ett för den icke-dominanta handen  T3 Ännu så länge väldigt specialiserat –Krävs mycket kod för att anpassa till en specifik applikation

27 27 Länkar... http://www.extremetech.com/ category2/0,3971,838385,00.asp www.frolundadata.se


Ladda ner ppt "27 1 ALTERNATIVA INMATNINGSSÄTT Sus Lundgren. 27 2 Varför nöja sig med mus och tangentbord? Pennor –Scannerpennor –Anoto-teknologin Digitala ritbord Joysticks."

Liknande presentationer


Google-annonser