Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 1 Att leda en frivilligorganisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 1 Att leda en frivilligorganisation."— Presentationens avskrift:

1 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 1 Att leda en frivilligorganisation

2 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 2 Traditioner skapar en stark kontinuitet. Negativa erfarenheter blir lätt sega och förvandlas till bojor, som hindrar oss att prova på nya saker, göra förändringar och bygga upp nytt. Vi lever i en ständigt och många gånger oförutsägbart föränderlig värld. De visa leder förändringarna och anpassar sig, de mindre visa stretar emot och gnäller. Förändringar är alltid svåra. De kräver mentala och fysiska ansträngningar och därför är det enklare att göra motstånd och lättare att fortsätta som förut. Därför

3 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 3 GÖR VI SOM VI ALLTID GJORT, MEN ÄNDÅ FÖRVÄNTAR VI OSS NÅ ETT ANNAT RESULTAT.

4 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 4 ”Att genomföra förändringar framgångsrikt förutsätter ett gemensamt viljetillstånd. Om det uppstår eller inte beror på om man kan förklara åt människan varför förändringen är oundviklig med tanke på kontinuiteten och välfärden.” Som klubbens president har du fått stor makt och mycket ansvar, kan du använda dem på rätt sätt? Att kunna samarbeta är en teknikgren … som förutsätter kunnande, kännedom, förmåga att tolka känslor och att kunna hantera människor.

5 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 5 Köp inte din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv. Minns att berömma när det är på sin plats. Undvik inte heller att kritisera vid behov, men gör det försiktigt och uppmuntrande. Bygg upp i stället för att riva ned. Våga medge, då du haft fel.

6 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 6 Varje klubb är självständig - Verksamheten baserar sig på klubbens egna stadgar med Lionsförbundets modellstadgar som utgångspunkt. - Lionsverksamheten baserar sig på frivillig verksamhet i We Serve -anda. - INGEN ORDERGIVNING. - Följ ändå Lions-löftet ”… om att detta medlemskap förpliktar mig att aktivt delta i all verksamhet i klubben. Jag lovar att följa Lions-etiken efter bästa förmåga, att regelbundet delta i klubbens möten och att acceptera sådana uppdrag, som ålägges mig av min klubb, mitt distrikt och Lions Clubs International …” ”… med full vetskap om att detta medlemskap förpliktar till aktivt deltagande i all verksamhet i klubben …”

7 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 7 KOMMANDE PAST PRESIDENTEN 1 VICE2 VICE GÖR UPP EN VERKSAMHETSPLAN Bilda en kommitté för långtidsplanering med följande medlemmar: Past presidenten, du själv samt 1 och 2 vice presidenterna Planera din egen period tillsammans med dem. Arrangera en utvecklingsdag i klubben

8 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 8 VÄND ERFARENHETEN TILL DIN FÖRDEL! Utnyttja och ta hjälp av past presidentens erfarenheter från det som var framgångsrikt/mindre framgångsrikt under dennes period. Vad hade man kunnat göra bättre, vad blev ogjort? Fortsätt det arbete han påbörjat. Genom samarbete hjälper du de kommande presidenterna att komma igång och säkrar samtidigt kontinuiteten i ”presidentkarriären”. Lägg märke till medlemmarnas utveckling, klubbens gemenskap, håll inte onödigt långa möten. Använd din styrelse på rätt sätt, förbered mötena tillsammans med dem. Din klubbs utveckling startar från dig.

9 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 9 Regionens volleyboll Zonens volleyboll Övrigt Partners Klubb-besök Julgranar, hjältegravar Klubbens utvecklings- dag Klubbaktiviteter Klubbmöten Styrelsemöten PNAT/DRK PNAT/ DRK Klubbfunk- tionärer PNAT/DRK + skolning DecNovOktSepAugJulEvenemang KLUBBKALENDERN Kultur

10 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 10 KLUBBKALENDERN Partners Förbundets årsmöte Sammöte med part- ners Funktio- närsskol- ning Distriktets volleyboll Övrigt Teater Kultur Klubb-besök Vändag Klubbaktiviteter Klubbmöten Styrelsemöten Distriktets årsmöte PNAT/ DRK PNAT/DRK + skolning JunMajAprMarFebJanEvenemang

11 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 11 1.Tillsammans med ungdomen? Utvidga Lions- Quest! 2.Kom med på våraktiviteten! Marknadsföring efteråt. 3.Talkoverksamhet (räcker klubbens resurser till?) 1.Ungdomsverksamhet 2.Samaktiviteter med ungdomen 3.Specialteman 1.Utveckla kortaktiviteten? 2.Generera nya idéer (utveckla klubbens hemsida)? 3.Klubbarnas egna (eller samarbete) aktiviteter tillsammans med intressegrupperna? Service- aktiviteter för åldringsvård? Vill vi vara interna- tionella, t.ex. vänskaps- och fadderklubbs- verksamhet? 1.Egna goda aktiviteter 2.Information 3.Deltagande i inhemska och internationella aktiviteter 1. Klubbföredrag? Diskussioner? SWOT-analyser? 2. Aktiva kommittéer? Hur få alla med? 3. “Tail twister”, Sport, motion? Utfärder, föredrag, besök? 4. Presidentens bulletin eller dylik? 1. Möten 2. Kommittéer 3. Trevlig samvaro 4. Information MetoderVerksamhetsformer Nyckel- område Intresse- grupper Egen verk- samhet Målgrupper

12 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 12 PRESIDENT, KONTROLLERA sköter sina uppgifter (fyller i blanketter, gör informationsblad osv. som denne anförtrotts att göra) och gör allt inom utsatt tid att din sekreterare fungerar: övervaka, att kassören sköter såväl de internationella som de övriga betalningarna i tid. att din kassör fungerar:

13 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 13 1 vice president: Presentera din egen verksamhetsplan åt klubbmedlemmarna under aprilmötet och fråga efter deras åsikter. Då får du hela klubbens stöd och färdigheter med dig till en skapande verksamhet. Din klubbs utveckling kommer att fortsätta under just din period. Lägg märke till medlemsutvecklingen, klubbens gemenskap, håll inte onödigt långa möten.

14 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 14 LEDARENS ROLL FÖR ATT FÖRBÄTTRA MEDLEMSSITUATIONEN På kort sikt:På kort sikt: - Att bevara nuvarande medlemsantal - Ny medlem i stället för den som trätt ut - Privilegierade/nya medlemmar På lång sikt: - Skapa långsiktsplan för medlemsrekrytering - Genomtänkt och balanserad medlemsökning -Ger en positiv bild utåt och -Skapar önskan om att få bli medlem

15 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 15 Medlems- och expansionskommittén: -Medlemsrekryteringsprogam till distriktets/klubbarnas förfogande -Klubbens anda, trevnad, meningsfullt att jobba tillsammans -Yttre och inre offentliga bild -Skolning, motivation, drivkraft, engagemang -Hurudan verksamhet, vad den ger, kostar, ålägger nya medlemmar/partners -Tillräcklig orientering i verksamheten -Faddrar, fadderns åligganden -Klubb-besök/föredrag/utfärder/det ska vara roligt -Ålders- och yrkesfördelning -Män/kvinnor -Utgång ur klubben/privilegierat medlemskap/uteslutning

16 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 16 MEDLEMSANTAL, TILLVÄXT OCH ATT HÅLLA MEDLEMMARNA KVAR I KLUBBEN Att effektivt hålla kvar medlemmarna i klubben händer inte av sig självt. Det finns fyra likvärdiga bidragande faktorer: 1.Samverkan mellan klubbens funktionärer och ledare. 2.Samarbetet i din egen kommitté. 3.Samförståndet och samarbetet mellan klubbens alla medlemmar. 4. Ett väl planerat och verkställt årligt medlemsrekry- teringsprogram som även omfattar ett program för att hålla medlemmarna kvar i klubben.

17 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 17 EN NY MEDLEM I KLUBBEN Bjud in: Den nya medlemmen och dennes partner. Klubbens alla medlemmar jämte partners. Gör evenemanget tillräckligt festligt – ett lyckat mottagande blir ett fint minne för resten av livet hos de nya. Se till att de båda genast kommer in i verksamheten (om det finns partnerverksamhet. Se till att båda blir väl orienterade i Lions-verksamheten.

18 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 18 Minns att fadderförhållandet varar livet ut! Fadder, minns att berätta åt den nya medlemmen: - vad vår verksamhet kostar - vad vår verksamhet ger oss - vad han/hon förbinder sig till i vår verksamhet - vad vår verksamhet förpliktar till

19 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 19 Definition av klubbaktiviteternas relativa konkurrenssituation på klubbens verksamhetsområde DOMINERANDE STÄLLNING STARK STÄLLNING GYNNSAM STÄLLNING HÅLLBAR STÄLLNING SVAG STÄLLNING Aktiviteternas konkurrensställning på verksamhetsområdet koncen-trera ”mjölkko” ”tax” ”stjärnskott” ”resurs- slukare” utveckla ge upp INITIAL- SKEDET TILL- VÄXT MOGNAD FÖR- ÅLDRING Klubbaktiviteternas mognad på verksamhetsområdet skapa sanera försvara, mjölka

20 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 20 ANVISNINGAR FÖR EN GOD LEDARE - Skapa en inspirerande vision - Styr med dig själv som exempel - Styr synligt - Märk, observera, lyssna - Var flexibel - Delegera - Utdela beröm, stöd, belöna - Skapa samarbetsanda - FRAMFÖR ALLT: VAR DIG SJÄLV Otvungen samvaro och verksamhet också med partners och hela familjen

21 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 21 President kom ihåg! Världens mest använda ord är JAG. Det här ordet är onödigt.

22 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 22 LIONS-PRESIDENT Som stöd under ditt verksamhetsår har du: Lions Clubs International Finlands Lionsförbund r.f. Distriktsguvernören, vice distriktsguvernören Distriktsstyrelsen, region- och zonordförandena Vänd dig modigt med dina frågor till dem - de är redo att hjälpa dig!

23 28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 23 Lionsverksamheten är vår gemensamma glada sak!


Ladda ner ppt "28.3.2007/HP/MF/sgFinlands Lionsförbund r.f. Presidenten II 1 Att leda en frivilligorganisation."

Liknande presentationer


Google-annonser