Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det inträffar olyckor vid snökoterkörning ■Årligen omkommer ett tiotal personer och ungefär 800 skadas ■Två tredjedelar av dödsolyckorna inträffar på isen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det inträffar olyckor vid snökoterkörning ■Årligen omkommer ett tiotal personer och ungefär 800 skadas ■Två tredjedelar av dödsolyckorna inträffar på isen."— Presentationens avskrift:

1 Det inträffar olyckor vid snökoterkörning ■Årligen omkommer ett tiotal personer och ungefär 800 skadas ■Två tredjedelar av dödsolyckorna inträffar på isen. Den vanligaste dödsorsaken på istäckta områden är drunkning ■Ungefär hälften av de omkomna hör till åldersgruppen 41-60 – åringar ■Under åren 2004 – 2006 har 83 % av de omkomna varit berusade vid olyckstillfället

2 Omkomna i snöskoterolyckor Insamlade uppgifter från Trafikförsäkringscentralen: ■1997 = 19 ■1998 = 15 ■1999 = 13 ■2000 = 12 ■2001 = 13 ■2002 = 11 ■2003 = 9 ■2004 = 12 ■2005 = 12 ■2006 = 12 ■2007 = 8 (förhandsuppgift)

3 ■Trafikförsäkringscentralens uppgifter är för tillfället mest tillförlitliga  De grundar sig på undersökningskommissionernas material, polisens brottsanmälningssystem samt på de ersättningar som försäkringsbolagen betalat ut på basen av trafikförsäkringen ■Statistikcentalens statistik innehåller endast få uppgifter om snöskoterolyckor (endast de som inträffar på vägområde) ■Från tidningsuppgifter får man riktgivande och viktiga uppgifter

4 ■Majoriteten av de omkomna är manliga förare ■30 % av snöskoterolyckorna inträffade i Lapplands län och 26 % i Östra Finland ■Under åren 2004 – 2005 var medelåldern för dem som omkom 45 år ■Alkoholhalten i blodet för de omkomna uppgick till 1,2 promille under nästan alla år mellan 2004 och 2006 ■Alkohololyckor inträffar vid situationer då man färdas en kort sträcka under den mörka tiden i områden där risken att ”åka fast” är liten ■I och med rörliga polisens övervakning i Norra-Finland minskade rattfylleriolyckorna, men det är fortfarande vanligare för snöskoter än gällande annan trafik

5 ■Den vanligaste olycksplatsen för dödsolyckorna är isområden  Åren 1996 - 2006 omkom 67 % på isar  På vägområden omkom 25 %  Endast någon enstaka omkom på snöskoterleder på is eller i terrängen ■Den vanligaste dödsorsaken på is är drunkning  72 % av dem som omkom på isen drunknade  62 % av de drunknade var berusade  I övrigt var det fråga om kollisioner med strandstenar eller andra hinder samt hypotermi  I mörkret körde man ner i vak eller kolliderade med strandstenar, i dagsljus körde man ner sig i svaga isar

6 Olyckor på vägområden 1996-2006 ■Av dem som omkom på vägområden var 74 % berusade ■Avkörningar i höga hastigheter, kollisioner med bommar eller med mötande fordon ■På sådana platser och vid sådana tidpunkter då det nästan inte är någon risk att ”åka fast” ■Snöskoterdödsolyckor inträffar på fritiden

7 Personskadeolyckor ■Den enda pålitliga källan är skadestatistiken för trafikförsäkrade snöskotrar ■Två olika begrepp  Skadornas antal: alla skador som har ersatts ur trafikförsäkringen  Antalet personskadeolyckor ger inte en exakt uppgift över antalet skadade ■Ansöker man alltid om ersättning??  Alkohol eller annan orsak som kan inverka på att man inte alltid ansöker om ersättning

8 ■Alla skador:  1998 = 672  1999 = 613  2000 = 633  2001 = 674  2002 = 811  2003 = 744  2004 = 852 ■Antalet personskadeolyckor  1998 = 427  1999 = 395  2000 = 404  2001 = 469  2002 = 561  2003 = 551  2004 = 629  2005 = 636

9 ■Enligt undersökningskommissionernas material:  På officiella leder i terrängen (24 %), rutter i terrängen (24 %) på isområden (24 %)  Oftast kolliderade man med hinder; sten, träd eller liknande (44 %)  Körde på ett is- eller snöhinder (14 %)  80 % vid klart eller vid molnigt väder  71 % hann inte göra något för att förhindra olyckan  Över hälften av offren hade över 10 000 km körerfarenhet  25 % av förarna hade kört 100 km eller mindre med snöskoter  51 % var 21 – 40 –åringar  Av olyckorna inträffade 65 % på fritiden, 18 % av skadorna inträffade på ledd safari


Ladda ner ppt "Det inträffar olyckor vid snökoterkörning ■Årligen omkommer ett tiotal personer och ungefär 800 skadas ■Två tredjedelar av dödsolyckorna inträffar på isen."

Liknande presentationer


Google-annonser