Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-115196 © 2008. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2008 April 2008 Project #:000000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-115196 © 2008. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2008 April 2008 Project #:000000."— Presentationens avskrift:

1 S © Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2008 April 2008 Project #:000000

2 © Synovate Sammanfattning av resultaten (1) Andelen som uppger att man har ganska eller mycket stort förtroende för bankerna har är i stort oförändrad. I år uppger 74 procent att man har mycket ganska stort förtroende för bankerna var siffran 76 procent. Även andelen med ett ganska eller mycket stort förtroende för personalen vid det bankkontor man oftast anlitar är oförändrat hög. I år uppger 87 procent att man har mycket eller ganska stort förtroende för personalen, 2007 var siffran 88 procent. Andelen som tycker att bankernas service till privatpersoner är bra eller mycket bra fortsätter att öka uppgav 58 procent att man tyckte att servicen var. I år har siffran ökat till 63 procent. Andelen som anser att det finns tillräckligt med banker som vänder sig privatpersoner är oförändrad (62 procent både 2008 som 2007 och 2006). Andelen som använder sig av en bank eller annat finansiella företag har minskat från 55 procent 2007 och 2006 till 49 procent Andelen som uppger att man inte känt sig missnöjd med den information eller behandling man får av sin bank är oförändrad (81 procent både i år och 2007).

3 © Synovate Sammanfattning av resultaten (2) Andelen som använder Internet som den huvudsakliga kontaktvägen till sin bank har ökat från 52 procent 2007 till 56 procent i år. Andelen som varje vecka använder sig av sin banks Internettjänster är i stort oförändrad (32 % 2007, 31 % 2008), Andelen som uppger att man aldrig använder sin banks Internettjänst har minskat från 28 procent till 25 procent jämfört med förra året. Sedan 2003 har andelen som aldrig använder sin banks Internettjänst halverats (från 50 till 25 procent). Andelen som anser att den egna bankens Internettjänst är mycket eller ganska bra är oförändrad (94 procent både i år och 2007). Andelen som använder sitt kort vid 5 av 5 inköp har ökat från 11 procent 2006 (frågan ställdes inte 2007) till 20 procent 2008, även andelen som uppger att man använder sitt kort vid 4 av 5 inköp har ökat från 34 till 39 procent.

4 Resultat

5 © Synovate Fortsatt högt förtroende för bankerna Source:add information here, or delete this textbox Hur stort eller litet förtroende har du för bankerna? Inga signifikanta förändringar

6 © Synovate Fortsatt högt förtroende för bankpersonalen Hur stort eller litet förtroende för personalen vid det bankkontor du oftast anlitar? Inga signifikanta förändringar

7 © Synovate Allt fler anser att bankernas service till privatpersoner är bra Vad anser du om bankernas service till privatpersoner? Förändringarna är signifikanta i för- hållande till 2006 års undersökning

8 © Synovate En stabil majoritet tycker att det finns tillräckligt med banker i Sverige Tycker du att det finns….banker som vänder sig till privatpersoner i Sverige? Inga signifikanta förändringar

9 © Synovate Något färre använder sig av endast en bank eller finansiellt företag Hur många banker eller andra finansiella företag använder du för tjänster som sparande, lån och betalningar? Inga signifikanta förändringar

10 © Synovate Andelen missnöjda med den information eller behandling man fått av banken är fortsatt låg Har du någon gång under de senaste 12 månaderna känt dig missnöjd med den information eller behandling du fått av din bank? Inga signifikanta förändringar

11 © Synovate Andelen som huvudsakligen använder Internet som kanal för att kontakta banken fortsätter att öka Vilken av följande kanaler använder du huvudsakligen för att kontakta din bank? Inga signifikanta förändringar

12 © Synovate Fler än nio av tio är fortsatt nöjda med sin banks Internettjänst Vad anser du om din banks Internettjänst? Inga signifikanta förändringar

13 © Synovate Ökad kortanvändning vid betalningar Om du tänker på hur ofta du betalar för olika inköp, hur ofta, på ett ungefär, använder du kort för att betala? Förändringen i andelen som svarar vid 5 av 5 inköp är signifikant

14 © Synovate Varför väljer du att inte betala med kort vid vissa inköp? (Flersvarsfråga) OBS! Svarsalternativen skillde sig åt mellan 2006 och 2008 års undersökningar och resultaten är därför inte direkt jämförbara

15 Om undersökningen

16 © Synovate Om undersökningen Uppdragsgivare:Bankföreningen Kontaktperson:Lena Barkman Ansvarig på Synovate:Nicklas Källebring Metod:Telefonintervjuer i Synovate Direkt Målgrupp:Allmänheten 16 år och äldre Omfattning:531 genomförda intervjuer Intervjuperiod:26 mars – 1 april 2008

17 Bilaga 1 Fullständiga diagram

18 © Synovate Förtroende för bankerna Source:add information here, or delete this textbox Hur stort eller litet förtroende har du för bankerna?

19 © Synovate Förtroende för bankpersonalen Hur stort eller litet förtroende för personalen vid det bankkontor du oftast anlitar?

20 © Synovate Synen på bankernas service till privatpersoner Vad anser du om bankernas service till privatpersoner?

21 © Synovate En stor majoritet är fortsatt nöjda med sin banks Internettjänst Vad anser du om din banks Internettjänst?

22 © Synovate En stor majoritet är fortsatt nöjda med sin banks Internettjänst Vad anser du om din banks Internettjänst?


Ladda ner ppt "S-115196 © 2008. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2008 April 2008 Project #:000000."

Liknande presentationer


Google-annonser