Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 21 april 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 21 april 2013"— Presentationens avskrift:

1 Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 21 april 2013
Information utan vinstintresse För alla boende som hyr av Stockholmshem och som bor i Solberga.

2 Kvällens punkter Våra lokaler, diskussion vad vi ska använda dem till och regler kring disponerandet av dem. Ansökan Potten. Remissvar SL om bättre kollektivtrafik till Solberga Rubinvägen och 4 höghus, vad händer Kvarteret Månstenen – vad händer Solbergaskogen, hundrastgård m.m. Samråd med Stockholmshem

3 Fortsatt innehåll Ombildningar Motioner till HGF Kommande aktiviteter
Samarbetspartner. Övrigt

4 Vår hemsida och kontaktvägar
Post: Lokal hyresgästförening Kristallskon. Stövelvägen 12, Hägersten Telefonsvarare: Bankkonto Swedbank Facebook: rädda solbergaskogen och kristallskon Att låna en lokal 150 kr i avgift, bokningen gäller från det att betalningen inkommit till kontot. Deposition 500 kr vid nyckelutlåning ,återfås ca en vecka efteråt Bastu –avgift 250 kr/år, deposition 500 kr Bildspel hemsida och lokaler.

5 Våra lokaler Kristallvägen 30 – för 40 personer
Stövelvägen 12 – för 60 personer Bastu Safirgränd 34 – för 15 personer samt hobbylokal Pliggvägen 12 – för 15 personer Sulvägen 35 Friskvårdslokal. Regler utrustning samt nyttjandevillkor och avgifter?

6 Ansökan Potten 1 270 000 kr Sulvägen 35 (Friskvårdslokal)
Golvmatta för gymnastik Bricklåssystem Stövelvägen 12 Hörselslinga Elinstallation Pliggvägen 42 Ny golvmatta Safirgränd Grill

7 Diskussion i grupp – 20 minuter!
Vad vill du att LH Kristallskon ska göra? Vilka aktiviteter vill du att Kristallskon skall ha? Vad tycker du att Friskvårdslokalen ska användas till? Vilken avgift tycker du att vi ska ta ut för de som använder denna lokal? Vilka regler tycker du ska gälla?

8 Remissvar SL om trafikering från dec 2013
Älvsjö SDN/SDF håller med oss. Utökad turtäthet 142 var 10:de minut från – samt – och lö-sö Buss 161 gå och stanna genom Solberga (Folkparksvägen) 147 från Hökmossen via Älvsjövägen till Älvsjö stn.

9 Rubinvägen 4 höghus Ett parkeringshus Ingen lekplats för barn

10 Solbergaskogen. Beslutet om Hundrastområdet ogitligförklarades.

11 Kvarteret Månstenen Inget beslut i SBN (stadsbyggnadsnämnden).
Nu också planer på två (fyra) andra byggnationer som naggar skogen: - Juvelerarvägen Kabelverket Kabeldragning Fridluftsplan

12 Stockholms grönstruktur -Solbergaskogen
områden är mycket viktigt för den viktiga biologiska spridningsvägen för många insekts fåglar och djurarter. Den förbinder Solbergaskogen med Älvsjöskogen och Långsjön och den regionala Bornsjökilen.

13 Solbergaskogens träd Skogens träd renar luften från de mycket giftiga avgaserna som väller ut från E4 E20. Skogens träd dämpar bullret från samma motorväg – det för inte hus

14 Handlingar som finns Förstudie/Markanvisning Startskede Handling
Landskapsanalys Protokollsutdrag § Tjänsteutlåtande Planskede S-dp plankarta Samrådsbrev Bergsyn Bullerutredning Dagvattenutredning Inledande riskanalys Genomförandebeskrivning Planbeskrivning

15 Domen i Midsommarkransen och vad har hänt/gäller?
Översiktsplan 99 gäller fram till då staden antar Promenadstaden. I juni 2011 ger stadsbyggnadsnämnden klartecken till s k startpromemoria för utredning byggnation i kvarteret Månstenen.. Detta efter att en ”hemlig” arkitekttävling utlysts som PEAB vunnit genom att lägga högsta anbud på marken. ”Eftersom det var ÖP 99 som gällde vid tiden för nämndens beslut är det denna som utgör en av gränserna för nämndens beslutskompetens. Både i gällande plan och i nuvarande plan är Solbergaskogen och kvarteret Månstenen avsatt som park och grönområde. Nämnden får inte anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt eller i väsentliga delar strider mot stadens översiktsplan.

16 Krav naturreservat nu! Skogens härlighetsvärde och upplevelsevärde är oerhört angeläget för oss. Skogen skapar en avstressande miljö.

17 Solbergaskogens dag Söndagen den 1 september klockan 12. 00 – 16
Solbergaskogens dag Söndagen den 1 september klockan – Parkleken Kristallen

18 Från samråd med Stockholmshem
Ventilation och OVK-protokoll Fasadrenovering Treglasfönster Miljöhus och matrestavfall Cykel, barnvagns och rullatorparkeringar. Kristalltorgets nedlagda affär Parkeringar

19 Ombildningar Ridstöveln – Sulvägen hyresgästerna tackatde rungande nej till köp på köpstämman. Turmalinen – Safirgränd, gick aldrig till köpstämma pga för få intresserade. Akvamarinen – fick ja till köp (genom en stor del fullmakter där de boende erbjöds kr för att röstade ja). De har ansökt om fastighetsdelning och beslutet skall fattas av Lantmäteriet. Om detta beslutas kan de köpa fastigheten. Inga nya intresseanmälningar har inkommit för andra adresser. Vi varnar för att lättvindigt skriva på intresseanmälan- allt underhåll avstannas.Intresse finns inte längre enligt staden på att ombilda i ytterförort.

20 Motioner till hyresgästföreningen
till aktiva föreningar till vilande lokala hyresgästföreningar Budget och verksamhetsplan för att omsätta medlen i viktig verksamhet Motion om HGF aktivitet i samband med ombildningar

21 HGF Hyresgästföreningen finns på facebook. Där berättar vi om:
goda bostadsexempel, läget i hyresförhandlingarna, senaste nytt om den bostadspolitiska debatten m.m.

22 Kristallskon finns representerade
Förhandlingsrådet Styrelsen Revisorer Valberedning

23 Kommande aktiviteter Tillsynsvandring
utomhusmiljö , 10 juni kl samling Klacktorget. Solbergaskogens dag 1 september Trygghetsvandring 23 oktober kl samling Klacktorget Bomöte 4 november kl , Stövelvägen 12 Samråd med Stockholmshem 8/11 (endast styrelsen). Julbuffé 8 december kl Stövelvägen 12. Invigningsfest Friskvårdslokal och Pliggvägen 42?

24 Samarbete med HGF region Stockholm HGF Brännkyrka-Hägersten
Älvsjö BRÅ – tryggt Älvsjö Älvsjö miljöråd Södra förstaden


Ladda ner ppt "Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 21 april 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser