Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eskilstuna. Bakgrund Valdeltagandet sjönk 2002 Kommunen tillsatte en demokratiberedning Demokratiberedningens rapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eskilstuna. Bakgrund Valdeltagandet sjönk 2002 Kommunen tillsatte en demokratiberedning Demokratiberedningens rapport."— Presentationens avskrift:

1 Eskilstuna

2 Bakgrund Valdeltagandet sjönk 2002 Kommunen tillsatte en demokratiberedning Demokratiberedningens rapport

3 Förutsättningar för arbete med demokratisk delaktighet Dialog Lyhördhet Våga utmana och ta umaningar

4 Åtgärder för ökat inflytande och val deltagande Demokratipolitik Demokratibokslut Förstärkt resurs till områdesarbetet Demokraticentrum Demokratiforum Demokrati och medborgarservice Demokratigrupen Demokratiutskottet Demokrativecka med demokratipris E- demokrati Rådsorgan/Brukarinflytande Handikappsråd Pensionärsråd Invandrar råd Ungdomsforum Trygga Eskilstuna (BRÅ) Forum för hållbar utveckling

5 Demokraticentrum Delaktighet Möten Dialog Förvaltningar Påverkan Föreningar Öppenhet Publika datorer Dagstidningar Samhällsinformation Lån av lokal Egen kunskapsutveckling Mötesplats för demokratiska processer Föreläsningar svenska, arabiska, kurdiska och engelska Fröslunda Lagersberg/Råbergstorp Nyfors Årby Sahl/Skiftinge

6 Demokratiforum Årby Lagersberg-Råbergstorp Sal/Skiftinge Nyfors

7 Ledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser åtta ledamöter, en från varje parti, som är representerat i kommunfullfäktige. De utsedda åtta ledamöterna nominerar i sin tur vardera en ledamot, som bor eller verkar inom den aktuella stadsdelen. Demokratiforumen utser en ordförande varje år. Mandatperioden sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen. Reglemente Demokratiforum Vara en mötesplats i området för samtal om kommunens långsiktiga förändrings och utvecklingsarbete med betoning på lokala frågor. Etablera mötesplatser för samtal och utveckla den lokala demokratin Sprida samhällsinformation Stärka kommunfullmäktiges roll i den demokratiska beslutsprocessen. Vara medverkande part i kommunens långsiktiga planering Uppmärksamma behov idéer och förslag till påverkan av närmiljö och lokalt förbättringsarbete Demokratiforums uppdrag

8 Ungdomsforum Ungdomsforum är ett övergripande organ som ska samordna, bevaka och driva ungdomsfrågor i kommunen för att ge ungdomar ett ökat inflytande i den demokratiska processen i kommunen. Ingen statisk grupp Komma och gå i sakfråga Arbetsgrupper Open Space 2ggr/år

9 Dialogkanaler: Säg vad du tycker, Open Space, facebook,Webben,elevråd, Fritidsgårdar,högstadieskolor, gymnsieskolor Välkommen att lämna synpunkter, ris och ros, förslag och idéer kring sånt som rör dig som ungdom i kommunen. Din synpunkt blir läst och skickad vidare till rätt förvaltning där man sedan kontaktar dig på något sätt för att följa upp din synpunkt tillsammans med dig. Namn: Ålder: Synpunkt: Telefon: E-postadress Kön KvinnaMan Ung! Säg vad du tycker!

10 Syftet med demokrativeckan är att: 1. Levandegöra det demokratiska samhället genom att lyfta fram och visa det demokratiarbete som pågår i kommunen. 2. Debattera och problematisera demokratin genom att ställa frågor som till exempel; Vad är demokrati? Har vi demokrati? Är demokratin för alla? 3. Utveckla nya demokratiska former så att fler känner att de har inflytande och vill vara med och påverka. Demokrativeckan

11 2009 besökte ca 1840 personer Demokrativeckan Alla aktiviteter är gratis 87 programpunkter 30 utställare Demokratipriset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla demokratin i Eskilstuna kommun

12 Vi sätter bollen i rullning för barnens röst! Blev resultatet av skaparverksstan under demokrativeckan då barnen fick chansen att tycka till. Materialet överlämnades i stadshuset till politikerna under högtidliga former under rubriken ” Vi sätter en boll i rullning för barnens röst!” Vi sätter en boll i rullning för barnens röst

13 Fråga din politiker är en plats för dig som vill komma i kontakt med representanter för något av partierna i din kommun. Du kan ställa en fråga till en eller flera kommunpolitiker. Använd politikernas personliga e-postadress om du har personliga frågor till dem. Innan du ställer en fråga kan du söka bland tidigare ställda frågor. Kanske hittar du svaret där? Välkommen! Jimmy Jansson Socialdemokraterna (S) Kommunstyrelsens ordförande Ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Ställ en fråga Frågor som Jimmy Jansson har besvarat Mona Kanaan Socialdemokraterna (S) Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bibliotek, Barnkulturcentrum (med Svenskt barnbildarkiv), Musikskola, Museer, Kulturminnesvård, Föreningsbidrag, Musik, Teater, Film, Naturvård, Fiskevård. Ställ en fråga Frågor som Mona Kanaan har besvarat Fråga din politiker

14 Gör som 240 andra eskilstunabor - lämna dina synpunkter och idéer i aktuella frågor och bidra till Eskilstunas utveckling! Eskilstuna kommuns medborgarpanel är ett sätt att förnya formerna för demokrati och delaktighet. Syftet är att få fler engagerade i lokala frågor. Medborgarpanelen har funnits på försök sedan 2008 men blir nu en fast dialogform på grund av de positiva erfarenheterna av panelen. De åsikter som panelen framför är rådgivande och kommer att vara en del av underlaget för tjänstemän och förtroendevalda som fattar besluten Medborgarpanel

15 Val 2010 Mål ur årsplan 2010 Att öka valdeltagandet i de 10 valdistrikt med lägst valdeltagande 2006. Valdeltagandet ökade med närmare 4% i kommunvalet (målet 5%) Gruppen 18-24 år ökade med 14% (målet var 10%) 28 stycken lokaler för förtidsröstning (bibliotek, köpcentrum, demokraticentrum) Val på alla kommunala gymnasieskolor Valbussen (2216 personer röstade) Bio reklam Sociala medier Facebook, webben Valbussen som mobil reklampelare som besökte alla stadsdelar

16 Dialog exempel Teckningstävling Måla en buss! Nu får elever i skolår 1-5 chansen att designa en buss som ska tas i trafik i och med starten av den nya enklare busstrafiken i december 2011. Ny busstrafik från december 2011 Eskilstuna kommun och Länstrafiken Sörmland satsar på en bättre kollektivtrafik och ett mer hållbart transportsystem i Eskilstuna. Missa inte utställningen om förslaget på den nya busstrafiken. Vi planerar fler avgångar och tätare turer från och med den 11 december. Hur påverkas du? Tyck till om nya busstrafiken. Vi lyssnar på dig! Se förslaget www.lanstrafiken.se. och på stadsbiblioteket 1 – 31 mars. Passa på att påverka! Alla tankar, idéer och önskemål är viktiga.www.lanstrafiken.se

17 Centrumen Demokratiforumen Ungdomsforum Demokrativecka Valet 2010 Medborgardialog/Medborgarpanel Lärdomar


Ladda ner ppt "Eskilstuna. Bakgrund Valdeltagandet sjönk 2002 Kommunen tillsatte en demokratiberedning Demokratiberedningens rapport."

Liknande presentationer


Google-annonser