Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten."— Presentationens avskrift:

1 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten Logistikrörets delar: –Distribution

2 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrörets delar med lagerpunkter Figur 2.5

3 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Order- & leveransprocessens aktiviteter Figur 2.6

4 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Delaktiviteter (arbetsmoment) Diskutera med din bordsgranne vilka praktiska arbetsmoment order och leveransprocessen kan innehålla

5 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 4 DuPont Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten Logistikrörets delar: –Distribution

6 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Kundorderpunkten Figur 2.7

7 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Med KOP i distributionen Figur 2.11

8 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Med KOP i produktionen Figur 2.12

9 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Exempel på olika produkters KOP Diskutera med din bordsgranne olika produkters/branschers KOP

10 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kundorderpunktens läge, några exempel Figur 2.8

11 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Ledtidsgapet Figur 2.9

12 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten Logistikrörets delar: –Distribution

13 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Olika distributionskanaler Figur 2.15

14 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Olika distributionskanaler Fundera tillsammans med din bordsgranne på några olika produkters (företags) kanaler. Finns det företag som använder olika kanaler för att nå sina kunder?

15 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Distributionskanal med grossist & detaljist Figur 2.20

16 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kanal utan grossist Figur 2.17

17 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Grossistens läge & funktion i distributionen Figur 2.16

18 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Totalkostnadsmodellen Figur 10.1

19 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kostnadsposter i totalkostnadsanalys Figur 10.3

20 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Sätt att distribuera för tillverkande företag Figur 2.13

21 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 LFK oftast svårast att beräkna Hur påverkas det totala säkerhetslagret vid centralisering?

22 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Att presentera Vad är utmärkande för en bra presentation?

23 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Utmärkande för en bra presentation? Engagemang –Visa engagemang –Visar att det som presenteras är spännande och intressant –Utstrålning –Glad och positiv –Få publiken engagerad, intresserad –Egna erfarenheter och verkliga exempel Förberedelse –Väl inövat –Påläst –Att personen som presenterar talar fritt

24 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Forts. Fokus –Ta bara med det allra viktigaste. Åhörarens kapacitet begränsad. –Börja med slutsatser och rekommendationer. Logik –Lätt att följa logik –Röd tråd med bra bilder –Strukturerad Språk –Samma nivå som åhörarna, anpassat till målgruppen –Lättbegripligt

25 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Forts Tal –Pratar tydligt och lugnt –Lätt att lyssna på Bilder/PP –Bra bilder och förtydligande exempel Trovärdighet. Vet vad man pratar om Humor Avslappnad

26 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Inte-listan, finns det en sådan? Kroppsspråk –Sjunka ihop –Se uttråkad ut –Stå med händerna i byxfickan eller med armarna i kors –Springa runt som en skållad råtta –Distraherande r ö relser –Inte ha ticks Talet –Läsa innantill i papper eller på pp, Ok vid ex citat, för att understryka ord –Tala för lågt –Upprepa vissa ord eller l ä ten, mellanljud (t.ex. ö h) –Stressa iväg –Prata otydligt

27 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Inte-listan forts. Förberedelse –Vara d å ligt f ö rberedd –Dra över tiden –Använda teknik man inte behärskar –Tydligt vem som tar vilken del av presentationen –Anpassad till å h ö rarna Engagemang –Verka ointresserad –Som passiv presentatör i en grupp diskutera med en annan person Publikkontakt –Inte ha kontakt med å h ö rarna –Prata mot tavlan Inte för många slides med för mycket text på Fastna med blicken på stödanteckningar, dator eller tavla

28 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Att presentera, några råd Bra exempel Be om feedback Acceptera nervositeten Förberedelse och övning –Målgrupp, S ä tta sig i å h ö rarnas position –Hur skapas intresse? –Tidsåtgång –Reservstrategier, komma av sig? –Lokal och utrustning –Bilder, läsbarhet –Uppläggning –Alla ansvariga för rapportens innehåll, läs på!

29 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Presentationstekniker: Den historiska modellen Följer rapportens uppläggning Lättast att genomföra Tron på ”Akademiskt korrekt” Svårt att hålla intresset uppe Svårt för åhöraren att ”hitta tillbaka” Viktiga saker missas om tidsbrist Bakgrund Slutsats Ti Viktigt att få sagt

30 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Presentationstekniker: Löpsedelsmodellen Uppläggning som en löpsedel –Helheten först, detaljer sedan Kan ”klippas” utan att det viktigaste går förlorat Problem och lösning presenteras först Uppmärksamheten störst i början Lättare att ”komma tillbaka” Bakgrund Slutsats Tid Viktigt att få sagt

31 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Presentationstekniker: Konsultmodellen Säljer in budskapet Bakgrund Slutsats Tid Viktigt att få sagt Slutsats Bakgrund


Ladda ner ppt "”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten."

Liknande presentationer


Google-annonser