Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten Logistikrörets delar: Distribution

2 Logistikrörets delar med lagerpunkter
Figur 2.5

3 Order- & leveransprocessens aktiviteter
Figur 2.6

4 Delaktiviteter (arbetsmoment)
Diskutera med din bordsgranne vilka praktiska arbetsmoment order och leveransprocessen kan innehålla

5 Kundorderpunkten Föreläsning 4 DuPont Order- och leveransprocessen
Logistikrörets delar: Distribution

6 Kundorderpunkten Figur 2.7

7 Med KOP i distributionen
Figur 2.11

8 Med KOP i produktionen Figur 2.12

9 Exempel på olika produkters KOP
Diskutera med din bordsgranne olika produkters/branschers KOP

10 Kundorderpunktens läge, några exempel
Figur 2.8

11 Ledtidsgapet Figur 2.9

12 Logistikrörets delar: Distribution
Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten Logistikrörets delar: Distribution

13 Olika distributionskanaler
Figur 2.15

14 Olika distributionskanaler
Fundera tillsammans med din bordsgranne på några olika produkters (företags) kanaler. Finns det företag som använder olika kanaler för att nå sina kunder?

15 Distributionskanal med grossist & detaljist
Figur 2.20

16 Kanal utan grossist Figur 2.17

17 Grossistens läge & funktion i distributionen
Figur 2.16

18 Totalkostnadsmodellen
Figur 10.1

19 Kostnadsposter i totalkostnadsanalys
Figur 10.3

20 Sätt att distribuera för tillverkande företag
Figur 2.13

21 LFK oftast svårast att beräkna
Hur påverkas det totala säkerhetslagret vid centralisering?

22 Att presentera Vad är utmärkande för en bra presentation?

23 Utmärkande för en bra presentation?
Engagemang Visa engagemang Visar att det som presenteras är spännande och intressant Utstrålning Glad och positiv Få publiken engagerad, intresserad Egna erfarenheter och verkliga exempel Förberedelse Väl inövat Påläst Att personen som presenterar talar fritt

24 Forts. Fokus Ta bara med det allra viktigaste. Åhörarens kapacitet begränsad. Börja med slutsatser och rekommendationer. Logik Lätt att följa logik Röd tråd med bra bilder Strukturerad Språk Samma nivå som åhörarna, anpassat till målgruppen Lättbegripligt

25 Forts Tal Pratar tydligt och lugnt Lätt att lyssna på Bilder/PP
Bra bilder och förtydligande exempel Trovärdighet. Vet vad man pratar om Humor Avslappnad

26 Inte-listan, finns det en sådan?
Kroppsspråk Sjunka ihop Se uttråkad ut Stå med händerna i byxfickan eller med armarna i kors Springa runt som en skållad råtta Distraherande rörelser Inte ha ticks Talet Läsa innantill i papper eller på pp, Ok vid ex citat, för att understryka ord Tala för lågt Upprepa vissa ord eller läten, mellanljud (t.ex. öh) Stressa iväg Prata otydligt

27 Inte-listan forts. Förberedelse Vara dåligt förberedd Dra över tiden
Använda teknik man inte behärskar Tydligt vem som tar vilken del av presentationen Anpassad till åhörarna Engagemang Verka ointresserad Som passiv presentatör i en grupp diskutera med en annan person Publikkontakt Inte ha kontakt med åhörarna Prata mot tavlan Inte för många slides med för mycket text på Fastna med blicken på stödanteckningar, dator eller tavla

28 Att presentera, några råd
Bra exempel Be om feedback Acceptera nervositeten Förberedelse och övning Målgrupp, Sätta sig i åhörarnas position Hur skapas intresse? Tidsåtgång Reservstrategier, komma av sig? Lokal och utrustning Bilder, läsbarhet Uppläggning Alla ansvariga för rapportens innehåll, läs på!

29 Presentationstekniker: Den historiska modellen
Följer rapportens uppläggning Lättast att genomföra Tron på ”Akademiskt korrekt” Svårt att hålla intresset uppe Svårt för åhöraren att ”hitta tillbaka” Viktiga saker missas om tidsbrist Bakgrund Slutsats Ti Viktigt att få sagt

30 Presentationstekniker: Löpsedelsmodellen
Uppläggning som en löpsedel Helheten först, detaljer sedan Kan ”klippas” utan att det viktigaste går förlorat Problem och lösning presenteras först Uppmärksamheten störst i början Lättare att ”komma tillbaka” Bakgrund Slutsats Tid Viktigt att få sagt

31 Presentationstekniker: Konsultmodellen
Säljer in budskapet Bakgrund Slutsats Tid Viktigt att få sagt


Ladda ner ppt "Föreläsning 4 Order- och leveransprocessen Kundorderpunkten"

Liknande presentationer


Google-annonser