Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi

2 Traditionsarkiv (SLS) Dokumenterar ”vanliga” människors liv, folkdikt, folksed, sk. traditioner Folkkultursarkivet (SLS) http://www.sls.fi/FKA.htmhttp://www.sls.fi/FKA.htm  Om Folkkultursarkivet Om Folkkultursarkivet  Exempel ur samlingarna Exempel ur samlingarna  Frågelistverksamhet Frågelistverksamhet  Aktuellafrågelistor Aktuellafrågelistor  Kontaktpersoner Kontaktpersoner  Huvudkatalog Huvudkatalog  Fotogalleri Fotogalleri  Prislista för tjänster vid SLS arkiv Prislista för tjänster vid SLS arkiv  Användningsregler för arkivmaterial Användningsregler för arkivmaterial

3 Traditionsarkiv ÅA riktad insamling där arkivet är initiativtagare frågelistor, intervjuundersökningar  Folkloristiska arkivet vid ÅA http://www.abo.fi/fak/hf/folklore/arkiv.htm http://www.abo.fi/fak/hf/folklore/arkiv.htm  Etnologiska arkivet vid ÅA http://www.abo.fi/fak/hf/etn/fragelist.html

4 Arkivverket http://www.narc.fi/Arkistolaitos/sve/ Riksarkivet och sju landsarkiv uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt att främja forskningen kring dem. styra, utveckla och undersöka arkivfunktionen.  Utbildning Högre och lägre arkivexamen http://www.narc.fi/Arkistolaitos/sve/utbildning/

5 Landsarkivet Landsarkivet i Åbo http://www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/sv/inde x.html http://www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/sv/inde x.html I Åbo landsarkiv förvaras arkiv efter statliga myndigheter och ämbetsverk som varit eller är verksamma i Egentliga Finland och Satakunta Ett stort antal församlingar, samfund, föreningar, företag och privatpersoner från området har överlåtit sina arkiv till landsarkivet.

6 Lokalhistoriska arkiv Förteckning över lokalhistoriska arkiv i Svenskfinland av Mikael Korhonen http://www.sls.fi/lokalarkivweb.htm Med ett lokalarkiv, eller lokalhistoriskt arkiv avses:  ett utrymme som reserverats för förvaring av skriftliga handlingar och fotografier i vilka lokalsamhällets och dess invånares historia dokumenteras.  Arkivet skall aktivt samla in, ordna upp och förteckna arkivmaterial.  Trygga förvaringsutrymmen och tillgänglighet, t.ex. ordnad öppethållning

7 Uppordnande av handlingar: föreningsarkiv Spara gärna handlingarna kronologiskt men börja med att dela upp dem på typ av handling: Protokoll  Spara årsmötes-, styrelse- och mötesprotokoll var för sig. Verksamhetsberättelser Medlemsförteckningar/matriklar Korrespondens  Spara eventuellt ut- och ingående post var för sig Ekonomi  Spara huvudböcker, kassaböcker och verifikationer var för sig.. Historiker och jubileumsskrifter Pressklipp Fotografier

8 Nyinkommet material Accedering  Access = tillväxt  med löpande nummer 1-, t.ex samling 360.  per år 2005/1 Registrering ändamålsenligt  Sagesmannaregister  Topografiskt register  Upptecknarregister  Innehållsregister,  Realkatalog

9 Arkivbildare myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person som bevarar handlingar etc tillkomna i den egna verksamheten myndighethandlingar Samband  arkivbildare bevarar upprättad handling arkivbildareupprättad handling  arkivbildare skapar arkiv arkivbildarearkiv

10 Begrepp arkivbeskrivning –  kort information om en arkivbildares arkiv, arkivbildning och verksamhet. arkivbildare –  myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår. arkivbildning –  framväxt av ett arkiv. arkivförteckning –  register över arkivhandlingar. Innehållet redovisas systematiskt i serier och volymer. arkivmyndighet –  myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkivverksamhet samt förvara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar.

11 Arkivschema Mall efter vilken arkivhandlingar ordnas A Protokoll och föredragningslistor B Koncept C Diarier D Liggare och register E Inkomna handlingar F Handlingar ordnade efter ämne G Räkenskaper H Statistik J Kartor och diagram K Fotografiska avbildningar O Övriga handlingar ( t ex privata handlingar, pressklipp)

12 Arkivmaterial Förvaras i kartong, syrafritt ph 7  kartongen skyddar mot solljus, dam,  ska packas så tätt att de hålls raka, finns olika tjocklekar.  inne i kartongen aktomslagspapper ph7, inbindning, kartonger  Förteckning om arkivbeständiga material och metoder http://www.narc.fi/paatos.html

13 Material gällande skärgården (IF): Nagu som exempel (skriftligt material)  Folkvisor 1920-30 talet  Åboländska festseder 1983-85  Alfhild Forslins visuppteckningar 1985  Sjömannsminnen 1988  Berghamn 1991  Att vara skärgårdsbo 1995  Xenia Rönnbloms vissamling 1995  Berätta om ditt 1950-tal 2000

14 Material gällande skärgården (IF): Nagu som exempel (muntligt material)  Skärgårdstraditioner och gamla seder 1972  Åboländska fester 1983-85  Naguvargen 1987  Berghamn 1991  Att vara skärgårdsbo – Nagubo 1995  Två språk – ett område 1995  Om Nagelskär, Kråkskär 2004

15 Material från Skärgården Folkkultursarkivet on-line databas http://www.sls.fi/FKA_dataindex.htm


Ladda ner ppt "Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser