Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi

2 Traditionsarkiv (SLS) Dokumenterar ”vanliga” människors liv, folkdikt, folksed, sk. traditioner Folkkultursarkivet (SLS)  Om Folkkultursarkivet Om Folkkultursarkivet  Exempel ur samlingarna Exempel ur samlingarna  Frågelistverksamhet Frågelistverksamhet  Aktuellafrågelistor Aktuellafrågelistor  Kontaktpersoner Kontaktpersoner  Huvudkatalog Huvudkatalog  Fotogalleri Fotogalleri  Prislista för tjänster vid SLS arkiv Prislista för tjänster vid SLS arkiv  Användningsregler för arkivmaterial Användningsregler för arkivmaterial

3 Traditionsarkiv ÅA riktad insamling där arkivet är initiativtagare frågelistor, intervjuundersökningar  Folkloristiska arkivet vid ÅA  Etnologiska arkivet vid ÅA

4 Arkivverket Riksarkivet och sju landsarkiv uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt att främja forskningen kring dem. styra, utveckla och undersöka arkivfunktionen.  Utbildning Högre och lägre arkivexamen

5 Landsarkivet Landsarkivet i Åbo x.html x.html I Åbo landsarkiv förvaras arkiv efter statliga myndigheter och ämbetsverk som varit eller är verksamma i Egentliga Finland och Satakunta Ett stort antal församlingar, samfund, föreningar, företag och privatpersoner från området har överlåtit sina arkiv till landsarkivet.

6 Lokalhistoriska arkiv Förteckning över lokalhistoriska arkiv i Svenskfinland av Mikael Korhonen Med ett lokalarkiv, eller lokalhistoriskt arkiv avses:  ett utrymme som reserverats för förvaring av skriftliga handlingar och fotografier i vilka lokalsamhällets och dess invånares historia dokumenteras.  Arkivet skall aktivt samla in, ordna upp och förteckna arkivmaterial.  Trygga förvaringsutrymmen och tillgänglighet, t.ex. ordnad öppethållning

7 Uppordnande av handlingar: föreningsarkiv Spara gärna handlingarna kronologiskt men börja med att dela upp dem på typ av handling: Protokoll  Spara årsmötes-, styrelse- och mötesprotokoll var för sig. Verksamhetsberättelser Medlemsförteckningar/matriklar Korrespondens  Spara eventuellt ut- och ingående post var för sig Ekonomi  Spara huvudböcker, kassaböcker och verifikationer var för sig.. Historiker och jubileumsskrifter Pressklipp Fotografier

8 Nyinkommet material Accedering  Access = tillväxt  med löpande nummer 1-, t.ex samling 360.  per år 2005/1 Registrering ändamålsenligt  Sagesmannaregister  Topografiskt register  Upptecknarregister  Innehållsregister,  Realkatalog

9 Arkivbildare myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person som bevarar handlingar etc tillkomna i den egna verksamheten myndighethandlingar Samband  arkivbildare bevarar upprättad handling arkivbildareupprättad handling  arkivbildare skapar arkiv arkivbildarearkiv

10 Begrepp arkivbeskrivning –  kort information om en arkivbildares arkiv, arkivbildning och verksamhet. arkivbildare –  myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår. arkivbildning –  framväxt av ett arkiv. arkivförteckning –  register över arkivhandlingar. Innehållet redovisas systematiskt i serier och volymer. arkivmyndighet –  myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkivverksamhet samt förvara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar.

11 Arkivschema Mall efter vilken arkivhandlingar ordnas A Protokoll och föredragningslistor B Koncept C Diarier D Liggare och register E Inkomna handlingar F Handlingar ordnade efter ämne G Räkenskaper H Statistik J Kartor och diagram K Fotografiska avbildningar O Övriga handlingar ( t ex privata handlingar, pressklipp)

12 Arkivmaterial Förvaras i kartong, syrafritt ph 7  kartongen skyddar mot solljus, dam,  ska packas så tätt att de hålls raka, finns olika tjocklekar.  inne i kartongen aktomslagspapper ph7, inbindning, kartonger  Förteckning om arkivbeständiga material och metoder

13 Material gällande skärgården (IF): Nagu som exempel (skriftligt material)  Folkvisor talet  Åboländska festseder  Alfhild Forslins visuppteckningar 1985  Sjömannsminnen 1988  Berghamn 1991  Att vara skärgårdsbo 1995  Xenia Rönnbloms vissamling 1995  Berätta om ditt 1950-tal 2000

14 Material gällande skärgården (IF): Nagu som exempel (muntligt material)  Skärgårdstraditioner och gamla seder 1972  Åboländska fester  Naguvargen 1987  Berghamn 1991  Att vara skärgårdsbo – Nagubo 1995  Två språk – ett område 1995  Om Nagelskär, Kråkskär 2004

15 Material från Skärgården Folkkultursarkivet on-line databas


Ladda ner ppt "Har du tänkt på att din vind kan gömma forskningsmaterial för framtida bruk? Lena Marander-Eklund Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser