Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Tisdag den 9 juni 2014 DOPING Små vita tabletter kan väl inte vara farliga? Åke Andrén-Sandberg (Medlem i RFs Dopingkommission.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Tisdag den 9 juni 2014 DOPING Små vita tabletter kan väl inte vara farliga? Åke Andrén-Sandberg (Medlem i RFs Dopingkommission."— Presentationens avskrift:

1 Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Tisdag den 9 juni DOPING Små vita tabletter kan väl inte vara farliga? Åke Andrén-Sandberg (Medlem i RFs Dopingkommission sedan 10 år tillbaka)

2 Missbruk av rusmedel har alltid funnits och kommer alltid att finnas

3 Mina tankars bakgrund Jag har varit med i DopK i 11 år
Vi har varit framgångsrika med att bekämpa doping i elitidrotten Vi har skapat en formidabel byråkrati Laboratorierna är fantastiska Vi leder inte den åsiktsmässiga utvecklingen Vi är långt från idrotten (i Skåne polis?) Vi differentierar inte mellan stort och smått Omvärden ändrar sig – dopingen lika så Vetenskapen utvecklar nya möjligheter

4 Dopinghistoria Hästar Långlopp och Cykel Amfetamin Anabola steroider
Bloddoping Erytropoietin

5 Definition på doping Juristernas Idrottens Allmänhetens
Kan inte ändras med korta intervall Svensk Begränsad (medicinskt välmotiverad!) Idrottens En typisk internationell kompromiss Internationell Utan etisk bakgrund, fyrkantig Ändras ofta Allmänhetens Kan aldrig innehålla kaffe, små mängder alkohol och exempelvis insulin Innehåller oftast också benzodiasepiner Djupt moralisk Beror till viss del på massmedias nycker

6 Mycket enkla dopingregler inom idrotten
Det är förbjudet att ha i kroppen (urin, blod) det som IOK/WADA har beslutat är förbjudet Det spelar ingen roll varför man tagit det Det spelar ingen roll (nästan) hur man tagit det

7 Något svårare dopingregler i samhället
Från och med den 1 juli 1999 är det olagligt att använda dopingpreparat. Tidigare var endast handeln olaglig. Dopingreglerna ändras inte lika fort Syftet värderas på vanligt juridiskt vis Uppdagas nästan enbart i samband med narkotika- och våldsbrott Icke-prioriterat polisarbete Böter (fängelserisk upp till 2 år)

8 Hur många använder dopingmedel i Sverige?
Elitidrottare: inga! Kroppsbyggare utanför RF: flertalet Fotbollspelare i div 4: inga Utanför idrotten: minst Ungdomar: 1-2 % av gymnasister prövat på Gymnasister: 10 % (det vill säga en promille) fortsätter

9 Allt färre dopade inom idrotten
Sedan 1981 har RF tagit cirka doping prov. Cirka 900 av dessa (1 %) har lett till bestraffning Under 2013 togs prov, varav 30 (1 procent) har lett till bestraffning – en stor del är vägran/smitning

10 Allt färre dopade inom idrotten
Sedan 1981 har RF tagit cirka doping prov. Cirka 600 av dessa (1 %) har lett till bestraffning Under 2011 togs prov, varav 30 (1 procent) har lett till bestraffning – en stor del är vägran/smitning och KOSTTILLSKOTT

11 Vem använder anabola steroider?

12 Varför använder man anabola steroider utanför idrotten?
För att bli stor och stark (mot mobbing) - Dåligt självförtroende/självkänsla - Vilja att bli aggressiv - Gladiatorförebilder/Marknadsföring - Grupptryck - Få en kick - Attraktiv sexuellt - Ökad potens - Lättillgänglighet - Lätta pengar att tjäna

13 Effektivt i DDR kula män 2,5-4 meter kvinnor 4,5-5 meter diskus
slägga män meter spjut kvinnor 8-15 meter femkamp 20 procent av poängen

14 Rule 45 of the Olympic Charter
Any person who has been sanctioned with a suspension of more than six months by any anti-doping organisation for any violation of any anti-soping regulations may not participate, in any capacity, in the next edition of the Games of the Olympiad and of the Olympic Winter Games following the date of expiry of such suspension. Athens, 27 June 2008 Jacques Rogge, President IOC

15 Våra problem inom anti-doping idag

16 Våra problem inom anti-doping idag
Anabola steroider

17 Våra problem inom anti-doping idag
Anabola steroider Amfetamin (Erytropoietin)

18 Våra problem inom anti-doping idag
Anabola steroider Amfetamin (Erytropoietin) KOSTTILLSKOTT

19 Våra problem inom anti-doping idag
Anabola steroider Amfetamin (Erytropoietin) KOSTTILLSKOTT

20 Våra problem inom anti-doping idag
Anabola steroider Amfetamin (Erytropoietin) KOSTTILLSKOTT

21 Våra problem inom anti-doping idag
Anabola steroider Amfetamin (Erytropoietin) KOSTTILLSKOTT politik – ekonomi – kriminalitet

22 Dopingtester första halvåret 2008 av friidrottare aktuella för OS
Niklas Arrhenius 1 Magnus Arvidsson 3 Jesper Fritz 5 Emma Green 3 Stefan Holm 3 Alhadji Jeng 4 Susanna Kallur 6 Carolina Klüft 4 Mustafa Mohammed 3 Christian Ohlsson 2 Anna Söderberg 1 Linus Thörnblad 3 Johan Wissman 4

23 Dopinglistan idag SUBSTANSER OCH METODER SOM ÄR FÖRBJUDNA VID TÄVLING
Förbjudna substanser S1. Stimulantia S2. Narkotiska analgetika S3. Cannabinoider (cannabis) S4. Anabola substanser S5. Peptidhormoner S6. Beta-2-stimulerare S7. Antiöstrogener S8. Maskerande medel S9. Glucocorticosteroider (kortison) Förbjudna metoder M1. Ökning av syretransportförmågan M2. Farmakologisk, kemisk och fysisk manipulation M3. Gendoping SUBSTANSER OCH METODER SOM ÄR FÖRBJUDNA VID BÅDE TÄVLING OCH TRÄNING SUBSTANSER FÖRBJUDNA I VISSA IDROTTSGRENAR P1. Alkohol P2. Betablockare P3. Diuretika SPECIFICERADE SUBSTANSER SOM FÖLJES SÄRSKILT

24 Biverkningar av anabola steroider hos män
1. Aggressivitet/psykiska bieffekter (inkluderande depression, förföljelsemani etc) 2. Ökad mängd vätska i kroppen 3. Leverskador - enzymförändringar - gulsot - blodcystor - tumörer 4. Ämnesomsättning som vid diabetes (minskad insulinkänslighet), minskning av det ”goda” blodfettet HDL nästan ned till omätbart samtidigt som trigyceriderna ökar med ökad risk för åderförkalkning 5. Lätt förhöjt blodtryck, ökad risk för hjärtinfarkt och blodproppar (ökar vissa koagulationsfaktorer) och kan ge hypertrofisk kardiomyopati 6. Minskad spermieproduktion, minskning av testiklarnas storlek, fertilitestminskning till sterilitet 7. Ökad könsdrift följt av utsläckt könsdrift (impotens) 8. Prostatatillväxt 9. Skallighet 10. Akne 11. Tillväxtspurt/tillväxtslut 12. Bröstkörteltillväxt 13. Ökad skadefrekvens (muskel- och senbristningar)

25 Biverkningar av anabola steroider hos kvinnor
1. Leverskador 2. Håravfall 3. Blodfettsrubbningar med ökad risk för åderförkalkning 4. Högt blodtryck 5. Ökad mängd vätska i kroppen 6. Menstruationsrubbningar och minskad fertilitet 7. Sterilitet 8. Djupare röstläge 9. Skäggväxt 10. Akne 11. Minskning av bröstens storlek 12. Clitoristillväxt

26 Vad driver dopingutvecklingen?
Idrottsrörelsen – för lite pengar, tar dock emot vad som bjuds Sjukvården – syftar exempelvis aktivt till att hitta läkningsbefrämjande faktorer och det som hjälper transplantationer Militär-industriella komplexet – enorma resurser, inga etiska hämningar!!!

27 Är det sant att doparna alltid ligger steget före antidopingen?
Nej, de särklassiga experterna är de som motverkar doping: Kunskap Nätverk Apparatur Pengar Kan arbeta öppet Det internationella antidopingarbetet blir bättre för varje år Doparna blir alltmer isolerade De som vill arbeta för doping är väl kartlagda Omöjligt att hålla allt hemligt under lång tid Aldrig tidigare har de dopande haft så små möjligheter att klara sig utan att bli fällda – det är otroligt att man kan vinna VM och OS framöver med dopingmedel i kroppen (Är det ett misslyckande för samhället när polisen griper brottslingar?)

28 Varför fälls inte alla dopade?
Att testa allt är oerhört dyrt och omständligt Vi ställer mycket höga juridiska krav Oftast vet antidoparna mycket väl att något är på gång, men det räcker inte för att fälla

29 Är doping farligt? Medicinbiverkningar: begränsade idag
Samhället: aggressivitet  brott Samhället: lösa problem med piller, göra livet bättre med piller Idrotten: en omöjlighet Barnidrott Samhällsstöd

30 Etikproblem Blodtransfusioner: Usch, usch, usch!
Erytropoietin: Fy, fy, fy! Hemohes: Både usch och fy! Konstgjort blod: Otänkbart Träna på hög höjd: Jo men visst! Höghöjdshus: SOK gav pengar till eliten

31 Större etikproblem I JAMA i november visades att äldre friska i en randomiserad studie har nytta av ”hormondoping”: kroppsligt starkare kognitivt bättre bevarade (minnet) = socialt bättre, billigare, livskvalitet! men ökad risk för diabetes

32 Några argument mot doping
Endast en bråkdel (< 1 % av elitidrottarna använder doping) De flesta medaljer tas utan doping Doping gör idrotten alltmer orättvis Strider mot idrottens fundamentala ideal Riskerar att provocera fram övermänniskor som försökskaniner Hälsofarligt Kopplingar till kriminalitet Omöjliggör det offentligas stöd till irdottsrörelsen För barnen bort från idrottsrörelsen

33 RFs främsta argumnet mot doping
Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är orättvist om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Det kan vara farligt att dopa sig, och att äventyra hälsan för att vinna genom doping strider både mot idrottens grundidé, samhällets värderingar och medicinsk etik. Doping skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrottsrörelsen, inte minst vad gäller ungdomsidrotten. Som folkrörelse kan man inte tillåta sig att motverka det ideal som strävar att göra idrottsutövarna friska till kropp och själ. Det är olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag och kan ge fängelsestraff. Även om idrottsrörelsen inte skall ha någon polisiär funktion måste den ta sitt ansvar för att det inte inom verksamheten förekommer något som samhället definierat som kriminellt.

34 RFs vision för arbete mot doping
vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp åskådaren ska var förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder Ett annat sätt att uttrycka det, sammanfattas väl av den kanadensiska antidopingorganisationen CCES som säger: ”Doping är förbjudet därför att det underminerar glädjen med sport och jakten på mänsklig och sportslig fulländning.”

35 Mitt starkaste argument mot doping
Om du är någorlunda väl tränad kan jag lova dig att du kan prestera betydligt bättre om jag får dopa dig. Men … Det kommer att påverka din kropp och din själ, ditt beteende och hur du själv och andra ser på dig. Allt på ett väsentligt sätt. Kan du gå med på att bli manipulerad så det är oklart vem du är, och att du styrs av andra?

36 Argument för doping Individens frihet
Man kan tjäna mycket pengar på dopingen i sig och på de att bli bäst Förbättrar prestationerna, ger nya rekord

37 FRAMTIDENS NÄRA DOPINGMÖJLIGHETER
Nya administrationsformer (plåster) SARMs Psykotropa farmaka (mental doping, ex melantonin och modafinil) Ämnen som effektiviserar syrgasutbytet och ökar mängden syre löst i blodet Cardiotropa medel Tillväxtfaktorer som läker skador snabbare Peptider som lokalt kan öka muskeltillväxt utan att öka den samlade muskelvikten nämnvärt (ex myostatin och hämmare av hämmare) Modulatorer av muskelfiberns calciumkanaler Hypoxia-inducible factor (HIF) stabiliserare Peroxisome-proliferator-activated receptor (PPAR)delta-agonister (Gendoping)

38 GENDOPING? Snart effektivt Tämligen enkelt = lättillgängligt Billigt
Sannolikt ganska riskfritt (dock risk för irreversibilitet) Nästan säkert omöjligt att avslöja Lokalt eller generellt efter önskemål

39 Hur kan vi påverka antidopingutvecklingen?
Analysera var dopingen är betydande och mindre betydande Rättvisande tester i alla tävlingssammahang Ökad kunskap (medicinskt, socialt, psykologiskt) Propagande och information för alla idrottare Ägna riskgrupperna särskild uppmärksamhet Begagna personer med hög trovärdighet Informera all medicinsk personal

40

41 Hur är din egen inställning till doping?
Vad är skillnaden mellan att finna ”smarta” (=tillåtna) prestationshöjande metoder och doping? Om det visar sig att den nya substansen X ger bättre zzz vilket kan ge Sverige medaljer, talar du om det då? Vad gör du om du får en stark misstanke på att Tönu skriver ut dopingpreparat till landslagsstjärnor? Om du fick 1 miljon kronor för att skriva ut 100 doser dopingpreparat till en känd idrottsman, och risken för att du skulle åka fast var mycket, mycket liten för både dig och idrottsmannen, skulle du då göra det?

42 Tack! Frågor? Kommentarer? Idéer?


Ladda ner ppt "Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Tisdag den 9 juni 2014 DOPING Små vita tabletter kan väl inte vara farliga? Åke Andrén-Sandberg (Medlem i RFs Dopingkommission."

Liknande presentationer


Google-annonser