Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten1 Stressen i din vardag Förr och nu I kropp och knopp Orsaker Verktyg LångvarigAkut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten1 Stressen i din vardag Förr och nu I kropp och knopp Orsaker Verktyg LångvarigAkut."— Presentationens avskrift:

1 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten1 Stressen i din vardag Förr och nu I kropp och knopp Orsaker Verktyg LångvarigAkut

2 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten2 Vad innebär stress? Obalans mellan vad du kan prestera, vilka resurser du har kontra vilka krav andra eller du själv ställer på dig.

3 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten3 Vanliga orsaker till stress?  För stor arbetsbörda  Tidspress  Brist på uppskattning  Brist på påverkan  Brist på avlastning  Understimulering  Ständiga förändringar

4 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten4 Stress  Akut stress: Vid jakt för föda, brand, olyckor mm – adrenalinutsöndring i kroppen  Långvarig stress: Problem på arbetsplatsen, familjeproblematik, olösta problem mm. Kortisolpåslag.

5 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten5 Hypotalamus - hypofysen Akut stress ”kämpa eller fly” Långvarig stress (huvudvärk)

6 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten6 Adrenalinets påverkan vid akut stress  Hjärtslagen ökar  Armsvett  Sömnproblem  Oro  Feberkänsla  Irritation, argsinthet, ser fel hos andra = KAMPSITUATION

7 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten7 Stressen kan skada kroppen Metabola syndromet  Förhöjt blodtryck  Förhöjda blodfetter  Övervikt och fetma  Diabetes typ 2 Ökad risk för kranskärls- sjukdom/Stroke

8 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten8 Stressen kan skada kroppen  Sömnrubbningar  Utmattningssyndrom  Depression  Problem med magen  Värk i kroppen  Försämrat immunförsvar

9 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten9 Immunförsvaret  Förstärks vid kortvarig stress  Försämras vid långvarig stress – minskad motståndskraft mot sjukdomar

10 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten10 Stressen kan leda till sjukdomsframkallande vanor  Tobaksbruk  Ökad alkoholkonsumtion  Brist på motion  Oregelbundna matvanor

11 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten11 Positiv och negativ stress  Positiv stress - viss press men du känner att du klarar av saker och ting och en känsla av välbefinnande inom dig.  Negativ stress - är då du utsätts för press då du känner olust och att du inte har kontroll över situationen.

12 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten12 Varför blir vi stressade? Brist på balans

13 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten13 Balans i livet (fritt efter Lena Nevander-Friström ) FAMILJ ARBETE/SYSSEL- SÄTTNING JAG

14 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten14 Självtillit  Självkänslan får du av att bli uppskattad för den du är  Självförtroendet får du av att bli uppskattad för det du gör (färskvara)  Självkänsla + självförtroende = självtillit

15 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten15 Hur kan stress hanteras?  Balans i livet  Planera  Våga säga nej  Fysisk aktivitet  Regelbundna måltider  Regelbundna sovvanor  Stöd ifrån närstående, vänner m fl  Avslappningsträning  Mental träning

16 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten16 Verktygslådan Medvetenhet genom rörelse Avspänning/mental träning

17 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten17 Medvetenhet Genom Rörelse Feldenkraismetoden HUR?Genom att utforska rörelser förutsättningslöst och i din egen takt. NÄR?Vid stress, muskelspänning, smärta och stelhet, rehab och friskvård. VAR?Långsamma rörelser som utförs på matta/sittande/stående.

18 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten18 MENTAL GRUNDTRÄNING Visualisering Affirmationer Målbildsträning Mental träning TRIGGER= avtryckare

19 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten19 Målinriktad mental träning  Visualisering

20 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten20 Målinriktad mental träning  Affirmationer

21 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten21  Mental träning

22 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten22 Målbildsträning  Konkreta - så levande som möjligt  Positiva  Djärva men uppnåeliga  Utvecklande  Under din egen kontroll  I linje med dina värderingar

23 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten23 På vilka andra sätt kan du slappna av?  Progressiv avslappning

24 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten24  Andning

25 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten25 Vad är vinsterna?  Färre fysiska ”överreaktioner” vid stress.  Minskad ängslan och oro.  Snabbare återhämtning vid fysisk och psykisk utmattning.  Bättre sömn.  Ökad självkänsla.  Bättre överblick och mer konstruktiva tankemönster.  Förbättrade relationer.  Träning ger färdighet

26 Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten26 www.slso.sll.se/halsoenheten halsoenheten@sll.se


Ladda ner ppt "Maria Löfgren - Margareta Brolin Hälsoenheten1 Stressen i din vardag Förr och nu I kropp och knopp Orsaker Verktyg LångvarigAkut."

Liknande presentationer


Google-annonser