Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk1 Arbetsmilj ö problem Vid Datorarbete Projektarbete av: Angela Krawczuk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk1 Arbetsmilj ö problem Vid Datorarbete Projektarbete av: Angela Krawczuk."— Presentationens avskrift:

1 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk1 Arbetsmilj ö problem Vid Datorarbete Projektarbete av: Angela Krawczuk

2 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk2 Vad ä r Arbetsmilj ö problem vid Datoarbete? Arbetsmilj ö problem av anv ä ndning av dator ä r p å v ä g att bli den moderna m ä nskans vanligaste arbetsskada. Men ensidigt upprepat arbete ä r dock inget nytt. 1793 beskrev l ä karen Ramazini i sin bok ” De Morbis Artificum ” att ” irregulj ä ra r ö relser och onaturliga st ä llningar ä r orsak till m å nga sjukdomar. Det ä r speciellt det moderna datortangentbordet och musen som ä r orsak till dessa problem

3 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk3 Vad ä r Arbetsmilj ö problem vid Datoarbete? Symtomen Symtom som f ö ljd av l ä ngre tids anv ä ndning av datormus kan upptr ä da i: Fingrar Handled Armar Ryggen F ö rsta Symtomen: Tr ö tthet Ö mhet K ä nselst ö rningar Problem med att ö ppna och knyta handen Problem att koordinera sina r ö relser

4 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk4 Vad ä r Arbetsmilj ö problem vid Datoarbete? Skador Efterhand utvecklar symtomen sig med inflammation, om man inte ä ndrar p å sin arbetsform. Musarm ä r kumulativ. M å nga f å r b å de v ä rk och blir stressade av d å ligt utformade datorst ö d, vilket leder till f ö rs ä mrad livskvalitet och s ä mre produktivitet.

5 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk5 Projektarbete i Arbetsmilj ö problem Vid Datorarbete Backgrund: Med den ö kande anv ä ndning av datorer i arbetslivet har en ny typ av arbetsmilj ö problem skapats och h å ller p å att bli de nya ” folksjukdomar ” Syfte Unders ö ka frekvensen till arbetsmilj ö problem vid datorarbete med syfte att kunna ge rekommendationer hur man kan undvika dessa problem Beskrivning av projektarbetet Trots att underlagen ä r f ö r liten f ö r att ha en vetenskaplig v ä rde, r ä cker det f ö r att se tendenserna

6 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk6 Projektarbete i Arbetsmilj ö problem Vid Datorarbete Metod: Unders ö kt befintlig litteratur Skapa en fr å geformul ä r 50 personer har deltagit I unders ö kningen genom att svara p å en fr å geformul ä ren N å gra personliga intervjuer Analys av resultaten Dra slutsatser av resultatet Ge rekommendationer

7 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk7 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete Frekvens

8 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk8 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete Var sitter besv ä ret?

9 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk9 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete Hur k ä nns det?

10 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk10 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete N ä r b ö rjade besv ä ret? I genomsnitt b ö rjade besv ä ren f ö r 6 Å r sedan

11 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk11 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete S ö k hj ä lp?

12 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk12 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete Hur lindrar du besv ä ret?

13 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk13 Resultat av unders ö kningen i Arbetsmilj ö problem Vid Datoarbete Har du varit sjukskriven?

14 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk14 Rekommendationer 1 (3) Ä ndra p å arbetsrutinerna, utf ö r inte samma typ av arbete f ö r l ä nge å t g å ngen, s å att den hela dagliga arbetstiden vid sk ä rmen inte ö verstiger 4 timmar. Sitta p å en stabil stol med ett stadigt ryggst ö d - i en h ö jd som passar till ens bord. Arbetsbordets h ö jd ä r inst ä llt s å att armar och skuldror ä r avslappnade.

15 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk15 Rekommendationer 2 (3) H å lla en liten paus varje timme, i vilken man kan g ö ra f ö ljande ö vningar: St å ende placerar man sin handflata (den man anv ä nder till musen) p å ett bord, s å armen ä r str ä ckt i 10 sekunder å t g å ngen. Man skall kunna m ä rka en sp ä nning i finger eller arm. St å ende placerar man p å samma s ä tt den samma handflata mot en v ä gg, s å att armen ä r utstr ä ckt i 10 sekunder. Sittande eller st å ende lyfter och s ä nker man sina skuldror, tills de k ä nns mer avslappnade. Sittande eller st å ende r ö r man p å h ä nderna, s å att de b ö js fram och tillbaka vid handlederna till sina yttersta positioner.

16 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk16 Rekommendationer 3 (3) Anskaffa en ergonomiskt korrekt mus Byt ut standardtangentbordet mot en mer ergonomiskt korrekt, om det inte passar till dina fingrar. Deadlines, stress och l å nga arbetstider ö kar problemen med musarm. Man ä r sp ä nd och gl ö mmer tr ö ttheten, de ö mma skuldrorna, de stackars armb å garna och handlederna och man gl ö mmer att h å lla de n ö dv ä ndiga pauserna i arbetet.

17 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk17 Slutsatser 1 (3) Det är datortangentbordet och musen som är orsaken till dessa problem. Den teknologiska revolutionen har gått mycket snabbare än den mänskliga kroppens evolution. Vi kan inte följa med utvecklingen rent kroppsligt, för mänskans rörelseapparatur är inte gjord för att utföra tusentals upprepade rörelser på en timme.

18 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk18 Slutsatser 2 (3) Man bör ändra sina arbetsförhållanden och fokusera på mer korrekta arbetsställningar Ergoterapeutiska bord och stolar samt undervisning om hur man undviker fysisk belastning vid användning av dator har blivit mer vanligt på arbetsplatserna, för man har insett att det inte lönar sig att ignorera problemet, som i värsta fall kan leda till total arbetsoduglighet.

19 2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk19 Slutsatser 3 (3) P.g.a. problemet med musarm har vuxit så mycket de senaste åren, har man nu börjat utveckla flera olika redskap som i större eller mindre skala kan förebygga dessa skador.


Ladda ner ppt "2002-06-14Arbetsmiljöproblem Vid Datorarbete - Projektarbete av: Anahi Angela Krawczuk1 Arbetsmilj ö problem Vid Datorarbete Projektarbete av: Angela Krawczuk."

Liknande presentationer


Google-annonser