Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIMM -Lund Integrated Medicines Management

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIMM -Lund Integrated Medicines Management"— Presentationens avskrift:

1 LIMM -Lund Integrated Medicines Management
för bättre läkemedelsanvändning Lydia Holmdahl ÖL, Akutkliniken, SUS Lund

2 Läkemedelsrelaterade problem
Läkemedel är i princip bra produkter, men vi får inte ut full nytta av dem i vården Upp till 40% av äldres inläggningar på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, majoriteten kan förhindras (Lazarou 1998, Beijer 2002) Läkemedelsfel är den viktigaste orsaken till förebyggbara patientskador (NICE 2007) Läkemedelsproblem kostar mer än läkemedelsnotan (Bootman 1997).

3 Problem med korrekt läkemedelslista
Fel i läkemedelslista vid inskrivning på Medicinklinik Landskrona 29 av 34 patienter (Midlöv 2005) Lund 27 av 47 patienter (Eriksson 2006) Lund 320 av 513 patienter (Holmkvist 2008) Fel i läkemedelslista vid utskrivning från Medicinklinik Landskrona 19 av 35 patienter (Midlöv 2005) Landskrona 23 av 62 patienter (Eriksson 2006) Lund 118 av 179 patienter (Holmkvist 2008) Vart femte läkemedel blev fel!

4 Varför blir det fel? ”De svårigheter och felaktigheter som uppstår då
patienten byter vårdform bottnar i bristande kommunikation mellan olika vårdgivare” Socialstyrelsen, utvärdering av Ädelreformen

5 SLUTEN VÅRD SJUKHUS ? ? KOMMUN HSL HSL VÅRDCENTRAL KOMMUN ? SOL PRIMÄRVÅRD

6

7 Eget boende Sjukhus Särskilt boende Tid

8 Utmaningen Hur identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem i hela vårdkedjan? Inskrivning Utskrivning Sjukhusvård Hemma Garbage in, garbage out Linus Pauling

9 LIMM-modellen - apotekare Inskrivning Utskrivning Sjukhusvård
Läkemedelsavstämning - apotekare Läkemedelsgenomgång - apotekare Läkemedelsberättelse - läkare Symtomskattning - sjuksköterska Inskrivning Utskrivning Sjukhusvård Vårdplan läkemedel - teamet

10 Vad är läkemedelsavstämning?
Från engelskans "Medication Reconciliation" En läkemedelsgenomgång som genomförs i vårdens övergångar för att förhindra oavsiktliga överföringsfel

11 Fokus korrekt läkemedelslista
Läkemedelsavstämning Fokus korrekt läkemedelslista Avd 5 Säng 1:2 Namn Ester Födelsenr XXXXXX Initial (datum, sign ÅB Uppföljn (dat sign) Anamnes/Aktuell läkemedelslista Korrekt lm lista Sköter själv Patient sköter lm själv? x Ja  Nej Apodos? X Nej  Ja, version Dosering* Om problem (x) Ej problem () Dat IN Läkemedel, beredningsform, styrka Dosering Kommentar Dat UT PAT LMF Korrekt Ind Följs UF Omeprazol tabl 20 mg 1x1 - Ramipril tabl 10 mg Seloken ZOC tabl 50 mg 2x1 Simvastatin tabl 20 mg 1 tn Trombyl tabl 75 mg Furix tabl 40 mg 1+1+0 Citalopram tabl 20 mg 10 mg x1 Flunitrazepam tabl 1 mg 1 vb 1vb Metformin tabl 850 mg Atenolol tabl 50 mg

12 Fokus kunskap och följsamhet
Läkemedelsavstämning Fokus kunskap och följsamhet Avd 5 Säng 1:2 Namn Ester Födelsenr XXXXXX Initial (datum, sign ÅB Uppföljn (dat sign) Anamnes/Aktuell läkemedelslista Korrekt lm lista Sköter lm själv Patient sköter lm själv? x Ja  Nej Apodos? X Nej  Ja, version Dosering* Om problem (x) Ej problem () Dat IN Läkemedel, beredningsform, styrka Dosering Kommentar Dat UT PAT LMF Korrekt Ind Följs UF Omeprazol tabl 20 mg 1x1 - Ramipril tabl 10 mg Slutat ta, anser ej att de har någon effekt x Seloken ZOC tabl 50 mg 2x1 Simvastatin tabl 20 mg 1 tn Pat tror att det är sömntablett Trombyl tabl 75 mg Furix tabl 40 mg 1+1+0 Tycker ej om denna tablett Citalopram tabl 20 mg 10 mg x1 FLunitrazepam tabl 1 mg Pat: "Ibland tar jag två" 1 vb 1vb Metformin tabl 850 mg Tar ej denna tablett, vet inte indikation Atenolol tabl 50 mg

13 Symtomskattning Lydia

14 Läkemedelsgenomgång Nedsatt kroppsfunktion - lever, njure, sväljningsproblem, sond Speciella läkemedel - TDM-lm, toxiska, biverkningsbelastade, allergi/överkänslighet, mindre lämpliga till äldre 3. Interaktioner - läkemedel, födoämnen 4. Symtom - läkemedelsorsakade 5. Korrekt läkemedelsval - EBM, rekommendationer, vårdprogram 6. Helhetssyn - nytta-risk, polyfarmaci, indikation för beh, compliance Åsa

15 Vårdplan läkemedel 1/ Högt BT 195/95 Atenolol insättes BT 140/80
Nr/ Datum Problem Läkemedel Mål Uppföljning (när, var, hur, av vem) Bedömning resultat Ev kommentar 1/ 1/3 Högt BT 195/95 Atenolol insättes BT 140/80 Dagl BT-kontroll (USK) Utvärdering på rond 5/3 BT 160/85 Uppföljning primärvård 1 mån 2/ Yrsel Lanzo Omeprazol Ingen yrsel Dagl förfrågan (SSK) Ortostatiskt prov u.a. 3/ Illamående -cytostatika Primperan insättes Inget illamående Kontroll inför varje måltid (SSK) Dagl utvärdering på rond Fortfarande illamående 2/3 Zofran insättes Som 1/3 Åsa –uppbyggnad , Lydia-praktiskt hur anv den?

16

17 Utskrivningsinformation enligt LIMM
Skriven för patienten och innehåller: Kort beskrivning av inläggningsorsak, vad som gjorts och vad som planeras. Vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför (Läkemedelsberättelse). Läkemedelslista med information om preparat, dosering och verkan Ges till patient och skickas i förekommande fall till nästa vårdgivare

18

19 LIMM-modellen - apotekare Inskrivning Utskrivning Sjukhusvård
Läkemedelsavstämning - apotekare Läkemedelsgenomgång - apotekare Läkemedelsberättelse - läkare Symtomskattning - sjuksköterska Inskrivning Utskrivning Sjukhusvård Vårdplan läkemedel - teamet

20 Resultat För varje satsad krona återfås 10 kronor
Medelantalet fel per patient mer än halveras (Midlöv 2008) Om en apotekare kvalitetskontrollerar halveras antalet fel en gång till (Bergkvist 2009) Sjukvårdskontakt inom 3 månader efter utskrivning mer än halveras (Midlöv 2008) Sjukhusinläggningar på grund av läkemedelsrelaterade problem minskar med 57% (Esporlas 2009) För varje satsad krona återfås 10 kronor

21 Vad gör vi nu? Redovisar och publicera ytterligare studier över nyttoeffekter Förfinar modellen ytterligare Arbetar för att sprida modellen i hela Sverige… och i…..?

22

23 SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården:
Bindande föreskrifter om läkemedelsavstämning läkemedelsgenomgång läkemedelsberättelse

24


Ladda ner ppt "LIMM -Lund Integrated Medicines Management"

Liknande presentationer


Google-annonser