Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIMM -Lund Integrated Medicines Management -för bättre läkemedelsanvändning Lydia Holmdahl ÖL, Akutkliniken, SUS Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIMM -Lund Integrated Medicines Management -för bättre läkemedelsanvändning Lydia Holmdahl ÖL, Akutkliniken, SUS Lund."— Presentationens avskrift:

1 LIMM -Lund Integrated Medicines Management -för bättre läkemedelsanvändning Lydia Holmdahl ÖL, Akutkliniken, SUS Lund

2 Läkemedelsrelaterade problem Läkemedel är i princip bra produkter, men vi får inte ut full nytta av dem i vården Upp till 40% av äldres inläggningar på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, majoriteten kan förhindras (Lazarou 1998, Beijer 2002) Läkemedelsfel är den viktigaste orsaken till förebyggbara patientskador (NICE 2007) Läkemedelsproblem kostar mer än läkemedelsnotan (Bootman 1997).

3 Problem med korrekt läkemedelslista Fel i läkemedelslista vid inskrivning på Medicinklinik Landskrona 29 av 34 patienter (Midlöv 2005) Lund 27 av 47 patienter (Eriksson 2006) Lund 320 av 513 patienter (Holmkvist 2008) Fel i läkemedelslista vid utskrivning från Medicinklinik Landskrona 19 av 35 patienter (Midlöv 2005) Landskrona 23 av 62 patienter (Eriksson 2006) Lund 118 av 179 patienter (Holmkvist 2008) Vart femte läkemedel blev fel!

4 Varför blir det fel? ” De svårigheter och felaktigheter som uppstår då patienten byter vårdform bottnar i bristande kommunikation mellan olika vårdgivare” Socialstyrelsen, utvärdering av Ädelreformen

5 SJUKHUS KOMMUN HSL SOL SLUTEN VÅRD HSL PRIMÄRVÅRD VÅRDCENTRAL ? ? ?

6

7 Eget boende Sjukhus Särskilt boende Tid

8 Utmaningen Sjukhusvård Inskrivning Utskrivning Hemma Hur identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem i hela vårdkedjan? Garbage in, garbage out Linus Pauling

9 LIMM-modellen Sjukhusvård Inskrivning Läkemedelsgenomgång - apotekare Läkemedelsgenomgång - apotekare Läkemedelsberättelse - läkare Läkemedelsberättelse - läkare Symtomskattning - sjuksköterska Symtomskattning - sjuksköterska Läkemedelsavstämning - apotekare Läkemedelsavstämning - apotekare Utskrivning Vårdplan läkemedel - teamet

10 Vad är läkemedelsavstämning? Från engelskans "Medication Reconciliation" En läkemedelsgenomgång som genomförs i vårdens övergångar för att förhindra oavsiktliga överföringsfel

11 Fokus korrekt läkemedelslista Avd 5 Säng 1:2 Namn Ester Födelsenr XXXXXX Initial (datum, sign ÅB 2008-09- 30 Uppföljn (dat sign) Anamnes/Aktuell läkemedelslistaKorrekt lm listaSköter själv Patient sköter lm själv? x Ja  NejApodos? X Nej  Ja, versionDosering* Om problem (x) Ej problem (  ) Dat IN Läkemedel, beredningsform, styrka DoseringKommentar Dat UT PATLMFKorrektInd Föl js UFUF Omeprazol tabl 20 mg1x1--- Ramipril tabl 10 mg1x1 Seloken ZOC tabl 50 mg2x11x1 Simvastatin tabl 20 mg1 tn Trombyl tabl 75 mg1x1 Furix tabl 40 mg1+1+0 Citalopram tabl 20 mg1x1 10 mg x1 Flunitrazepam tabl 1 mg1 tn1 vb Metformin tabl 850 mg1x1 Atenolol tabl 50 mg1x1 Läkemedelsavstämning

12 Fokus kunskap och följsamhet Avd 5Säng 1:2 Namn Ester Födelsenr XXXXXX Initial (datum, sign ÅB 2008- 09-30 Uppföljn (dat sign) Anamnes/Aktuell läkemedelslistaKorrekt lm listaSköter lm själv Patient sköter lm själv? x Ja  NejApodos? X Nej  Ja, versionDosering* Om problem (x) Ej problem (  ) Dat IN Läkemedel, beredningsform, styrka DoseringKommentar Dat UT PATLMFKorrektIndFöljs UFUF Omeprazol tabl 20 mg1x1--- Ramipril tabl 10 mg1x1Slutat ta, anser ej att de har någon effekt1x1  x Seloken ZOC tabl 50 mg2x1Slutat ta, anser ej att de har någon effekt1x1  x Simvastatin tabl 20 mg1 tnPat tror att det är sömntablett1 tn x  Trombyl tabl 75 mg1x1  Furix tabl 40 mg1+1+0Tycker ej om denna tablett1+1+0  x Citalopram tabl 20 mg1x1 10 mg x1  FLunitrazepam tabl 1 mg1 tnPat: "Ibland tar jag två"1 vb  x Metformin tabl 850 mg1x1Tar ej denna tablett, vet inte indikation1x1 xx Atenolol tabl 50 mg1x1 x  Läkemedelsavstämning

13 Symtomskattning

14 Läkemedelsgenomgång 1.Nedsatt kroppsfunktion - lever, njure, sväljningsproblem, sond 2.Speciella läkemedel - TDM-lm, toxiska, biverkningsbelastade, allergi/överkänslighet, mindre lämpliga till äldre 3.Interaktioner - läkemedel, födoämnen 4.Symtom - läkemedelsorsakade 5.Korrekt läkemedelsval - EBM, rekommendationer, vårdprogram 6.Helhetssyn - nytta-risk, polyfarmaci, indikation för beh, compliance

15 Vårdplan läkemedel Nr/ Datum ProblemLäkemedelMålUppföljning (när, var, hur, av vem) Bedömning resultat Ev kommentar 1/ 1/3 Högt BT 195/95 Atenolol insättes BT 140/80Dagl BT-kontroll (USK) Utvärdering på rond 5/3 BT 160/85Uppföljning primärvård 1 mån 2/ 1/3 YrselLanzo Omeprazol Ingen yrselDagl förfrågan (SSK) Utvärdering på rond 5/3 Ingen yrselOrtostatiskt prov u.a. 3/ 1/3 Illamående -cytostatika Primperan insättes Inget illamående Kontroll inför varje måltid (SSK) Dagl utvärdering på rond Fortfarande illamående 3/ 2/3 Illamående -cytostatika Zofran insättes Inget illamående Som 1/3Inget illamående

16

17 Utskrivningsinformation enligt LIMM Skriven för patienten och innehåller: Kort beskrivning av inläggningsorsak, vad som gjorts och vad som planeras. Vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför (Läkemedelsberättelse). Läkemedelslista med information om preparat, dosering och verkan Ges till patient och skickas i förekommande fall till nästa vårdgivare

18

19 LIMM-modellen Sjukhusvård Inskrivning Läkemedelsgenomgång - apotekare Läkemedelsgenomgång - apotekare Läkemedelsberättelse - läkare Läkemedelsberättelse - läkare Symtomskattning - sjuksköterska Symtomskattning - sjuksköterska Läkemedelsavstämning - apotekare Läkemedelsavstämning - apotekare Utskrivning Vårdplan läkemedel - teamet

20 Resultat Medelantalet fel per patient mer än halveras (Midlöv 2008) Om en apotekare kvalitetskontrollerar halveras antalet fel en gång till (Bergkvist 2009) Sjukvårdskontakt inom 3 månader efter utskrivning mer än halveras (Midlöv 2008) Sjukhusinläggningar på grund av läkemedelsrelaterade problem minskar med 57% (Esporlas 2009) För varje satsad krona återfås 10 kronor

21 Vad gör vi nu? Redovisar och publicera ytterligare studier över nyttoeffekter Förfinar modellen ytterligare Arbetar för att sprida modellen i hela Sverige… och i…..?

22

23 SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården: Bindande föreskrifter om läkemedelsavstämning läkemedelsgenomgång läkemedelsberättelse

24 Lydia.holmdahl@skane.se


Ladda ner ppt "LIMM -Lund Integrated Medicines Management -för bättre läkemedelsanvändning Lydia Holmdahl ÖL, Akutkliniken, SUS Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser