Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synfunktionen vid pre- och perinatal hjärnskada Lena Jacobson Barnögonläkare, docent Ögonmottagningen Neuropediatriska kliniken Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synfunktionen vid pre- och perinatal hjärnskada Lena Jacobson Barnögonläkare, docent Ögonmottagningen Neuropediatriska kliniken Astrid Lindgrens Barnsjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Synfunktionen vid pre- och perinatal hjärnskada Lena Jacobson Barnögonläkare, docent Ögonmottagningen Neuropediatriska kliniken Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset

2 Synfunktion synskärpa detaljseende synfält färgseende mörkerseende kontrastseende samsyn ögonmotorik visuell perception-kognition

3 Förslag på kriterier för att uppfylla den funktionella diagnosen cerebral visual impairment (CVI): Synstörning till följd av avvikelse i eller skada av det retrogenikulära synsystemet (i avsaknad av väsentlig okulär patologi) som karaktäriseras av subnormal synskärpa för åldern, mätt med randmönster eller linjära symboler med bästa korrektion och/eller synfältspåverkan visuell perceptuell-kognitiv störning skattad med neuropsykologisk test och/eller en strukturerad anamnes CVI kan försvåras av ögonmotoriska problem såsom fixationssvårigheter, skelning, nystagmus och svårigheter att utföra visuellt styrda ögonrörelser

4 Problem med både INFLÖDE och BEARBETNING

5 Vid CVI ofta Subnormal linjär synskärpa Inskränkt synfält eller nedsatt känslighet i synfältet Svårt att hålla fixation och utföra ögonrörelser Dorsal och ventral stream dysfunktion

6 associerade synbanor och areor visuo- spatiala funktioner, styrning av rörelser ansikte form färg var? vad?

7 Dorsal stream dysfunktion Oförmåga att hantera komplexa visuella omgivningar (simultanagnosi) Problem: Att hitta leksak i en leksakslåda Att hitta föremål på en mönstrad matta Att se ett avlägset föremål Att känna igen en person i en grupp människor Att komma bort i trängsel Att vantrivas i röriga miljöer Svårt att läsa Svårt att kopiera

8 Dorsal stream dysfunktion Nedsatt förmåga att utföra visuellt styrda rörelser Problem: Svårt att med synens hjälp gripa med precision Svårt att bedöma djup, att se nivåskillnad och styra foten.

9 Dorsal stream dysfunktion OuppmärksamhetProblem: Svårt att se, att titta, medan man samtidigt talar, kan medföra att barnet går in i hinder eller snubblar Uttalad frustration då man blir störd

10 Ventral stream dysfunktion Nedsatt förmåga att känna igen Problem: Svårt att att känna igen bekanta, ibland t o m familjemedlemmar genom att titta på ansikte Svårt att känna igen former och föremål

11 Ventral stream dysfunktion Dåligt lokalsinneProblem: Tappa bort sig även i känd miljö

12 Hur underlätta?  Syntolkning  Inga ovidkommande stimuli  En sak i taget  Var sak på sin plats  Presentera alla närvarande  Märk ut nivåskillnader  Pre-cane, käpp  Träna mobility och orientering, memorera sekvenser av visuella riktmärken  Kort betraktandeavstånd – förstoring  Närglasögon  Stor, gles text, använd överlägg  God kontrast  Överväg talbok  Träna tangentbordet


Ladda ner ppt "Synfunktionen vid pre- och perinatal hjärnskada Lena Jacobson Barnögonläkare, docent Ögonmottagningen Neuropediatriska kliniken Astrid Lindgrens Barnsjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser