Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman."— Presentationens avskrift:

1 Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman

2 Granskning av digitala lärresurser Granskning av 2 digitala lärarresurser Givna frågeställningar Tillåtet hitta på egna frågeställningar Skickas in till ”Inlämning 1” på Studentportalen Minst 2 högst 3 sidor Inlämning: KTA måndag 1 mars LL VT10 HT 2010

3 Teman (exempel) Genusperspektiv Informationsansvar Visualisering Inspiration Kunskapsutveckling Lärande (hur det går till, synen på lärande mm) Läroplanen (t ex strävansmål) Innehållets utformning

4 Exempel på synpunkter Trots att datorer har funnits tillgängliga länge på vår skola använder jag dem ytterst sparsamt i matematikundervisningen Ett av det viktigaste i matematiken är att göra den omväxlande, webbmatte är en av de lärresurser man kan använda Digitala resurser till extra genomgångar till de elever som behöver det. När jag som lärare går ut på webbplatsen känns det lite som jag ska drunkna i allt material. Eleverna vill gärna ha bilder och enkel text. De gånger jag använder datorn i undervisningen handlar det mycket om att lösa tekniska problem (glömda lösenord mm)

5 …fler synpunkter Vi ha på skolan jobbat länge med att ta fram en fungerande röd tråd i samtliga ämnen, inte vid något tillfälle har det handlat om informationssökningskompetens utan enbart datorkompetens. En av de största svårigheterna för elever långt upp i åldrarna är att göra bra sökningar som leder till nya kunskaper. Även på gymnasienivå har mycket svårt att hitta faktauppgifter och att många har dåliga kunskaper i sökning på nätet. Det leder ofta till bristande kunskapsutveckling i elevernas forskningsarbeten i skolan. Istället för att lära och reflektera över innehållet kopierar(med några få ändringar) eleverna texterna och klistrar in i sina dokument. Webbresurser kan användas för minska orättvisor för eleverna eftersom alla inte har samma förutsättningar att få hjälp med skolarbetet hemma.

6 Granskade digitala resurser http://lankskafferiet.skolverket.se/ Annas Länkburkar www.burkar.nuwww.burkar.nu Unga fakta, www.ungafakta.sewww.ungafakta.se Teachers on Demand, http://www.teacherondemand.se/kategori/3/om-tod.html http://www.teacherondemand.se/kategori/3/om-tod.html Webbmatte webbmatte.sewebbmatte.se Kolla källan: kollakallan.skolverket.se/kollakallan.skolverket.se/ Veckans sökmästare: http://www.diu.se/sokmastare/http://www.diu.se/sokmastare/ www.kunskapsstjarnan.se Sidan för sant hållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar www.faktoider.nuwww.faktoider.nu Unga fakta www.ungafakta.se/www.ungafakta.se/ Labbet www.resurs.folkbildning.net/projekt/labbet/index.htmwww.resurs.folkbildning.net/projekt/labbet/index.htm Katten, musen tiotusen: www.ur.se/kattenmusentiotusen/index_svenska.html www.ur.se/kattenmusentiotusen/index_svenska.html Spela roll: gronflagg.hsr.se/spelaroll/gronflagg.hsr.se/spelaroll/ Drogfritt www.drogfritt.nu www.drogfritt.nu


Ladda ner ppt "Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier Monica Langerth Zetterman."

Liknande presentationer


Google-annonser