Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NOU NOU EXAMINATIONSKOMMITTEER 2008-12-12. Examinationskommitté för avancerad nivå NOU Barnmorskeprogrammet 90hp Specialistsjuksköterske- programmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NOU NOU EXAMINATIONSKOMMITTEER 2008-12-12. Examinationskommitté för avancerad nivå NOU Barnmorskeprogrammet 90hp Specialistsjuksköterske- programmen."— Presentationens avskrift:

1 NOU NOU EXAMINATIONSKOMMITTEER 2008-12-12

2

3 Examinationskommitté för avancerad nivå NOU Barnmorskeprogrammet 90hp Specialistsjuksköterske- programmen –Ambulanssjukvård 60hp –Anestesisjukvård 60hp –Barn och ungdom 60hp –Distriktssjukvård 75hp –Intensivvård 60hp –Onkologisk/palliativ vård 60hp –Operationssjukvård 60hp –Psykiatrisk vård 60hp –Vård av äldre 60hp Fristående kurser inom och utom programmen avancerad nivå, ca 11 + 4

4 Examinationskommitté –avancerad nivå NOU Utgör programdirektörens stöd för arbetet med att förbättra examinationen inom programmen Medlemmar Elizabeth Crang-Svalenius Ulf Jacobsson Bengt Sivberg Bibbi Thome

5 Examinationskommitté –avancerad nivå NOU Uppgift övergripande: Förbättra examinationen/utveckla kvaliteten i utbildningarna Internationella utvecklingen inom området Överblicka examinationen inom programmet Stimulera lärarna att variera exam.formerna så att stud. testas på olika aspekter av sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

6 Examinationskommitté –avancerad nivå NOU Skall prioriteras: Utvecklingsarbete för programövergripande examinationer Kontroll av att examensordningens mål uppnås och examineras

7 Examinationskommitté –avancerad nivå NOU Uppgift: Stöd och råd till lärarna/bedömning av validitet och reliabilitet Stimulera till debatt och utvecklingsprojekt inom examination Samverkan med andra ex-kommitteér

8 Examinationskommitté –avancerad nivå NOU Prioriterat 1:  Utvecklingsarbete för programövergripande examinationer: VMFN10 Självständigt arbete inom omvårdnad (examensarbete), A, 7.5 hp  Kursplan/förslag på remiss  Studiehandledning  Riktlinjer kursupplägg (föreläsn. gruppundervisn. handledning, examination)


Ladda ner ppt "NOU NOU EXAMINATIONSKOMMITTEER 2008-12-12. Examinationskommitté för avancerad nivå NOU Barnmorskeprogrammet 90hp Specialistsjuksköterske- programmen."

Liknande presentationer


Google-annonser