Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiskt Genresurscenter NordGen Presentation av April 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiskt Genresurscenter NordGen Presentation av April 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nordiskt Genresurscenter NordGen Presentation av April 2011

2 NordGen är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog NordGens grundläggande uppgift är att bidra till att säkra en bred genetisk mångfald av de resurser som kan kopplas till mat och lantbruk.

3 Grund Kalmar-deklarationen (2003) (FAO, ITPGRFA) CBD – Grundprinciper för bevarande av genetiska resurser TRIPS - Framework for rights on living organisms /EU-dir FAO: Global Plan of Action for AnGR Interlaken Declaration, sept 2007 State of the World’s Forest GR (FAO, juni 07) De nordiska länderna har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden. Detta regleras i ett antal internationella avtal.

4 Genetisk mångfald Det är viktigt med en bred genetisk mångfald. Och det blir än viktigare i framtiden med tanke på bland annat klimatförändringar.

5 Varför bevara genetiska resurser? Växter, husdjur och skog skapar grunden för allt liv på jorden. Avelsteknik och växtförädling möjliggör nya sorter med bättre avkastning. Men detta gör att andra sorter/raser hotas av utrotning/försvinner. Biologisk mångfald är en nyckelfaktor i anpassningen till ett förändrat klimat. Varje land har ett nationellt ansvar. Genom NordGen arbetar de nordiska länderna tillsammans och kostnadseffektivt för att ta detta ansvar.

6 NordGen säkrar den biologiska livsgrunden idag och för framtiden.

7 Ung organisation med lång erfarenhet NordGen bildades 1 Januari 2008 efter en sammanslagning av tre organisationer. bygger på 30 års erfarenhet av nordiskt samarbete. är en institution under Nordiska Ministerrådet (NMR) är ett regionalt resurscenter för de Nordiska länderna består av tre sektioner: Växter, Husdjur och Skog Lokaliserade på två orter (Alnarp och Ås, Norge)

8 NordGen Husdjur Koordinerar och främjar nationella åtaganden för att ta vara på och nyttja husdjursgenetiska resurser inom lantbruket ur ett nordiskt perspektiv NordGen Husdjur skall vara: Ett informations- och kunskapscenter för expertis och för en hållbar utveckling. En partner för avel och bevarande av genetisk mångfald. Globalt försvinner en husdjursras varje månad.

9 NordGen Skog Arbetar främst i nätverk Rådets uppgift är att befrämja och förbättra skogsbrukets frö- och plantförsörjning i de nordiska länderna. Arbetsgrupp för bevaring och hållbart nyttjande.

10 NordGen Växter Bevarar och dokumenterar den genetiska variationen i nordiska växtarter, viktiga inom jordbruk och hortikultur (trädgårdsodling) Gör genetiska resurser och besläktad information tillgängliga för växtförädlare, forskare, och andra användare. Medverkar till en hållbar utveckling för växtgenetiska resurser Utbyter kunskap genom att medverka i forskning och utbildning i de Nordiska länderna och i utomnordiska länder Uppmärksammar internationella trender inom forskning och politik med syfte att påverka och ge råd till internationella beslutstagare och inom frågor som rör växtgenetiska resurser.

11 Bevarande Ex situ(bevarande på annan ort) –Frö-genbanker –Fält-genbanker –in vitro –Cryo-bevarande In situ(bevarande på plats) –Bondgård, jordbruk –Naturreservat –Vilda habitat

12 Ex situ (fröbank) Aktiv kollektion (Sverige, Alnarp) –Distribuering, karakterisering, uppförökning, grobarhetstester Bas kollektion (Danmark, Årslev) –Långsiktig lagring, föryngring av materialet Säkerhetskollektionen (Svalbard Global Seed Vault) –Kopior av baskollektionens fröer

13 Ex situ klonarkiv Klonarkiv (inklusive de baltiska klonarkiven) Norge:20 Sverige:15 Finland:4 Danmark:4 Island:2

14 In situ (på plats) I skogen På ängen I naturreservat På gården/i lantbruket

15 Svalbard Global Seed Vault Invigdes i februari 2008

16 Svalbard Global Seed Vault Norge ägare Förvaltas av NordGen under en internationell kommitté Delvis finansierad av Global Crop Diversity Trust

17 Är ingen vanlig genbank men ett säkerhetslager Bevaras som “black box” Frön distribueras ej och bara om materialet förkommer eller dör i ursprungslandet Säkerhetslagret skall skötas enligt internationella överenskommelser Svalbard Global Seed Vault

18 www.nordgen.org


Ladda ner ppt "Nordiskt Genresurscenter NordGen Presentation av April 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser