Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vad gör skillnad? Kritiska villkor för meningsfullt lärande via undervisning i informationssökning” Louise Limberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vad gör skillnad? Kritiska villkor för meningsfullt lärande via undervisning i informationssökning” Louise Limberg."— Presentationens avskrift:

1 ”Vad gör skillnad? Kritiska villkor för meningsfullt lärande via undervisning i informationssökning” Louise Limberg

2 Informationskompetens i praktik och forskning Att undervisa i informationssökning Att undersöka / dekonstruera begreppet informationskompetens Att utforska IK genom empiriska studier Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

3 SYFTE Vad stödjer meningsfullt lärande via undervisning i informationssökning och -användning? Hur utforma IK-undervisning som stödjer meningsfullt lärande Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

4 INFORMATIONSKOMPETENS Förmåga att söka och använda information på ändamålsenliga sätt kopplad till uppgift, situation och sammanhang, där informationssökningen äger rum Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

5 Redskapsorienterad Teknikorienterad Multimedia – ej skrift Kommunikativt samspel via IKT Publicering på Internet Information retrieval Innehållsorienterad Varierade format Urval och organisation Kritisk värdering Användning av information Livslångt lärande Kompetenser i Kunskapssamhället InformationskompetensDigital kompetens Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

6 NORM OCH KVALITET Uppgiftens lärandemål Läroplanens lärandemål Kognitiv auktoritet kopplad till vetenskap och akademi Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

7 TRE FORSKNINGSPROJEKT Att söka information för att lära 1994-1998 (Limberg 1998) Lärande via skolbibliotek (LÄSK) (Alexandersson, Limberg, Kylemark & Lantz-Andersson 2004/2007) Informationssökning, didaktik och lärande 2001-2004 (Limberg & Folkesson 2006) Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

8 RESULTATBILD - allmän För många elever / studenter är informationssökning att söka på webben att leta efter fakta att få fram svaren leverera rapporten / uppsatsen Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

9 HUVUDRESULTAT – Sammanfattande Nära samspel mellan kvalitet på informationssökning och kvalitet på inlärningsresultat IKT förändrar hur elever lär men inte nödvändigtvis vad de lär ”Vilse genom webben”

10 ELEVEN (ARTEFAKTEN) LÄRAREN / BIBLIOTEKARIEN Den felande länken…

11 ELEVEN (ARTEFAKTEN) LÄRAREN / BIBLIOTEKARIEN ? Den felande länken…

12 RESULTAT Kritiska drag i IK-undervisning Undersökningsbara frågor Kritisk värdering av information Förhandling om inlärningsmål och kunskapsinnehåll Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

13 UNDERSÖKNINGSBARA FRÅGOR Varför är jag så lång? Jag läste någonstans att några trodde att homosexualitet var nå’t slags sjukdom, så jag vill ta reda på mer om det? Vilka konsekvenser kommer ett svenskt EU-medlemskap att medföra för vårt försvar? Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

14 VÄRDERING AV KÄLLOR ”I min klass har eleverna fått presentera olika begrepp inom judendomen. Och då får dom ju använda sig av olika källor, det gör jag också bara för att dom ska få just möta olika källor… men när dom kommer tillbaks så säger dom: ’Kolla, här står det så och här står det så, det kan ju inte stämma’, och liksom ställer mig till svars. Det står olika i olika böcker. Dom vill ju ha det enkelt… och då möter dom ju det motståndet och så kommer dom till läroboken och ’Här står ju ingenting, … jag kan ju mycket mer nu!’.” (Lärare Gy åk 2) Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

15 Kritisk värdering av källor ”Det har också medfört att ibland kan dom fråga saker och då kan jag berätta, men då blir jag ifrågasatt, ’men det är ju bara som du säger’. Lite jobbigt att bli ifrågasatt. … Vad är rimligt att ifrågasätta, var går gränsen för det?” (Gymnasiebibliotekarie)

16 ATT FÖRHANDLA OM LÄRANDEMÅLEN ”Min lärare har just visat mig dom olika delarna som ska ingå i uppsatsen och jag kom på att jag hade glömt metoden… så det är det jag ska göra nu, och sen har jag diskussionen kvar… och efter det ska jag jämföra mig med min bror… längden alltså…” (Albin, år 8) Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

17 ATT FÖRHANDLA OM LÄRANDEMÅLEN ” Det är viktigare att lära sig hur man hanterar olika kunskapskällor och det är viktigare att lära sig hur man hanterar analysen utav kunskap och hur man hanterar andra åsikter än sina egna och hur man drar slutsatser och hur man… just måste sätta sig in i problem från andra ståndpunkter, andra än sin egen va. Det tycker jag är viktigt.” (Lärare Gy, åk 3) Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

18 INNEBÖRDER Holistisk hållning till olika dimensioner av en uppgift, inklusive informationskompetens Kollektivt samspel Innehåll och sammanhang (genre) Verktyg: fysiska, intellektuella och sociala Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

19 SLUTSATSER Fokusera undervisningen på undersökningsfrågor, kritisk värdering och användning – inte på att söka och finna information Elever, lärare och bibliotekarier agerar i skolans diskursiva praktik Skolans diskursiva praktik kan överskridas och omskapas Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10

20 REFERENSER Limberg, L., Alexandersson, M., Lantz-Andersson & Folkesson, L. (inskickad). What matters? Shaping meaningful learning through teaching information literacy. Limberg, L. & Sundin, O. (2006). Teaching information seeking: relating information literacy education to theories of information behvaiour. Information Research, 12(1) paper 280. Lundh, A. & Limberg, L. (inskickad). The role of the pedagogue in pupils’ construction of information literacy. Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

21 Tack! louise.limberg@hb.se http://www.ufn.gu.se/Forskning+/LinCS/


Ladda ner ppt "”Vad gör skillnad? Kritiska villkor för meningsfullt lärande via undervisning i informationssökning” Louise Limberg."

Liknande presentationer


Google-annonser