Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN, UR LINKÖPINGS PERSPEKTIV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN, UR LINKÖPINGS PERSPEKTIV"— Presentationens avskrift:

1 OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN, UR LINKÖPINGS PERSPEKTIV
Ett sätt att möta det otänkbara Olov Fahlander

2 INNEHÅLL Vi vill beskriva 1 – Vilka grundproblem står samhället inför?
2 – Omställningens metod & värderingar 3 – Några exempel på individuellt drivna praktiska projekt.

3 ETT SCENARIO Vi kan tänka oss ett sammanbrott för det samhälle, som vi känner det idag. Det är inte slutet för mänskligheten. En ny samhällsstruktur måste komma för att avlösa den gamla. Det är vår uppgift att definiera detta ”nya”.

4 VÅR UPPGIFT När insikten om situationen blivit verklig, är det meningsfullt att söka svaren: Hur kan det nya samhället formas, samtidigt med att dagens problem avvecklas? Vi behöver nya värderingar och en ny medvetenhet! Rekommenderas: ”Efter Oljetoppen” av Hillevi Helmfrid – en framtidsstudie.

5 EVIG TILLVÄXT?

6 Energin - de fossila bränslena är på väg att sina.
TRE STORA E Energin - de fossila bränslena är på väg att sina. Ekologin - utrotning av arter går i snabb takt. Ekonomin – En tillväxtbaserad ekonomi är omöjlig i längden.

7 ENERGI Oljan har skapat förutsättning för dagens levnadsstandard.
Vi måste snart anpassa oss till en värld utan överskott på billig energi, med annan levnadsstandard och hårdnade konkurrens om resurserna. Bioenergin är ingen ”räddning”, möjligen en lindring. Lösningen på energiproblemet är inte att behålla dagens energiflöde, utan att lära oss leva mer ekonomiskt.

8 GLOBAL PRODUKTION & OLJEUPPTÄCKT

9 EKOLOGI En ny syn på tillvaron: Jorden är inte till för människan,
utan människan är till för jorden. Politik är konsten att avväga mellan olika särintressen. Men …. naturen är inte en politiskt förhandlingsbar motpart, och vi har bara ett jordklot!

10 EKONOMI Hybris (övermod) anses vara en dödsynd
Dagens finansvärld är ett pyramidspel Centralt problem 1: Ränta & Tillväxt Centralt problem 2: Kapitalmultiplikation Centralt problem 3: Kapital skapas som förväntan, och inteckning av framtiden. Med 100% visshet, leder det till kaos. Youtube: the Crash Course

11 OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN TRANSITION TOWN
Utgår från gräsrötterna – gräv där du stå.r Omdefiniera begreppet välstånd! Jordbruksmarke n är vårt viktigaste kapital.

12 UTVECKLINGSFASER Grovt sett ser vi några viktiga faser i utvecklingen över tid: Fas 0 – Fram till i dag: ”Business as usual” – Den rådande synen på samhällets självklara väg. Drömmen om det rationella paradiset. Fas 1 – Nu: Starta förebyggande arbete individ/grupp/samhälls-nivå när medvetenheten infinner sig. Fas 2 – I morgon: Skapa färdigheter och förmåga hos individer och samhälle till självhushållning som ger motståndskraft (resiliens).

13 HUR UTVECKLAS GRUPPER? Inventera gruppens förmågor
Diskussioner är nödvändigt…. …… men måste leda vidare till handling. Praktiskt arbete stärker självkänslan. Förslag (års-) kursutformning: 1/3 ”teori” 2/3 ”praktik” Exempel: Landskapsvård; Lädersömnad; Ätliga växter i naturen; Snickeri, Spisbygge, Konservering….

14 NATIONELLA WEB-SIDAN

15 LOKALA WEBSIDAN

16 DAGBOKEN

17 FÖRENINGSANSATSER Holma – blivande FHS i Höör, Skåne
Hela Sverige ska leva, Leader Transition Town - Gräv där du står. Framtiden i våra händer, Jordens vänner, Kärngårdar, Den goda jorden, Föreningen Permakutur  SAMVERKET FOBO – Förbundet organisk biologisk odling Undomsrörelsen Mykorriza med ”gerilla-odling” Kolonilottsföreningar

18 EKOLOGISK ENFALD Frödirektivet – En bindande uppmaning från EU om att registrera och kraftigt avgiftsbelägga kommersiell fröhantering. Små aktörer manövreras bort från marknaden. Vem tar nu hand om mångfalden?

19 PROJEKT FÖRNEKELSE Drömmen om det rationella paradiset = vi fortsätter som hittills och allt blir bara bättre… Tillväxt självklart! Eller ska vi börja se oss om efter alternativ? Om vi ska förbereda oss på en omställning till ett annat sätt att leva – så krävs det mod att inse det.

20 FÖRNEKELSE www.demokritos.se/text Brev till 75 riksdagsmän
Resilienta reflektioner

21 PROJEKT RURALISERING En återgång till liv på landet krävs för att klara framtidens matförsörjning Därför kartläggs landsbygdens resurser.

22 PROJEKT MATLOGISTIK En studie vid Önnebo Lanthandel (s Mjölby).
Gemensam matleverans sparade >80% energi. Ingen är intresserad idag.

23 ODLING & LIVSMEDEL Dagens jordbruk fokuseras på köttproduktion
Matkulturen behöver ändras till vegetarianism Förmågan till odling måste övas!

24 PROJEKT ANDELSODLING Förslaget avser: Stadsnära grönsakodling.
Riktat främst till arbetslösa personer med intresse av produktiv verksamhet Att drivas under kooperativa former

25 ELDÖGA / JAN BERGE

26 TIDSKRIFTEN ÅTER

27 Utställningen TILLVÄXTVÄRK FEB 2011
Växthuseffekten Odling & Mat Omställningen Logistik & Kretslopp Resiliens & Mångfald Reskilling & Hantverk Permakultur Livstil & Köpstopp Byggande, spec Eklunden Ekonomi Bokutställning – Ekologins historia Peak Oil & Efterfossila staden

28 VÅR FRAMTID Detta är inte en politiskt förhandlingsbar fråga!
Framtiden blir inte en rak fortsättning av vägen fram till nuet idag. Många framtida generation bör få en chans att leva här, eller hur? Detta är inte en politiskt förhandlingsbar fråga! Vi måste bli sams med jorden och dess resurser.


Ladda ner ppt "OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN, UR LINKÖPINGS PERSPEKTIV"

Liknande presentationer


Google-annonser