Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATERO Tvåspråkig dataförening för specialgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATERO Tvåspråkig dataförening för specialgrupper."— Presentationens avskrift:

1 DATERO Tvåspråkig dataförening för specialgrupper

2 Datero polikliniken Datero föreningen Vasa centralsjukhus (VCS) Paf (huvudfinansierare) Verksamhetens fördelning från och med 1.1.2005

3 Fördelningens orsaker Det är en lagstiflig uppgift att sköta om ADB-hjälpmedelservice. Det är därför naturligt att denna uppgift sköts om inom den allmänna hälsovården. Det är en lagstiflig uppgift att sköta om ADB-hjälpmedelservice. Det är därför naturligt att denna uppgift sköts om inom den allmänna hälsovården. Under den perioden ADB- hjälpmedelsbedömningarna gjordes inom Datero rf var det nödvändigt att ha både remiss och betalningsförbindelse för att få servicen. I olika kommuner beviljades man betalningsförbindelser på ett väldigt ojämnt sätt. Efter att servicen delades och polikliniken grundades under VCS kan vilken läkare som helst skicka sina klienter till Datero polikliniken enligt sin egen bedömning och enligt klientens behov. Under den perioden ADB- hjälpmedelsbedömningarna gjordes inom Datero rf var det nödvändigt att ha både remiss och betalningsförbindelse för att få servicen. I olika kommuner beviljades man betalningsförbindelser på ett väldigt ojämnt sätt. Efter att servicen delades och polikliniken grundades under VCS kan vilken läkare som helst skicka sina klienter till Datero polikliniken enligt sin egen bedömning och enligt klientens behov. Efter detta blev det möjligt för Datero föreningen (rf) att få stöd från PAF för sin verksamhet. Efter detta blev det möjligt för Datero föreningen (rf) att få stöd från PAF för sin verksamhet.

4 Datero polikliniken / VCS  Hjälpmedelsbedömningar och tjänster för personer som behöver adb-hjälpmedel eller kommunikationshjälpmedel  Klienterna behöver läkarremiss för att få poliklinikens tjänster  Talterapeut, ergoterapeut, speciallärare

5 Datero föreningen

6 Verksamhetsområde Verksamhetsområde: Österbotten Verksamhetsområde: Österbotten Hemort: Vasa Hemort: Vasa Utlåningspunkter: Utlåningspunkter: Vasa Vasa Jakobstad Jakobstad Nykarleby Nykarleby Närpes Närpes Kristinestad Kristinestad Laihela Laihela Vörå Vörå Karleby Karleby Kommande: Malax och Korsnäs Kommande: Malax och Korsnäs

7 Datero föreningen - Personal Marja-Sisko Paloneva Verksamhetsledare Camilla Bäckman Pedagogisk handledare

8 Datero föreningens verksamhetsmål Datero rf vill utöka utbudet av utlåningsmaterial till personer med funktionshinder med skärskild inriktning på pedagogiska och habiliterande dataprogram. Datero förverkligar detta genom att bilda utlåningspunkter vid de kommunala bibloteken. Datero stöder vidare utlåningen och användningen av programmen med informationsmaterial och kursverksamhet.

9 Datero föreningen Datero föreningens service är till för alla! Utlåningspunkter vid bibliotek Utlåningspunkter vid bibliotek Kursverksamhet Kursverksamhet Informationsspridning Informationsspridning Utvecklingsgrupp Utvecklingsgrupp Programutveckling Programutveckling

10 Nyttan med Dateropunkter vid biblioteken Låntagare får tillgång till sakkunnigt utvalda program som kan underlätta inlärning och habilitering. Program som inte finns att fås från vanliga affärer. Materialet finns närmare låntagaren och kan lånas som vilket annat material som helst från biblioteket med sitt vanliga bibliotekskort. Tillgång till fler program jämfört med om programmen skulle finansieras åt honom eller om han skulle behöva köpa programmen själv.

11 Nyttan med Dateropunkter vid biblioteken Yrkespersoner kan förbättra sina färdigheter i adb-baserad habilitering när de får bekanta sig med programmen inför rekommendering och anskaffning. Skolor får bekanta sig med programmen inför anskaffning eller använda programmen vid tillfälliga behov (inom utlåningstiden). Inbesparing för både individen och kommunen då programmen kan lånas avgiftsfritt. Genom det egna biblioteket kan program fjärrlånas från andra bibliotek.

12 Program finns för alla åldrar Språk Språk bokstäver, läsning, ord, skrivning bokstäver, läsning, ord, skrivning läs- och skrivfärdigheter, läsförståelse läs- och skrivfärdigheter, läsförståelse grammatik grammatik Främmande språk Främmande språk t.ex finska, engelska t.ex finska, engelska Matematik Matematik Visuell och auditiv perception Orsak – verkan Kreativitet Logiskt tänkande Mus- och tangentbordshantering Bildproducering (kommunikation och undervisning)

13 En ny punkt öppnas Datero rf: Gör bidragsansökningar till fonder och stiftelser Gör bidragsansökningar till fonder och stiftelser Sköter om anskaffningen av ett startpaket (programsökning, offertförfrågan, beställning betalning av räkningar) Sköter om anskaffningen av ett startpaket (programsökning, offertförfrågan, beställning betalning av räkningar) Stöder med en lathund som uppdateras kontinuerligt Stöder med en lathund som uppdateras kontinuerligt Stöder med demonstrationer av programmen för bibliotekspersonal och allmänheten Stöder med demonstrationer av programmen för bibliotekspersonal och allmänheten Ordnar kursverksamhet i samarbete med andra instanser (t.ex. Mi/Arbis, utbildningsanstalter, föreningar osv.) Ordnar kursverksamhet i samarbete med andra instanser (t.ex. Mi/Arbis, utbildningsanstalter, föreningar osv.) Stöder med tips för vidareanskaffning Stöder med tips för vidareanskaffning Anskaffar nytt material i mån av möjlighet Anskaffar nytt material i mån av möjlighet

14 En ny punkt öppnas  Utlåningspunkterna är placerade på de kommunala biblioteken eftersom det här redan finns ett system och kunnande inom låneverksamheten. Bibliotekens servicesystem är känt för alla och biblioteken betjänar alla. Biblioteket: Sköter och använder programmen som sina egna (katalogisering, utlåning osv.) Sköter och använder programmen som sina egna (katalogisering, utlåning osv.) Anskaffar nya program till biblioteket som vanliga anskaffningar Anskaffar nya program till biblioteket som vanliga anskaffningar Fjärrlånar programmen Fjärrlånar programmen

15 Kontaktuppgifter besöksadress: Vasa stadsbibliotek Biblioteksgatan 13 telefon: 06-3253596 hemsida: www.datero.fi


Ladda ner ppt "DATERO Tvåspråkig dataförening för specialgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser