Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sommarkollo Workflow Foundation Dag König Microsoft Product Technology Specialist Visual Studio Team System.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sommarkollo Workflow Foundation Dag König Microsoft Product Technology Specialist Visual Studio Team System."— Presentationens avskrift:

1 Sommarkollo Workflow Foundation Dag König Microsoft Product Technology Specialist Visual Studio Team System

2

3 Inbjudan till den här dragningen Med Windows Workflow Foundation (WF) får utvecklare och beslutsfattare tillgång till en ny teknik och ett nytt sätt att tillsammans beskriva och implementera processer och flöden i applikationer och lösningar. WF är en central komponent i Microsoft.NET 3.0 Framework och även i den kommande versionen av Microsoft Office SharePoint Services och Microsoft BizTalk Server.

4 Agenda Introduktion till Processer och Workflow Historien bakom Microsoft Workflow Foundation Introduktion av Workflow Foundation Vad kan man göra med Workflow Foundation (Exempel och Diskussioner)

5 Introduktion till Processer och Workflows

6 Hantverkaren

7 Arbetaren

8 Specialisten

9 Funktionsorienterade Organisationer Ledning ProduktionUtvecklingMarknadEkonomiFraktPersonal

10 Funktionsorienterade Organisationer Ledning ProduktionUtvecklingMarknadEkonomiFraktPersonal LagerPersonalOrderKundhanteringOrderKundhantering

11 Funktionsöverskridande System Ledning ProduktionUtvecklingMarknadEkonomiFraktPersonal CRM

12 Ett företag består av processer Händelse Kunder Personer System Uppgift

13 Från CRUD till Process KundhanteringOrderFakturering

14 Från CRUD till Process KundhanteringOrderFakturering Workflow

15 Process / Workflow Workflow is the automated part of a Business Process

16 Historien bakom Microsoft Workflow Foundation

17 Det har funnits många olika Workflowmotorer i olika Microsoftprodukter

18 Workflow Foundation är den komponent som vi byggt för att kunna återanvända en och samma workflowmotor i våra produkter

19 Produkter som använder WF SharePoint Server 2007 Speech Server Microsoft Operations Manager (MOM) & System Management Server (SMS) BizTalk

20 BizTalk är vår Enterprise Hosting Server för Workflow Foundation Men som sagt, vi har andra, och ni kan göra era egna

21 WF och BizTalk Feature BizTalk Server 2004/2006 Windows Workflow Foundation Hosting Server-side in the BizTalk process Hosted in a custom application (client-side execution, but the client could be an ASP.NET application) Designer Included in Visual Studio Included in Visual Studio, or custom designers can be written Scalability Well-proven, highly scalable Developer must implement Transactional integrity Long running and atomic (ACID) transactions Developer must implement Tracking infrastructure Comprehensive Business Activity Monitoring infrastructure provided Simple framework pieces provided that allow you to build the tracking infrastructure Runtime modification of “in-flight” workflows No, workflows are defined at design time Yes, but developer must implement Cross-platform integration capabilities Extensive adapters available Not supported natively Composability A BizTalk process could invoke a WF process via Web service call, or from a helper class or expression shape WF processes cannot directly invoke a BizTalk application, although you could indirectly by calling an orchestration that had been exposed as a Web service (for example), or perhaps by API usage Management and administration Extensive set of tools provided for IT pros to administer and track execution Developer must implement Windows Communications Framework (formerly “Indigo”) support Through an adapter, or could be called from an expression shape or helper class Natively supported Rules engine support YesYes Extensible activities NoYes Transformation capabilities YesNo Programmability BizTalk Server exposes APIs for most parts, and has numerous extensibility points such as pipeline components, adapters and “functoids” (out-of- the box and custom mapper components) WF is a framework. You must implement applications to use it.

22 BizTalk 2006 R2 Första halvåret av 2007

23 Introduktion till Workflow Foundation

24 Ingen produkt utan ett ramverk som vi och ni kan använda för att bygga workflow med

25 Grundläggande fakta Workflow Foundation är en del av.NET 3.0 Kommer att finnas förinstallerat i Vista och laddas ned till Windows XP och Windows 2003 Behöver ladda ned en Extension till Visual Studio 2005 för att kunna designa workflow (Man kan bygga en egen designer också)

26 Windows Workflow Foundation WF ger möjlighet att skapa egna Workflows (arbetsflöden) Ett Workflow (arbetsflöde) består av en eller flera aktiviteter. Ett Workflow kan vara av en av två typer: Sekvensiellt State Machine Ramverket’s motor körs i ett värdprogram.

27 Värdprogram KonsolWinFormsASP.NETBizTalk Windows Service SharePoint...

28 Typer av Workflow Sekvensiellt State Machine

29 Exempel State Machine Bok Tillgänglig Bok Makulerad Bok Utlånad Bok lånas ut Bok lämnas tillbaka Bok makuleras Bok köps in

30 Demonstration Hello Workflow!

31 Hur funkade det? Konsol Workflowmotorn

32 Demonstration Hello Workflow i WinForms

33 Kommunicera med ett Workflow Parametrar Anropa Hosten HändelserWebbtjänstermm

34 Demonstration Parametrar till ett Workflow

35 Host/Workflow Kommunikation ILoanNotify { GetLoanApproval(); event LoanApproved; } class Notifier : ILoanNotify { }

36 Demonstration Kommunikation med Host

37 Workflow och Webbtjänster Anropa webbtjänster inuti ett workflow Exponera ett workflow som en webbtjänst

38 Demonstration Webbtjänster och Workflow

39 Medföljande Aktiviteter CompositeBasic

40 Demonstration Aktiviteter

41 Göra egna aktiviteter Aktiviteterna som skickas med är egentligen på för låg nivå. De skall beskriva komponenter (verksamhetslogik) som är förståerligt för verksamhetsfolk Finns två typer: BasicComposite

42 Abstraktionsnivå!

43 Rätt Verktyg

44 Bonus: Grafisk designer

45 Komponenter för Verksamheten De flesta utvecklarna älskar komponenter Vår uppgift i framtiden blir att skapa komponenter åt verksamheten Verksamhetskomponenter

46 Deklarativ programmering Utvecklare Verksamhetsutvecklare

47 Demonstration Skapa egna aktiviteter

48 Vad är skillnaden mellan en komponent och en aktivitet? Aktiviteten kan beskrivas grafiskt Lättare att ändra ordningen Högre abstraktionsnivå Körs på annan tråd

49 Hosta Designer Man kan bygga sin egen designer Styra vilka Aktiviteter och typ av Workflow som kan göras Bygga in den i sin egen produkt

50 Demonstration Hosta Designer

51 Long-running Process Varför? Efterliknar verkligheten Är skalbar

52 Long-running Process Hålla en process vid liv (Persist) Se vad som pågår i en process (Tracking) Identifiera processen (CorrelationId) State Asynkrona händelser Transaktionshantering / Kompensering

53 Framework: Runtime Services Runtime uses services PersistenceSchedulingTrackingTransactions Defaults in the box for most services Pluggable – add your own

54 Bevara (Persist) ett Workflow Kan göras på flera medium State sparas Vart man är i ett workflow Information inuti ett workflow SQL finns i boxen

55 Demonstration Bevara ett workflow

56 Spåra (Track) ett Workflow Möjligheten att titta in i ett workflow och se vad det håller på med. Kan visas grafiskt Exempel på användningsområden: Vart befinner sig just nu felärendet som Kalle har rapporterat? Hur många felärenden fanns det i september? Hur lång tid tog det i genomsnitt att utföra ett felärende?

57 Demonstration Spåra ett workflow

58 Vad kan man göra med Workflow Foundation?

59 WF på olika nivåer Verksamheten IT

60 Speechapplication

61 Beräkningar / Verksamhetslogik

62 Faktureringsexempel

63 Faktureringsprocessen Säljaren skapar Fakturan Skickas till Köparen Fakturan betald 30 dagar har gått Påminnelse Skickas till Köparen Påminnelsen betald 10 dagar har gått Skickas till Inkasso InvoiceCustomer Distributor Agency Finance Invoice Proce ss

64 Workflow:et

65 Applications Designer

66 ASP.NET Page Flow

67 Deployment av Workflow

68 Microsoft SharePoint

69 Concurrency / Trådning / Köra flera saker samtidigt

70 Lägga upp körningar som skall starta vid ett senare tillfälle

71 Skapa ett eget språk och utvecklingsverktyg

72 Ärendehantering

73 Avslutning

74 Resurser Microsoft.NET Framework 3.0 http://www.netfx3.com/ http://www.netfx3.com/ Workflow Foundation på MSDN http://msdn.microsoft.com/winfx/technologies/wo rkflow/default.aspx http://msdn.microsoft.com/winfx/technologies/wo rkflow/default.aspx http://msdn.microsoft.com/winfx/technologies/wo rkflow/default.aspx dnrTV http://www.dnrtv.com/ http://www.dnrtv.com/

75 Kontaktinformation Email: dagk@microsoft.com dagk@microsoft.com Telefon: 0734-08 27 91 Blogg: http://buzzfrog.blogs.com http://buzzfrog.blogs.com Podcast: http://buzzfrog.libsyn.com http://buzzfrog.libsyn.com

76 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


Ladda ner ppt "Sommarkollo Workflow Foundation Dag König Microsoft Product Technology Specialist Visual Studio Team System."

Liknande presentationer


Google-annonser