Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nylands Brigads Gille rf:s uppgift är att stöda Nylands Brigad och dess beväringar. Vi vill göra beväringarnas och personalens vistelse på Brigaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nylands Brigads Gille rf:s uppgift är att stöda Nylands Brigad och dess beväringar. Vi vill göra beväringarnas och personalens vistelse på Brigaden."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Nylands Brigads Gille rf:s uppgift är att stöda Nylands Brigad och dess beväringar. Vi vill göra beväringarnas och personalens vistelse på Brigaden så angenäm som möjligt. Gillet har en mycket öppen och välfungerande fortlöpande kontakt med Brigaden. Gillet är en aktör som som lyssnar och påverkar – vi agerar i Brigadens och beväringarnas intresse.

4 Nylands Brigads Gille rf är Finlands näst största truppförbandsgille och grundades år 1963. Under sina första verksamhetsår var det Gillet som införskaffade både enhetsflaggor och vimplar till Nylands Brigad. Senare var Gillet djupt engagerat i att införandet av Siikajoki-korset som Nylands Brigads truppförbandskors

5 Gillets främsta uppgift är att stöda Brigaden och dess beväringar. Både med stipendier och utmärkelser samt genom att stöda beväringskommittén och beväringarnas fritidsverksamhet på kasernområdet och därmed ge dem en liten guldkant på tillvaron. FANBÄRAREN – Nylands Brigads truppförbandstidning är samtidigt Gillets medlemstidning och Gillet möjliggör dess utgivning genom betydande donationer årligen. FANBÄRAREN – Nylands Brigads truppförbandstidning är samtidigt Gillets medlemstidning och Gillet möjliggör dess utgivning genom betydande donationer årligen. Gillet är medlem i Försvarsutbildnings- föreningen – MPK (FUF) samt i Marinreserven rf och stöder det frivilliga försvarsarbetet.

6 Gillet är mån om att värna de finlandssvenska militärtraditionerna. I samråd med Nylands Brigad upprätthåller man ”Traditionskullen”, en museal helhet med både ett gammalt kaptensboställe som fungerade som kommendörens tjänstebostad under den Svenska tiden och flera andra byggnader. Även en kopia av IR24:s kommandokorsu i Zubettsa i Aunus och som byggts av veteranerna år 1985-87, ingår i helheten. I korsun presenteras viktiga händelser för enheten och kommendör Bertil Heinrichs under vinter- och fortsättningskriget 1939-44.

7 Krigsveteranerna och särskilt IR61 uppmärksammas av Gillet. Till regementet hörde soldater från Österbotten och södra Finland och blev berömt efter slaget vid Tienhaara. Försvarsställningarna i Tienhaara, som även kallades ” Finlands Lås ”, var nära att brytas men under ledning av överste Marttinen kunde man stoppa den överlägsna fieden under svåra förhållanden och uppnå en avvärjningsseger den 15.6.1944. För att hedra IR61 och KTR8 för deras heroiska insatser och för att de räddade Tienhaara och Finland, lät Tienhaaras invånare år 1995 fästa en minnesplatta på den s.k. ”Kosackstenen”. Vården av minnesplattan har av veteranerna överlämnats till Nylands Brigads Gille.

8 Gillet har 10 lokalavdelningar varav en i Sverige och även Nylands Brigads Gillesartillerister har lokal- avdelningsstatus. Gillet har 10 lokalavdelningar varav en i Sverige och även Nylands Brigads Gillesartillerister har lokal- avdelningsstatus. Gillet har totalt ca 1600 medlemmar från alla befolkningsgrupper, män och kvinnor, veteraner och ungdomar. Gillet är en svenskspråkig förening med många aktiva finskspråkiga medlemmar. Tillsammans deltar de i arbetet med att stöda brigadens tusentals beväringar av vilka ca 15% är finskspråkiga.

9

10 Studiebesök Mingel på Officersklubben Skogskeikkor Resor

11

12

13


Ladda ner ppt "Nylands Brigads Gille rf:s uppgift är att stöda Nylands Brigad och dess beväringar. Vi vill göra beväringarnas och personalens vistelse på Brigaden."

Liknande presentationer


Google-annonser