Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvetenskap och teknik – vår främsta naturrikedom? Ole Johansson, Wärtsilä Oyj Abp, 14.1.2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvetenskap och teknik – vår främsta naturrikedom? Ole Johansson, Wärtsilä Oyj Abp, 14.1.2008."— Presentationens avskrift:

1 Naturvetenskap och teknik – vår främsta naturrikedom? Ole Johansson, Wärtsilä Oyj Abp, 14.1.2008

2 Teknologiindustrin – Finlands viktigaste industribransch 60 % av den totala finska varuexporten 75 % av de totala forsknings- och utvecklingsinvesteringarna inom finskt näringsliv Sysselsätter direkt 270 000 personer och drygt 700 000 personer medräknat den indirekta sysselsättningseffekten, dvs. en fjärde del av hela Finlands arbetskraft.

3 Teknologiindustrin är en helhet bestående av fyra huvudbranscher Elektronik- och elteknikindustri Mekanisk verkstadsindustri Stål- och metallindustri Informationsteknologi

4 Teknologiindustrins personal Källa: Statistikcentralen, Teknologiindustrin rf

5 Teknologiindustrins nyckelmål Företagsspecifika arbetsvillkor Kompetens och kunskap i världsklass Konkurrenskraft och tillväxt via nätverk och innovationer Löner och andra arbetsvillkor avtalas i regel inom företagen. Säkerställa tillgången på kompetenta medarbetare inom produktionen Säkerställa att initiativet rörande innovationsuniver- sitet är det främsta projektet vid universitetsreformen Skapa förutsättningar för småföretags tillväxt särskilt med hjälp av TRIO-programmet Säkerställa att de strategiska toppkompetensnät- verken inom branschen förverkligas (SHOK) Kostnadseffektiva energi- och klimatlösningar Säkerställa konkurrenskraften genom teknologi, energitillgång och -pris samt genom en politik som uppmuntrar till energieffektivitet och miljövänlighet Miljökompetens till konkurrensfördel Skapa förutsättningar för företag att förutse lagstiftningens inverkan på verksamheten och utveckla sin miljökompetens till en framgångsfaktor

6 Kompetens och kunskap i världsklass och tillgång på kompetenta personer är grundförutsättningar för investeringar i Finland och för hela Finlands konkurrenskraft

7 Det finns många olika vägar till f ramtidens arbete i teknologiindustrin Grundskolan Läroavtals- utbildning Yrkesläro- inrättningar Yrkes- högskolan Industrins special- läroinrättningar Universitetet Gymnasiet

8 Kom med på färden, teknologin tar dig till framtiden! Teknologiindustrin erbjuder mångsidigt arbete både nu och i framtiden. Längs med färden finns många hållplatser. Välj din egen väg i teknologiindustrin: Detta behöver du ha med dig: God allmänbildning Händighet Språk- och kulturkännedom Entreprenörsanda Intresse för matematik och naturvetenskaper Inlärningsintresse och -förmåga Samarbetsförmåga Förmåga att möta nytt Presentationsförmåga Positiv kundinställning Planering Forskning och utveckling Marknadsföring Produktion Ledning

9 Företagen i teknologiindustrin samarbetar aktivt med läroanstalter på olika nivåer Företagens olika aktiviteter med läroanstalter i 2006 Något slags samverkan med läroanstalter % av företagen Med grundskolor % av företagen Med gymnasier % av företagen Med yrkes- läroanstalter % av företagen Med yrkeshögskolor % av företagen Med universitet % av företagen Besök av elever/studenter i företaget 66,637,017,840,734,721,2 Besök av lärare i företaget 55,918,612,035,127,012,6 Föräldrarnas besök i företaget 4,94,11,10,91,10,2 Företaget som fadder för läroanstalten 15,47,11,75,14,93,9 Studiekurser för elever/studenter hållits delvis i företaget 82,459,316,535,822,77,9 Företaget har bjudit elever/studenter slutarbeten eller arbeten för att demonstrera yrkeskunskap 66,21,70,612,052,936,0 Praktiserande lärare i företaget 16,11,90,411,14,90,6 Företagets medarbetare har deltagit i utbildning for att handleda elever/studenter 18,41,91,314,85,42,6 Företagets medarbetare har undervisat elever/studenter i skolan/läroanstalten 32,33,63,416,117,113,1 Företagets medarbetare har deltagit i läroanstaltens styrelse 19,90,60,913,38,83,9 Källa: Ungefär 500 företag in teknologiindustri, 2007, Teknologiindustri rf

10 Lärarna och professorerna spelar en viktig roll då man vill förbättra kvaliteten och resultatet av samverkan mellan företag och läroinrättningar

11 grundad år 2003 grundkapital 100 miljoner euro från Teknologiindustrin r.f. hittills har utdelats 16,7 miljoner euro till olika projekt Styrelsen 2007-2009 Ordförande Matti Alahuhta, Viceordförande Veli Sundbäck, Ole Johansson, Matti Lehti, Martti Mäenpää, Timo Parmasuo, Sakari Tamminen Teknologiindustrins 100-årsstiftelse

12 Stiftelsens ändamål Att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom de områden som stöder teknologiindustrins konkurrenskraft dvs. matematik, naturvetenskap, datateknik, industriell design, kommersialisering

13 Ändamålet förverkligas genom fem olika metoder Stora projekt Riktade ansökningar Stipendier till USA Pris Andra projekt

14 Riktade ansökningar Hittills har 33 projekt finansierats varav 16 berör utbildning och 17 vetenskaplig forskning Varje projekt får 200-400 000 euro för 2-3 år Naturvetenskapliga ämnen och matematik har fått mest. Cirka 15% av ansökningarna har finansierats Senast beviljades 0.8 miljoner euro till vetenskaplig forskning i metallprodukter och maskinkonstruktion

15 Stipendier till USA Fulbright - Technology Industries of Finland Grants (www.fulbright.fi)www.fulbright.fi 1-3 studerande skickas varje år till toppuniversiteten i USA graduate eller post-doctoral studier de första tre åkte i augusti 2007 till: MIT, Berkeley och University of New York.

16 Matematikpriserna Lärare, 100 prisbelönade (à 5000 euro) Elever, 426 prisbelönade (à 1000 euro) Stiftelsen är välkänd bland mattelärare, mycket positiv respons Begåvade elever kämpar hårt för att få tillräckliga poäng i studentexamen för att få stiftelsens pris

17 Verksamhet år 2008 I februari: en stor donation till Tekniska Högskolans 100-årsinsamling Riktade ansökningar till utbildning (ca 1.6 Meuro) Pris till lärare och elever (ca 0.2 Meuro) Stipendier till USA (ca 0.1 Meuro) Projekt till skolor (0.5 Meuro) 40 Meuro reservation till det sk. innovationsuniversitetet

18 Tack så mycket! Ole Johansson, Wärtsilä Oyj Abp, 14.1.2008


Ladda ner ppt "Naturvetenskap och teknik – vår främsta naturrikedom? Ole Johansson, Wärtsilä Oyj Abp, 14.1.2008."

Liknande presentationer


Google-annonser