Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulcus och dess komplikationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulcus och dess komplikationer"— Presentationens avskrift:

1 Ulcus och dess komplikationer
Arish Ibrahim AT-läkare 090220

2 Rosa, 65 år Diffus buksmärta sedan några timmar Epigastriet, hö arcus
Illamående Cirkulatorisk stabil Normala labparametrar Frisk Inga mediciner

3 Rosa, forts Gallsten? Voltaren im, blir bättre
Tillbaka dag 2, mer intensiva smärtor En matkräkning Fortsatt mjuk, diffus öm CT buk : Fri gas, perforerat ulcus

4

5 Ulcus Prevalens 10%, incidens 1-2/1000 och år
80% av alla ulcus är lokaliserade i duodenum. Bulbens bakvägg samt ventrikels minorsida, ofta prepyralt.

6 Orsak H. pylori NSAID Mat Stressulcus mm Ulcus duodeni 95%
Ulcus ventriculi 70% NSAID Mat Stressulcus mm 30% har H.pylori, infekteras barndom – 10-20% utv ulcus Parietelceller i antrum NSAID hämmar cox1 som hämmar pge2 som bildar skyddande glykoproteiner som skyddar magslemhinnan

7 Symptom Molvärk epigastriet Lindring av matintag
Halsbränna, sura uppstötningar, illamående, kräkningar, rapningar, uppkördhet

8 Utredning Gastroskopi Alarmsymptom Behandlingsresistens
Viktnedgång,hematemes,melena, anemi, dysfagi Behandlingsresistens ≥ 45 år, nydebut

9 Behandling Duodenal sår: Ventrikel sår:
Nexium HP i 7-10 dagar sedan PPI i 3-4 veckor Ventrikel sår: Nexium HP, PPI i 4-6 v Gastroskopi m biopsi 6v

10 Behandling forts. Kirurgi Indikation: Billroth I,II Vagotomi
Polikliniskt - extremt stora sår, malignitetsmisstanke, upprepade massiva blödningar, kvarstående ulcusbesvär trots beh Akut – perforationer, livshotande blödning, stenoser Billroth I,II Vagotomi Total ventrikelresektion

11 Komplikationer Perforation 8-10/ 100 000 år
Ulcusanamnes med tilltagande besvär, blixtsnabb debut med perotonit/defénse, tyst buk, nedsatt AT Utredning: BÖS/CTbuk, EKG, lab Beh vid misstanke: V-sond för dränage, vätska Beh slutgiltig inom 6 h annars försämrad prognos Nexium iv Op ( rafi + biopsi) eller aktivt dränage med sug 2-4 dygn (bör bli bättre inom 6-8h)

12 Komplikationer forts. Blödning 100/ 100 000 år
Melena, svimning, hematemes, kaffesumpsliknande kräkning Diffa: esofagusvaricer, Mallory Weiss, hemorragisk gastrit, akuta mukosaskador, malignitet, kärlektasi i ventrikeln

13 Komplikationer forts. Blödning forts.
Hb, BT, TPK,PK, elstatus+krea, Leverprofil Gastroskopi inom 24 h – v-sond, fasta, dropp, Nexium iv Gastroskopi akut 1-2h – v-sond, fasta, dropp, Nexium iv, blod, koagulantia Gastroskopi: adrenalinlösning + skleroserande ämne, vävnadslim eller heater probe

14 Gastroskopi

15 Komplikationer forts. Penetration
Pankreas (perforationsanamnes + ryggsmärta) Gallblåsa Kolon (gastrokolisk fistel med fekala kräkningar och häftiga gastritbesvär) Behandling: medicinskt utom vid kolonpenetration då man måste man op

16 Komplikation forts. Stenos
Ofta runt pylorusområdet pga ulcus eller tumörväxt Symptom: kräkning, mättnad, krampsmärtor Behandling: sond, dränage 7 dgr Kirurgisk behandling: Billroth II pga malignitetsmisstanke – ej svarat på konservativ behandling

17 Källor Borch K. Gastrointestinal blödning, övre, akut. Internetmedicin. 2008 Chan FLK. Proton-pump inhibitors in peptic ulcer disease. The Lancet. 2008 Hamberger B, Haglund U. Kirurgi. 6e upplagan. 2005 Sanabria A et al. Laparoscopic repair for perforated peptic ulcer disease (Review). The Cochrane Collaboration. 2009 Stael von Holstein C, Norlund A. Dyspepsi och reflux – systematisk litteraturöversikt från SBU. Läkartidningen. 2007 Vergara M et al. Epinephrine injection versus epinephrine injection and second endoscopic method in high risk bleeding ulcers (Review). The Cochrane Collaboration. 2009 Ödman B. Ulkus/dyspepsi. Internetmedicin. 2009


Ladda ner ppt "Ulcus och dess komplikationer"

Liknande presentationer


Google-annonser