Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulcus och dess komplikationer Arish Ibrahim AT-läkare 090220.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulcus och dess komplikationer Arish Ibrahim AT-läkare 090220."— Presentationens avskrift:

1 Ulcus och dess komplikationer Arish Ibrahim AT-läkare 090220

2 Rosa, 65 år  Diffus buksmärta sedan några timmar  Epigastriet, hö arcus  Illamående  Cirkulatorisk stabil  Normala labparametrar  Frisk  Inga mediciner

3 Rosa, forts  Gallsten?  Voltaren im, blir bättre  Tillbaka dag 2, mer intensiva smärtor  En matkräkning  Fortsatt mjuk, diffus öm  CT buk : Fri gas, perforerat ulcus

4

5 Ulcus  Prevalens 10%, incidens 1-2/1000 och år  80% av alla ulcus är lokaliserade i duodenum.  Bulbens bakvägg samt ventrikels minorsida, ofta prepyralt.

6 Orsak  H. pylori Ulcus duodeni 95% Ulcus ventriculi 70%  NSAID  Mat  Stressulcus mm

7 Symptom  Molvärk epigastriet  Lindring av matintag  Halsbränna, sura uppstötningar, illamående, kräkningar, rapningar, uppkördhet

8 Utredning  Gastroskopi Alarmsymptom  Viktnedgång,hematemes,melena, anemi, dysfagi Behandlingsresistens ≥ 45 år, nydebut

9 Behandling  Duodenal sår: Nexium HP i 7-10 dagar sedan PPI i 3-4 veckor  Ventrikel sår: Nexium HP, PPI i 4-6 v Gastroskopi m biopsi 6v

10 Behandling forts.  Kirurgi Indikation:  Polikliniskt - extremt stora sår, malignitetsmisstanke, upprepade massiva blödningar, kvarstående ulcusbesvär trots beh  Akut – perforationer, livshotande blödning, stenoser Billroth I,II Vagotomi Total ventrikelresektion

11 Komplikationer  Perforation 8-10/ 100 000 år  Ulcusanamnes med tilltagande besvär, blixtsnabb debut med perotonit/defénse, tyst buk, nedsatt AT  Utredning: BÖS/CTbuk, EKG, lab  Beh vid misstanke: V-sond för dränage, vätska  Beh slutgiltig inom 6 h annars försämrad prognos Nexium iv Op ( rafi + biopsi) eller aktivt dränage med sug 2-4 dygn (bör bli bättre inom 6-8h)

12 Komplikationer forts.  Blödning 100/ 100 000 år Melena, svimning, hematemes, kaffesumpsliknande kräkning Diffa: esofagusvaricer, Mallory Weiss, hemorragisk gastrit, akuta mukosaskador, malignitet, kärlektasi i ventrikeln

13 Komplikationer forts.  Blödning forts. Hb, BT, TPK,PK, elstatus+krea, Leverprofil Gastroskopi inom 24 h – v-sond, fasta, dropp, Nexium iv Gastroskopi akut 1-2h – v-sond, fasta, dropp, Nexium iv, blod, koagulantia Gastroskopi: adrenalinlösning + skleroserande ämne, vävnadslim eller heater probe

14 Gastroskopi

15 Komplikationer forts.  Penetration Pankreas (perforationsanamnes + ryggsmärta) Gallblåsa Kolon (gastrokolisk fistel med fekala kräkningar och häftiga gastritbesvär) Behandling: medicinskt utom vid kolonpenetration då man måste man op

16 Komplikation forts.  Stenos Ofta runt pylorusområdet pga ulcus eller tumörväxt Symptom: kräkning, mättnad, krampsmärtor Behandling: sond, dränage 7 dgr Kirurgisk behandling: Billroth II pga malignitetsmisstanke – ej svarat på konservativ behandling

17 Källor  Borch K. Gastrointestinal blödning, övre, akut. Internetmedicin. 2008  Chan FLK. Proton-pump inhibitors in peptic ulcer disease. The Lancet. 2008  Hamberger B, Haglund U. Kirurgi. 6e upplagan. 2005  Sanabria A et al. Laparoscopic repair for perforated peptic ulcer disease (Review). The Cochrane Collaboration. 2009  Stael von Holstein C, Norlund A. Dyspepsi och reflux – systematisk litteraturöversikt från SBU. Läkartidningen. 2007  Vergara M et al. Epinephrine injection versus epinephrine injection and second endoscopic method in high risk bleeding ulcers (Review). The Cochrane Collaboration. 2009  Ödman B. Ulkus/dyspepsi. Internetmedicin. 2009


Ladda ner ppt "Ulcus och dess komplikationer Arish Ibrahim AT-läkare 090220."

Liknande presentationer


Google-annonser