Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad är KTH Executive School? Utvecklar högre chefers strategiska affärsförmåga Ägs av KTH Strategi & struktur- förändringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad är KTH Executive School? Utvecklar högre chefers strategiska affärsförmåga Ägs av KTH Strategi & struktur- förändringar."— Presentationens avskrift:

1 1 Vad är KTH Executive School? Utvecklar högre chefers strategiska affärsförmåga Ägs av KTH Strategi & struktur- förändringar

2 2 Lokala och regionala energiföretag 78 100 – 300 MSEK 19 53 >100 MSEK 400 – 1.000 MSEK 6>2.000 MSEK 3>20.000 MSEK

3 3 Tillvägagångssätt

4 4 Utvalda bolag

5 5 Frågorna: Vilka strategiska inriktningar har valts? Vilka drivkrafter ligger bakom valen? Vilka typstrategier finns? Vilka möjligheter finns i de studerade bolagen?

6 6 Metod Ca 260 årsredovisningar har studerats och analyserats Ca 30 intervjuer har genomförts Intressanta analyser har tagits fram

7 7 Regionala energiföretag Göteborg Energi Lunds Energikoncern Mälarenergi Skellefteå Kraft Tekniska Verken Öresundskraft

8 8 Frågeställningar Hur har respektive företags verksamhet utvecklats under tioårsperioden 1996 2006, avseende omsättning och affärsområden? Varför en regional strategi? Lönsamhet och skalfördelar? Eller finns det andra drivkrafter? Hur ser det ut inför framtiden?

9 9 De sex regionala energibolagen Omsättningsförändring sedan 1996 Genomsnittlig omsättningsökning: 242% Undantag: Göteborg Energi

10 10 Exempel 1: Lunds Energikoncernen Omsättningsökning 273 procent Elhandel har vuxit med 550 procent Fjärrvärme har vuxit med 95 procent Eldistribution har vuxit med 300 procent Gas har vuxit med 160 procent Expansion med förvärv, lokal förankring och ägarandelar

11 11 Exempel 2: Öresundskraft Omsättningsökning 327 procent Förvärvsbaserad expansion inom elhandel och eldistribution, ökat med 350 procent, infasning av eget varumärke

12 12 Exempel 3: Mälarenergi Omsättningsökning 182 procent Elhandel vuxit med 220 procent, expansion genom samarbete Eldistribution vuxit med ca 100 procent, ihopslagning med grannkommuner

13 13 Sammanfattning – strategiska val Kraftig expansion inom elhandel, utspridd Expansionen inom elhandel har skett antigen genom samarbete, organiskt eller genom förvärv Expansion inom eldistribution och fjärrvärme har i regel skett med grannkommuner. Expansionen har i många gånger finansierats genom ägarandelar och det lokala varumärket bibehålls

14 14 2006; Avkastning på totalt kapital 5-10 procent 1996; Avkastning på totalt kapital 1-15 procent Mälarenergi det enda bolag som kraftigt förbättrat sin lönsamhet. 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% Skellefteå Öresundrskraft Lund Energi Göteborg Energi Tekn Verk Mälarenergi 19962006 Har expansionen varit lönsam?

15 15 Avkastning i förhållande till ”ägardirektivet” AvkastningAvk. kravDifferens Mälarenergi6,8 6,0+0,8 Tekniska Verken 1615+1 Göteborg energi 7,87,0+0,8 Lunds Energi 6,38,0-1,7 Öresundskraft 7,810,0-2,2 Skellefteå Kraft 9,18,5+0,6

16 16 Normering av rörelseresultatet efter priser Bolagens nyckeltal skulle förändras om dessa justeringar görs Lunds Energikoncernen & Göteborg Energi gör störst investeringar inom fjärrvärme, Örtofta respektive Rya

17 17 Uppstår skalfördelar inom elnät?

18 18 Andra drivkrafter Motvikt mot de tre stora Kompetens Riskminimering Större varumärke Framtida skalfördelar Arbetstillfällen

19 19 Framtiden FöretagSoliditet idagSoliditetsmålDifferens tkr Mälarenergi 36% 0 Göteborg Energi 33,4%30%335 100 Tekniska Verken 30%28%129 120 Lund Energi 36,8%40%-126 151 Skellefteå Kraft 42 % (78,8 % Justerad)40%+ 7 948 460 Öresundskraft 35% 0 Soliditeten har minskat sedan 1996 Mindre utrymme för fortsatt expansion om soliditetsmålen ska vara så pass höga Förvärva med ägarandelar likt Lunds Energikoncernen Strategiska allianser

20 20 Lokala energiföretag

21 21 Tillvägagångssätt Utvalda bolag

22 22 Företag i studien  AB Borlänge energi  Affärsverken Energi i Karlskrona AB  C4  Dala Kraft  Eskilstuna  Finspångs Tekniska Verk AB  Gävle energi  Halmstad Energi & Miljö AB  Jämtkraft  Jönköping energi  Karlstad  Luleå energi  Mjölby- Svartådalen Energi AB  Piteenergi  Söderenergi  Södertörns Fjärrvärme  Telge Energi  Ulricehamns Energi AB  Umeå  Ängelholms Energi AB

23 23 Energimarknadsutveckling

24 24 Marknadsandelar Total omsättning Elförsäljning Elproduktion Fjärrvärmeförsäljning Elnätskunder

25 25 Marknadsandelar Total omsättning Elförsäljning Elproduktion Fjärrvärmeförsäljning Elnätskunder

26 26 Marknadsandelar Total omsättning Elförsäljning Elproduktion Fjärrvärmeförsäljning Elnätskunder

27 27 Marknadsandelar Total omsättning Elförsäljning Elproduktion Fjärrvärmeförsäljning Elnätskunder

28 28 Marknadsandelar Total omsättning Elförsäljning Elproduktion Fjärrvärmeförsäljning Elnätskunder

29 29 Några observationer Soliditet och värdering av tillgångar Fjärrvärmemarknaden växer inte Elnäten verkar ha en optimal storlek?

30 30 Frågeställning Kan de lokala kommunala energibolagen överleva i sin nuvarande form?

31 31 Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Är det mer lönsamt för kommunen att sälja sin verksamhet än att ha kvar den?  Faktorer som påverkar kommunen  Resultat av att sälja bolaget  Ekonomisk nytta för kommunen Tillräcklig finansiell styrka?

32 32  Ekonomi  Miljö  Nöjda innevånare Faktorer som påverkar kommunen Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

33 33  Omedelbar ekonomisk vinst  Förlorar möjligheten att påverka Resultatet av att sälja bolaget Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

34 34 Ekonomisk nytta för kommunen Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

35 35 Ekonomisk nytta för kommunen Exempel: Omsättning 1 mdr Vinstmarginal 10 % Skatt 28 % Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

36 36 Exempel: Sålt 1,68 mdr Skatt 28 % Placeras till 4 % ränta Ekonomisk nytta för kommunen Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

37 37 Ekonomisk nytta för kommunen Exempel:Priserna sänks 8 % Vinsten minskar 80 mkr Lägre energikostnader 100 mkr Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

38 38 Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större? Finns det tillräckligt med pengar inom de lokala energibolagen för att växa?  Faktisk soliditet 2006  Verkliga värden  Soliditetsmål

39 39  Genomsnittlig soliditet 33 procent Faktiskt soliditet 2006 Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

40 40  Genomsnittlig soliditet 33 procent Faktiskt soliditet 2006 Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

41 41  Genomsnittlig soliditet 33 procent  Genomsnittlig justerad soliditet 53 procent Faktiskt soliditet 2006 Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

42 42  Genomsnittlig soliditet 33 procent  Genomsnittlig justerad soliditet 53 procent Faktiskt soliditet 2006 Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

43 43 Verkliga värden Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

44 44 Motsvarar tillgångarna i balansräkningen marknadsvärdet?  Jämtkraft  Gävle Energi  Ängelholm Energi - marknadsvärdet 18 % högre - marknadsvärdet 80 % högre - marknadsvärdet 163 % högre Verkliga värden Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

45 45  Sänka soliditeten från 33 till 20 %  Investeringsutrymme på i genomsnitt 581 miljoner kronor  Vilket motsvarar ca 20 miljarder utan ägartillskott  Eller frigöra i genomsnitt 174 miljoner kronor per företag Soliditetsmål Är det bättre att sälja? Tillräcklig finansiell styrka? Skalfördelar av att vara större?

46 46 Är de kommunala lokala energibolagen tvingade till att växa för att överleva?  Nyckeltalsanalys  Kan päron jämföras med äpplen  Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

47 47 Nyckeltalsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

48 48 Nyckeltalsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

49 49 Kan päron jämföras med äpplen? Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

50 50 Kan päron jämföras med äpplen? Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

51 51 Kan päron jämföras med äpplen? Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

52 52 Kan päron jämföras med äpplen? Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

53 53 Kan päron jämföras med äpplen? Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

54 54  Elhandel  Fjärrvärme  Elnät  Avfallshantering, VA och annan kommunal verksamhet  Elproduktion  Kommunikationsnät Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

55 55  Elhandel  Fjärrvärme  Elnät  Avfallshantering, VA och annan kommunal verksamhet Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

56 56 Elhandel  Nya kunder lockas med lågt pris och marknadsföring  Två framgångsrika strategier Liten och lönsam Tillväxt Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

57 57 Elhandel Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka? - inget samband mellan storlek och lönsamhet!

58 58 Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka? Fjärrvärme

59 59 Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka? Fjärrvärme – Låg tillväxt

60 60 Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka? Fjärrvärme – Låg tillväxt

61 61 Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka? Fjärrvärme – God avkastning

62 62 Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka? Fjärrvärme  Låg tillväxt  God avkastning  Ingen konkurrens  Energibolagens ”kassako”

63 63 Elnät  Lagstadgat monopol  Antal kunder bestäms av koncessionsområde  Priset bestäms av elnätsbolaget med hänsyn till nätnyttomodellen  Kostnadseffektivitet bättre nyckeltal än vinst Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

64 64 Elnät - Optimalt med 25 000 – 45 000 kunder Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

65 65 Elnät - Optimalt med 25 000 – 45 000 kunder Verksamhetsanalys Är det bättre att sälja? Skalfördelar av att vara större? Tillräcklig finansiell styrka?

66 66 Inse sin roll Effektivitet istället för vinst eller tillväxt 6 av 10 företag kan effektiviseras kraftigt Ta tillvara effektiviseringspotential, annars gör någon annan det Öka belåningen – räkna soliditet på verkliga värden Ge tillbaka pengar till ägaren Håll låga priser Införliva inte annan kommunal verksamhet Heller samarbete än sammanslagning Säkra tillgång till råvaror genom samarbete Saknas kompetens och resurser för effektivisering är det bättre att konkurrensutsätta driften än att sälja infrastrukturen

67 67 Några slutsatser

68 68 Frågorna: Vilka strategiska inriktningar har valts? -En regional expansion resp. lokal förankring -Vilka drivkrafter ligger bakom valen? – olika ”strategier” på olika orter Vilka typstrategier finns? -Regionalt varumärke -lokalt varumärke/ regionalt ägande -lokalt varumärke/lokalt ägande Vilka möjligheter finns i de studerade bolagen? - Ganska stort investeringsutrymme finns!

69 69 Förslag till fortsatta projekt: Breddning: Jämföra Svenska energiföretag med andra nordiska energibolag – Norge, Danmark, Finland Jämföra med andra branscher med likartade förutsättningar – lokala marknader och lokalt inflytande – t.ex. Sparbanker, Länsförsäkringar, Regiontrafiken Fördjupning: –Varför optimal elnätsstorlek? –Lokala varumärkens betydelse? –Vad blir nästa steg i utvecklingen? – fler sammanslagningar? –Vilka roller har energibolagen för ägarna?

70 70 Fler idéer: Lokala energiföretag och framtida investeringar Innovation och affärsutveckling, hur går det till? – Fjärrvärme, elbilar mm


Ladda ner ppt "1 Vad är KTH Executive School? Utvecklar högre chefers strategiska affärsförmåga Ägs av KTH Strategi & struktur- förändringar."

Liknande presentationer


Google-annonser