Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1
Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från-koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning av en utgång/minnescell. Tidsstyrningen kan vara tillslagsfördröjd (on delay time) eller frånslagsfördröjd (off delay time). Längden på fördröjningstiden är programmerbar/valbar. Timer för mikrovågsugn, äggkokning… Tidur (med fasta tider) för motorvärmare, belysningsinkoppling…..

2 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:2
Symboler för fördröjnings-element i styrsystem. Gamla varianter. Tidsdiagram för en timer med tillslagsfördröjning Tidsdiagram för en timer med till/frånslagsfördröjning

3 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:3
Tidsdiagram för en timer med tillslagsfördröjning (*MELSEC IL *) LD In OUT T31 K50 (*Aktivering, Tidskonstant, 50*100 ms = 5 s*) LD T31 (*Läsning från tidkanal*) OUT Ut Timer med frånslagsfördröjning (*MELSEC IL *) LDI In OUT T31 K50 (*Aktivering, Tidskonstant*) LDI T31 (*Läsning från tidkanal*) OUT Ut

4 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:4
X0=0 => TN nollställs X0=1 => TN räknar uppåt till slutvärdet Y10=0 => TN är mindre än slutvärdet Y10=1 => TN vid slutvärdet OUT T är en speciell instruktion för MELSEC Till varje Timer hör 4 ”register”, för T1 finns: TS1 BOOL Timerns utgångskontakt (Switch?) TN1 INT Aktuellt timervärde, från 0 till slutvärdet (Number) TC1 BOOL Timerns utgång (Coil) TValue INT Timerns slutvärde (Värdet sätts med OUT T ….)

5 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:5
Tidskretsar i FX1S T0-T ms timer T32-T62 10 ms timer när M8028 är 1-ställd (gäller bara för FX1S) T63 1 ms timer, T63N DINT (32 bitar) T16-T ms, normalt reserverade för systemvariabler Negativa värden på TN är inte tillåtna Talområden igen INT Integer till bit DINT Double integer till bit WORD Bit String 16 0 till bit DWORD Bit String 32 0 till bit TIME Time Value T#-24d0h31m23s648ms till T#24d0h31m23s647ms 32 bit

6 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:6
Counter för PLC (Räknare) En upp- eller nedräknare som styr ett- eller nollställning av en utgång/minnescell. När räknaren har nått sitt slutvärde påverkas utgången. Utgången återställs med reset av räknaren. MELSEC IL: LD X1 RST C15 LD X0 OUT C15 K6 LD C15 OUT Y0

7 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:7
After X0 has been set for 10 times, the following program sets Y30 and if X1 is set resets Y30. X0=positiv flank => TN ökar med 1 Y30=0 => TN är mindre än slutvärdet Y30=1 => TN vid slutvärdet OUT C är en speciell instruktion Slutvärdet för räknaren definieras Ökar TN med 1 tills slutvärdet har uppnåtts Räknaren måste nollställas med RST Till varje Counter hör 4 ”register”, för C1 finns: CS1 BOOL Counterns utgångskontakt (Switch?) CN1 INT Aktuellt countervärde, från 0 till slutvärdet (Number) CC1 BOOL Counterns utgång (Coil) CValue INT Counterns slutvärde (Värdet sätts med OUT C ….)

8 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:8
Räknare i FX1S C0-C bitars räknare (1 till 32767) C16-C31 Retentiva räknare, normalt reserverade för systemvariabler C235-C bitars räknare, (1 till ), Retentiva, high speed, styrs av interrupt, (ej testade) Negativa räknarvärden värden på CN är inte tillåtna

9 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:9
Figuren visar ett exempel med en timer från två olika tillverkare I Mitsubishis lösning sker fördröjningen till timerns kontakter (delayed time to contacts) I Siemens lösning fördröjs signalen i timerblocket T0 (delay item) Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

10 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:10
Exemplet visar inkoppling av tre motorer med en gemensam startknapp. Motorerna startar med olika tidsfördröjningar definierade med timer-kretsar. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

11 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:11
Mera exempel Utgången kan styras att vara on/off med valbara tider för on respektive off. T2 är fel i figuren One shot timer. Ger en puls under en bestämd tid. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

12 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:12
Olika typer av tidskretsar (timer): Tillslagsfördröjd, on delay, timer. Tillslag sker efter en inställd tid. Frånslag sker omedelbart Frånslagsfördröjd, off delay, timer. Tillslag sker omedlbart, frånslag efter en inställd tid. Retentive, ”kvarhållande”, timer. Summerar all tid som timern har varit till. Används t.ex. för att bestämma när underhåll bör utföras. Pulstimer, one shot. Utgången ligger till under en viss tid. Finns som ett färdigt block i IEC

13 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:13
*När M8028 är ettställd T16-T32 är normalt reserverade för systemet. 15 bitar =>2^ = 32767; Max tid sek. Retentiva timers saknas i FX1S. ca 54 minuter

14 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:14
System variabler GX IEC Developer använder dessa internt. Ex: Om en timer definieras med ett namn kommer systemet att reservera och använda en verklig timer. Se GX IEC meny: Extras/Option/System Variables

15 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:15
Exempel på IEC-funktionsblock för Timers som finns definierade i Standard_Lib: TON/TON_E Tillslagsfördröjning, med/utan Enable TOF/TOF_E Frånslagsfördröjning, TP/TP_E Timer Puls ”Instance” ersätts med ett symboliskt namn när timern används i ett schemat. (Instans, instansiering)

16 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:16
Exempel LEDDG_GUL ettställs när SW_KGS har varit ettställd i 43 min och 5,2 sek, och nollställs när SW_KGS nollställs

17 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:17
Exempel på funktionsblock för Timers som finns definierade i Manufacturer_Lib: TIMER_100_FB_M Tillslagsfördröjning OBS Inget IEC-block, bara för FX-serien Status = 1 efter tiden Preset - ValuIn

18 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:18
Att välja timer i GX IEC Developer 1. Klicka först här 3. Välj Timer 2. Välj Function Blocks

19 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:19
2. Välj ”Define” 1. Skriv t ex ”Timer1” Alla systemtimers synboliska namn måste definieras i variabellistan. Kontrollera att namnet finns med i den globala variabellistan, se Global_Vars i fönstret för Project Navigator.

20 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:20
Exempel: Tillslagsfördröjning, 550*100 ms X0 Y10 55s

21 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:21
Frånslagsfördröjning. Båda kopplingarna ger samma funktion. X0 Y10 55s För att referera till en signal anges Timer5.Status OBS punktnotation

22 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:22
Pulstimer En pulstimer ger en puls, one shot, på utgången. Pulstidens längd bestäms av värdet på ingången PT. Exemplet kräver ca 62 programsteg T = 2 minuter

23 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:23
Funktionsblock för tillslagsfördröjning Alla timers enligt manual MA00411B (beijer.se)

24 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:24
Funktioner för tillslagsfördröjning Alla timers enligt manual forts. Funktionsblock för frånslagsfördröjning

25 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:25
Räknaren behåller värdet även utan matningsspänning 16 bitars räknare => 1 till (2^15-1, 15 bitar används) 32 bitars räknare => till

26 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:26
_M anger Manufacturer bara för FX-serien från Mitsubishi. IEC-räknare enligt standard

27 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:27
Ex: Räknare med ett funktionsblock M1 ettställs när X0 har etställts 3 gånger. Räknaren och M1 nollställs när X4 ettställs. OBS Nollställningen av räknaren med funktionen RST_M. ValueIn = 0 nollställer räknaren. ValueIn är av datatypen INT, och kan inte nollställas av typen BOOL

28 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:28
Ex: Räknare med en funktion M2 ettställs när X1 har ettställts 3 gånger. Räknaren och M2 nollställs när X4 ettställs. Här används räknaren C2 (C0-C31 finns i FX1S) CC2 = räknarens ingång CN2 = räknarens ”ValueIn” CS2 = räknarens utgång

29 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:29
Ex: Upp/ned-räknare M7 ettställs när räknarvärdet (CV) är >=3. M27 ettställs när räknarvärdet <=0. Räknaren räknar uppåt på X0 (positiv flank) och nedåt på X1 (positiv flank). X4 nollställer räknarvärdet. X5 läser in PV som räknarvärde.

30 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:30
4. Skriv t ex ”Counter_1” Att välja räknare i GX IEC Block 1. Klicka först här 3. Välj Counter_FB_M 5. Välj ”Define” 2. Välj Function Blocks

31 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:31
Ex: IEC Upp-räknare Från: Function Block Selection / Help Funktionsblockets variabellista: Högerklicka symbolen 2 ggr

32 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:32
Flankavkänning, Positiv flank PLS LD X0 PLS M15 LD M15 RST M20 Positiv flank M15 X0 M20 Ett programvarv PLS_M EN ENO d R Function Block Selection / Help Ger information om funktionens funktion

33 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:33
Flankavkänning, Negativ flank LD X1 PLF M16 LD M16 RST M21 Negativ flank PLF X1 M16 Ett programvarv PLF_M EN ENO d M21 R

34 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:34
Övning 3a Övning 3b Skriv ett program, där ingång X1 skall aktivera utgång Y0 efter 5 sekunder. Y1 skall vara till i 5,5 sekunder efter Y0 gått till. Skriv ett program, där ingång X1 eller X2 skall aktivera utgång Y0 efter en fördröjning på 5 sekunder.

35 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:35
Övning 3c Övning 3d Skriv om program 3c så att ingången X5, nollställer räknaren Skriv ett program, där utgången Y0 skall aktiveras efter det att ingången X1 har påverkats 5 gånger


Ladda ner ppt "Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1"

Liknande presentationer


Google-annonser