Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning."— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning av en utgång/minnescell. Tidsstyrningen kan vara tillslagsfördröjd (on delay time) eller frånslagsfördröjd (off delay time). Längden på fördröjningstiden är programmerbar/valbar. Timer för mikrovågsugn, äggkokning… Tidur (med fasta tider) för motorvärmare, belysningsinkoppling…..

2 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:2 Tidsdiagram för en timer med tillslagsfördröjning Symboler för fördröjnings- element i styrsystem. Gamla varianter. Tidsdiagram för en timer med till/frånslagsfördröjning

3 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:3 Tidsdiagram för en timer med tillslagsfördröjning Timer med frånslagsfördröjning (*MELSEC IL *) LDIn OUTT31K50 (*Aktivering, Tidskonstant, 50*100 ms = 5 s*) LDT31(*Läsning från tidkanal*) OUTUt (*MELSEC IL *) LDIIn OUTT31K50 (*Aktivering, Tidskonstant*) LDIT31(*Läsning från tidkanal*) OUTUt

4 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:4 Till varje Timer hör 4 ”register”, för T1 finns: TS1BOOLTimerns utgångskontakt (Switch?) TN1INTAktuellt timervärde, från 0 till slutvärdet (Number) TC1BOOLTimerns utgång (Coil) TValueINTTimerns slutvärde (Värdet sätts med OUT T ….) X0=0 => TN nollställs X0=1 => TN räknar uppåt till slutvärdet Y10=0 => TN är mindre än slutvärdet Y10=1 => TN vid slutvärdet OUT T är en speciell instruktion för MELSEC

5 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:5 Tidskretsar i FX1S T0-T62100 ms timer T32-T6210 ms timer när M8028 är 1-ställd (gäller bara för FX1S) T631 ms timer, T63N DINT (32 bitar) T16-T31100 ms, normalt reserverade för systemvariabler Negativa värden på TN är inte tillåtna Talområden igen INTInteger-32 768 till 32 76716 bit DINTDouble integer-2 147 483 648 till 2 147 483 64732 bit WORDBit String 160 till 65 53516 bit DWORDBit String 320 till 4 294 967 49532 bit TIMETime ValueT#-24d0h31m23s648ms till T#24d0h31m23s647ms 32 bit

6 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:6 Counter för PLC (Räknare) En upp- eller nedräknare som styr ett- eller nollställning av en utgång/minnescell. När räknaren har nått sitt slutvärde påverkas utgången. Utgången återställs med reset av räknaren. MELSEC IL: LDX1 RST C15 LD X0 OUT C15 K6 LDC15 OUTY0

7 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:7 Till varje Counter hör 4 ”register”, för C1 finns: CS1BOOLCounterns utgångskontakt (Switch?) CN1INTAktuellt countervärde, från 0 till slutvärdet (Number) CC1BOOLCounterns utgång (Coil) CValueINT Counterns slutvärde (Värdet sätts med OUT C ….) After X0 has been set for 10 times, the following program sets Y30 and if X1 is set resets Y30. X0=positiv flank => TN ökar med 1 Y30=0 => TN är mindre än slutvärdet Y30=1 => TN vid slutvärdet OUT C är en speciell instruktion Slutvärdet för räknaren definieras Ökar TN med 1 tills slutvärdet har uppnåtts Räknaren måste nollställas med RST

8 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:8 Räknare i FX1S C0-C3116 bitars räknare (1 till 32767) C16-C31Retentiva räknare, normalt reserverade för systemvariabler C235-C25532 bitars räknare, (1 till 2 147 483 647 ), Retentiva, high speed, styrs av interrupt, (ej testade) Negativa räknarvärden värden på CN är inte tillåtna

9 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:9 Figuren visar ett exempel med en timer från två olika tillverkare I Mitsubishis lösning sker fördröjningen till timerns kontakter (delayed time to contacts) I Siemens lösning fördröjs signalen i timerblocket T0 (delay item) Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

10 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:10 Exemplet visar inkoppling av tre motorer med en gemensam startknapp. Motorerna startar med olika tidsfördröjningar definierade med timer-kretsar. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

11 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:11 Mera exempel Utgången kan styras att vara on/off med valbara tider för on respektive off. One shot timer. Ger en puls under en bestämd tid. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton T2 är fel i figuren

12 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:12 Olika typer av tidskretsar (timer): Tillslagsfördröjd, on delay, timer. Tillslag sker efter en inställd tid. Frånslag sker omedelbart Frånslagsfördröjd, off delay, timer. Tillslag sker omedlbart, frånslag efter en inställd tid. Retentive, ”kvarhållande”, timer. Summerar all tid som timern har varit till. Används t.ex. för att bestämma när underhåll bör utföras. Pulstimer, one shot. Utgången ligger till under en viss tid. Finns som ett färdigt block i IEC 61131-3

13 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:13 *När M8028 är ettställd T16-T32 är normalt reserverade för systemet. 15 bitar =>2^15 - 1 = 32767; Max tid 3276.7 sek. Retentiva timers saknas i FX1S. ca 54 minuter

14 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:14 System variabler GX IEC Developer använder dessa internt. Ex: Om en timer definieras med ett namn kommer systemet att reservera och använda en verklig timer. Se GX IEC meny: Extras/Option/System Variables

15 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:15 Exempel på IEC-funktionsblock för Timers som finns definierade i Standard_Lib: TON/TON_E Tillslagsfördröjning, med/utan Enable TOF/TOF_E Frånslagsfördröjning, TP/TP_E Timer Puls ”Instance” ersätts med ett symboliskt namn när timern används i ett schemat. (Instans, instansiering)

16 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:16 LEDDG_GUL ettställs när SW_KGS har varit ettställd i 43 min och 5,2 sek, och nollställs när SW_KGS nollställs Exempel

17 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:17 Exempel på funktionsblock för Timers som finns definierade i Manufacturer_Lib: OBS Inget IEC-block, bara för FX-serien TIMER_100_FB_M Tillslagsfördröjning Status = 1 efter tiden Preset - ValuIn

18 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:18 Att välja timer i GX IEC Developer 1. Klicka först här 2. Välj Function Blocks 3. Välj Timer

19 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:19 2. Välj ”Define” 1. Skriv t ex ”Timer1” Alla systemtimers synboliska namn måste definieras i variabellistan. Kontrollera att namnet finns med i den globala variabellistan, se Global_Vars i fönstret för Project Navigator.

20 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:20 X0 Y10 55s Exempel: Tillslagsfördröjning, 550*100 ms

21 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:21 X0 Y10 55s För att referera till en signal anges Timer5.Status Frånslagsfördröjning. Båda kopplingarna ger samma funktion. OBS punktnotation

22 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:22 Pulstimer T = 2 minuter En pulstimer ger en puls, one shot, på utgången. Pulstidens längd bestäms av värdet på ingången PT. Exemplet kräver ca 62 programsteg

23 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:23 Funktionsblock för tillslagsfördröjning Alla timers enligt manual MA00411B (beijer.se)

24 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:24 Funktioner för tillslagsfördröjning Funktionsblock för frånslagsfördröjning Alla timers enligt manual forts.

25 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:25 16 bitars räknare => 1 till 32767 (2^15-1, 15 bitar används) 32 bitars räknare => -2 147 483 648 till +2 147 483 647 Räknaren behåller värdet även utan matningsspänning

26 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:26 _M anger Manufacturer bara för FX-serien från Mitsubishi. IEC-räknare enligt standard 61131-3

27 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:27 M1 ettställs när X0 har etställts 3 gånger. Räknaren och M1 nollställs när X4 ettställs. OBS Nollställningen av räknaren med funktionen RST_M. ValueIn = 0 nollställer räknaren. ValueIn är av datatypen INT, och kan inte nollställas av typen BOOL Ex: Räknare med ett funktionsblock

28 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:28 Ex: Räknare med en funktion M2 ettställs när X1 har ettställts 3 gånger. Räknaren och M2 nollställs när X4 ettställs. Här används räknaren C2 (C0-C31 finns i FX1S) CC2 = räknarens ingång CN2 = räknarens ”ValueIn” CS2 = räknarens utgång

29 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:29 Ex: Upp/ned-räknare M7 ettställs när räknarvärdet (CV) är >=3. M27 ettställs när räknarvärdet <=0. Räknaren räknar uppåt på X0 (positiv flank) och nedåt på X1 (positiv flank). X4 nollställer räknarvärdet. X5 läser in PV som räknarvärde.

30 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:30 Block 1. Klicka först här 2. Välj Function Blocks 3. Välj Counter_FB_M Att välja räknare i GX IEC 5. Välj ”Define” 4. Skriv t ex ”Counter_1”

31 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:31 Ex: IEC Upp-räknare Från: Function Block Selection / Help Funktionsblockets variabellista: Högerklicka symbolen 2 ggr

32 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:32 PLS LD X0 PLS M15 LD M15 RST M20 Positiv flank M15 X0 M20 X0 M15 Ett programvarv PLS_M ENENO d M15 M20 R Flankavkänning, Positiv flank Function Block Selection / Help Ger information om funktionens funktion

33 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:33 LD X1 PLF M16 LD M16 RST M21 Negativ flank PLF X1 M16 Ett programvarv M16 X1 PLF_M ENENO d M16 M21 R Flankavkänning, Negativ flank

34 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:34 Skriv ett program, där ingång X1 eller X2 skall aktivera utgång Y0 efter en fördröjning på 5 sekunder. Skriv ett program, där ingång X1 skall aktivera utgång Y0 efter 5 sekunder. Y1 skall vara till i 5,5 sekunder efter Y0 gått till. Övning 3a Övning 3b

35 Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:35 Skriv ett program, där utgången Y0 skall aktiveras efter det att ingången X1 har påverkats 5 gånger Skriv om program 3c så att ingången X5, nollställer räknaren Övning 3c Övning 3d


Ladda ner ppt "Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC3A:1 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från- koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning."

Liknande presentationer


Google-annonser