Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F d kemtvätt på Bomgatan (igen!?) Men snart så… Johan Wigh, Länsstyrelsen Skåne län 2012-09-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F d kemtvätt på Bomgatan (igen!?) Men snart så… Johan Wigh, Länsstyrelsen Skåne län 2012-09-07."— Presentationens avskrift:

1 F d kemtvätt på Bomgatan (igen!?) Men snart så… Johan Wigh, Länsstyrelsen Skåne län 2012-09-07

2 2 Kortkort om historiken… Anders Persson startade färgeriverksamhet vid kanalen på Söder i Kristianstad 1882 men verksamheten flyttades 1906 till nybyggda lokaler på nuvarande fastigheten Färgaren 3 på grund av brandsäkerhetsskäl. Anders Persson ska ha varit den förste i landet med att använd kemisk tvätt. Verksamheten överläts senare (årtal okänt) till sonen Tore som drev tvätteriet och färgeriet fram till 1964, då den överläts. ”Wangels Kemiska Tvätt och Färgeri” upphörde 1988 och byggnaderna revs 2001.

3

4 4 Geologi

5 5 Föroreningssituationen - jord

6 Föroreningssituationen - grundvatten

7 Åtgärdsutredning och åtgärder Screening – tänkbara – genomgång – val… Två alternativ kvarstår (bästa möjligheterna till måluppfyllelse) 3a) Omfattande urgrävning av källområde ner till bergnivå innanför spont inkl. hydraulisk avsänkning 4a) Termisk in-situ med ISTD eller annan likvärdig termisk metod inkl. hydraulisk kontroll Ytterligare utredningar behövs (förberedelseskede). Om likvärdiga ur teknisk genomförbarhet – förordas in- situ alternativet

8 Tidplan

9 Reflektioner/frågeställningar Projektet har tagit väldigt lång tid… och längre kommer det att ta! Inte alltid så lätt att hantera. Komplicerat projekt – ställer stora krav på alla inblandade. Bra (skönt) med granskning av huvudstudien (SGI). Val av åtgärdsnivå snarare än val av åtgärd – kanske inte så vanligt? Ansökan inlämnad – ok från NV – upphandling av experter på g…Inte det lättaste! Knäckfråga för framtiden – upphandling av specifik metod… OK?


Ladda ner ppt "F d kemtvätt på Bomgatan (igen!?) Men snart så… Johan Wigh, Länsstyrelsen Skåne län 2012-09-07."

Liknande presentationer


Google-annonser