Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 090908 NATURVETARGYMNASIET. KONTAKTA GÄRNA!! STEFAN SIDUSGÅRD STEFAN SIDUSGÅRD REKTOR 08-550 213 36 SUSANNE JEDENBORG, BITR. REKTOR NV 08-550.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 090908 NATURVETARGYMNASIET. KONTAKTA GÄRNA!! STEFAN SIDUSGÅRD STEFAN SIDUSGÅRD REKTOR 08-550 213 36 SUSANNE JEDENBORG, BITR. REKTOR NV 08-550."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 090908 NATURVETARGYMNASIET

2 KONTAKTA GÄRNA!! STEFAN SIDUSGÅRD STEFAN SIDUSGÅRD REKTOR 08-550 213 36 SUSANNE JEDENBORG, BITR. REKTOR NV 08-550 212 23 SUSANNE JEDENBORG, BITR. REKTOR NV 08-550 212 23 MY LÖNN, STUDIEVÄG- LEDARE08-550 221 31 MY LÖNN, STUDIEVÄG- LEDARE08-550 221 31

3 PROGRAM NATIONELLT PROGRAM NATIONELLT PROGRAM SPECIALUTFORMAT PROGRAM SPECIALUTFORMAT PROGRAM

4 KURSSYSTEM KURSER- KURSER- 50 POÄNG 100 POÄNG 150 POÄNG BETYG EFTER VARJE AVSLUTAD KURS TOTALT 2500 POÄNG

5 OLIKA KURSER KÄRNÄMNEN KÄRNÄMNEN KARAKTÄRSÄMNEN KARAKTÄRSÄMNEN INRIKTNING INRIKTNING VALBARA KURSER VALBARA KURSER INDIVIDUELLT VAL INDIVIDUELLT VAL PROJEKTARBETE PROJEKTARBETE

6 EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLA VAL, 300 P MODERNA SPRÅK MODERNA SPRÅK ALTERNATIV MEDICIN ALTERNATIV MEDICIN ETIK OCH LIVSFRÅGOR ETIK OCH LIVSFRÅGOR ENGELSKA C ENGELSKA C FÖRETAGSEKONOMI FÖRETAGSEKONOMI SVENSKA C SVENSKA C SPECIALIDROTT SPECIALIDROTT MATEMATIK E MATEMATIK E

7 OM MAN FÅR IG IG-PRÖVNING, HÖSTLOV OCH PÅSKLOV. IG-PRÖVNING, HÖSTLOV OCH PÅSKLOV. GRATIS UNDER GYMNASIETIDEN (OCH ÅRET EFTER) GRATIS UNDER GYMNASIETIDEN (OCH ÅRET EFTER) ANMÄL SKER PÅ RECEPTIONEN, 6 VECKOR INNAN ANMÄL SKER PÅ RECEPTIONEN, 6 VECKOR INNAN

8 STUDIEHANDLEDNING VARJE TORSDAG KLASSTRÄFF, KL 13.00 (OBLIGATORISK) VARJE TORSDAG KLASSTRÄFF, KL 13.00 (OBLIGATORISK) EFTER: STUDIEHANDLEDNING I 1 TIMME. PLUGGA INFÖR PROV, TA IGEN DET MAN MISSAT MM. OBLIGATORISK. EFTER: STUDIEHANDLEDNING I 1 TIMME. PLUGGA INFÖR PROV, TA IGEN DET MAN MISSAT MM. OBLIGATORISK.

9 MATTE OCH FYSIK-STÖD TORSDAGAR KL. 13.20-14.20 SAL B 328 - MATTE A OCH B SAL B 328 - MATTE A OCH B SAL A 310 - MATTE C,D OCH FYSIK

10 NÄRVARO OM NÄRVARON ÄR LÅG KONTAKTAS CSN. DETTA KAN INNEBÄRA ATT STUDIEMEDLET DRAS IN. ÄVEN ANDRA BIDRAG KAN PÅVERKAS, SÅSOM BOSTADSBIDRAG.

11 Behörighet till högskolan GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET: GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET: SLUTBETYG MED LÄGST BETYGET GODKÄND PÅ KURSER SOM OMFATTAR 90 % (2250 poäng). SAMT…

12 Behörighet till högskolan GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET: GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET: MINST BETYGET G I SVENSKA A OCH B, ENGELSKA A OCH MATEMATIK A. INTE REDUCERAT!

13 Behörighet till högskolan SÄRSKILD BEHÖRIGHET: SÄRSKILD BEHÖRIGHET: VARIERAR FRÅN UTBILDNING TILL UTBILDNING. EX LÄKARE: FYSIK B, BIOLOGI B, KEMI B SAMT MATEMATIK D.

14 ATT TÄNKA PÅ OM MAN VILL PLUGGA VIDARE 2,5 MERITPOÄNG=VÄLJ RÄTT KURSER 2,5 MERITPOÄNG=VÄLJ RÄTT KURSER ”DIREKTGRUPPEN” FRÅN GYMNASIET HAR MYCKET LÄTTARE ATT KOMMA IN PÅ HÖGSKOLAN ”DIREKTGRUPPEN” FRÅN GYMNASIET HAR MYCKET LÄTTARE ATT KOMMA IN PÅ HÖGSKOLAN

15 MERITPOÄNG MODERNA SPRÅK – MODERNA SPRÅK – Steg 3 =0,5 p, Steg 4 = 0,5 p Steg 3 =0,5 p, Steg 4 = 0,5 p Om man läst steg 3 och steg 4 ger steg 5 - 0,5 p ENGELSKA ENGELSKA Eng B = 0,5 p, Eng C = 0,5 p

16 MERITPOÄNG MATEMATIK MATEMATIK Kursen (eller kurserna) som är på nivån över behörighet ger 0,5 p. Max 1,0 p. Kursen (eller kurserna) som är på nivån över behörighet ger 0,5 p. Max 1,0 p. OMRÅDESKURSER - OMRÅDESKURSER - Olika kurser, mer info vid ind. val. Max 1,0 meritpoäng. Olika kurser, mer info vid ind. val. Max 1,0 meritpoäng.

17 EX. SÖKA TILL LÄKARE FRÅN KURSPLANEN: MODERNA SPRÅK, STEG 3 0,5 P MODERNA SPRÅK, STEG 3 0,5 P ENGELSKA – EN B 0,5 P ENGELSKA – EN B 0,5 P MATEMATIK 0 MATEMATIK 0 OMRÅDESKURSER: 1,0 P OMRÅDESKURSER: 1,0 P BIOLOGI BREDDNING, KEMI BREDDNING, ETIK OCH LIVSFRÅGOR

18 EX. SÖKA TILL LÄKARE IND.VAL: 0,5 p behövs ENGELSKA C – 0,5 P ENGELSKA C – 0,5 P MATEMATIK E – O,5 P MATEMATIK E – O,5 P MODERNA SPRÅK STEG 4 – 0,5 P MODERNA SPRÅK STEG 4 – 0,5 P MODERNA SPRÅK STEG 5 – 0,5 P MODERNA SPRÅK STEG 5 – 0,5 P

19 HAPPENINGS 9/9 – FORSKNING/BIO ÅKER TILL STRATEGISK FORSKNING 9/9 – FORSKNING/BIO ÅKER TILL STRATEGISK FORSKNING SACOMÄSSAN I ÅK 2 OCH 3 SACOMÄSSAN I ÅK 2 OCH 3 YRKESDAGEN, VT ÅK 2 YRKESDAGEN, VT ÅK 2 HÖGSKOLEDAG, VT ÅK 2 OCH 3 HÖGSKOLEDAG, VT ÅK 2 OCH 3

20 LÄNKAR www.vhs.se www.vhs.se www.vhs.se www.hsv.se www.hsv.se www.hsv.se www.studera.nu www.studera.nu www.studera.nu www.amv.se www.amv.se www.amv.se www.naturvetargymnasiet.se www.naturvetargymnasiet.se www.naturvetargymnasiet.se


Ladda ner ppt "Föräldramöte 090908 NATURVETARGYMNASIET. KONTAKTA GÄRNA!! STEFAN SIDUSGÅRD STEFAN SIDUSGÅRD REKTOR 08-550 213 36 SUSANNE JEDENBORG, BITR. REKTOR NV 08-550."

Liknande presentationer


Google-annonser