Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CARLBECK-KOMMITTÉN Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning Dir. 2001 : 100 www.regeringen.se/kommittéer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CARLBECK-KOMMITTÉN Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning Dir. 2001 : 100 www.regeringen.se/kommittéer."— Presentationens avskrift:

1 CARLBECK-KOMMITTÉN Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning Dir. 2001 : 100 www.regeringen.se/kommittéer

2 CARLBECK-KOMMITTÉN Utgångspunkter Utbildningen skall hålla hög kvalitet Kontakterna och samverkan mellan elever med och utan utvecklingsstörning skall öka

3 CARLBECK-KOMMITTÉN Kommittén skall föreslå Mål Innehåll Organisation Personalens kompetens

4 CARLBECK-KOMMITTÉN Parallella alternativ Särskolan och särvux kvar som egna skolformer Särskolan och särvux upphör som egna skolformer

5 CARLBECK-KOMMITTÉN En skola för alla Salamancadeklarationen Dakaröverenskommelsen FN:s konvention om barns rättigheter

6 CARLBECK-KOMMITTÉN Utbildningen idag Obligatoriska särskolan; träningsskola och grundsärskola Gymnasiesärskolan Särvux Inskriven i särskolan men placerad i grundskola eller gymnasieskolan

7 CARLBECK-KOMMITTÉN Skolverkets utvärderingar - särskolan Stor variation mellan kommuner Organisationsstrategier saknas Undervisningsstrategier saknas Specialpedagogisk kompetens saknas

8 CARLBECK-KOMMITTÉN Skolverkets utvärderingar - särvux Undervisningstiden är knapp De nationella kursplanerna används ej Kunskapsmålen nås i ringa omfattning Alltför små undervisningsgrupper Ringa arbetslivspraktik

9 CARLBECK-KOMMITTÉN Föräldrarnas val av skolform Flertalet föräldrar nöjda med sitt val oavsett skolform De som inte är nöjda upplevde valet som ett val från grundskolan Marginella förändringar och anpassning av undervisningssituationen för elev med utvecklingsstörning

10 CARLBECK-KOMMITTÉN Elevökningen Grundskolan alltmer teoretisk Kursplaneinnehåll och arbetssätt förändrat Införandet av målrelaterade betyg Resurser och nedskärningar i grundskolan Kompetens saknas i grundskolan Ökad ambition att testa och diagnostisera Fysiskt närmande mellan skolformerna

11 CARLBECK-KOMMITTÉN Särskolan och särvux kvar som egna skolformer Regelverket bör likriktas Öka möjligheter för samverkan mellan de bägge skolformerna Personkretsen bör tydliggöras Försöksverksamheten avseende föräldrarnas val bör ses över

12 CARLBECK-KOMMITTÉN Särskolan och särvux upphör som egna skolformer Förutsättningar för grundskola, gymnasieskola och komvux Förmåga att anpassa undervisning efter elevernas behov Hur tillvaratas särskolans kompetens? Vilka författningsändringar krävs?

13 CARLBECK-KOMMITTÉN Kommitténs arbetsformer Stor öppenhet och stimulera bred diskussion Medverkan på konferenser Samråda med andra kommittéer

14 CARLBECK-KOMMITTÉN Betänkandet Delbetänkande 1 april 2003 Slutbetänkande 1 oktober 2004

15 CARLBECK-KOMMITTÉN Sekretariatet Ulla Alexandersson, sekreterare ulla.alexandersson@ped.gu.se Eva-Stina Hultinger, sekreterare eva-stina.hultinger@education.ministry.se Susanne Forssman, sekreterare susanne.forssman@education.ministry.se


Ladda ner ppt "CARLBECK-KOMMITTÉN Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning Dir. 2001 : 100 www.regeringen.se/kommittéer."

Liknande presentationer


Google-annonser