Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering av fastigheter Johan Malmros Fastighetsavdelningen, Gotlands kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering av fastigheter Johan Malmros Fastighetsavdelningen, Gotlands kommun."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering av fastigheter Johan Malmros Fastighetsavdelningen, Gotlands kommun

2 10 år av energieffektivisering 138 miljoner kronor

3 Energieffektivisering 425 000 m 2 Investeringsbudget för energieffektivisering: 3 mkr 1 energiingenjör, 3 driftsoptimerare

4 Värmeförbrukning 1998- 2008

5 Elförbrukning 1998-2008

6 Vattenförbrukning 1998-2008

7 Ständiga förbättringar Ständig förbättring Åtgärd Tid Energiförbrukning Underhåll Försämring

8 Illusion av framgång Åtgärd Tid Energiförbrukning Försämring

9 Framgångsrikt arbete med energieffektivisering Ständig förbättring Åtgärd Tid Energiförbrukning

10 Systematiskt förbättringsarbete Planera GörStudera Lär Planera Samla in och analysera data Fastställ gundorsaker Ta beslut baserade på fakta Gör Genomför åtgärder Studera Kontrollera att de genomförda åtgärderna ledde till avsedd förbättring Lär Se till att förbättringen vidmakthålls Ta lärdom av förbättringsarbetet Kan åtgärden appliceras på andra objekt?

11 Prioritering (val av fastigheter) Systematiskt förbättringsarbete Energieffektivisering Planera GörStudera Lär Rangordning (besparingspotential) Beslut om åtgärder (budgetprocess) Genomför föreslagna åtgärder Verifiera resultat (uppföljning statistik, projektrapporter) Förbättringsförslag (projektförslag) Inventering (av utvalda fastigheter) Beräkning och utvärdering (Excelfil) Jämför med andra fastigheter (Kan lösningen appliceras på andra objekt?) Förankra resultat (Ny dokumentation, DU- pärm, ritningar, rutiner) Datainsamling (statistikdatabas)

12 Datainsamling & Rangordning Besparingspotential = (Förbrukning – Målvärde) x BRA

13 Prioritering

14 Inventering Värme: Ventilation, Transmission och Varmvatten El: alla elförbrukare, bedömning av driftstid Vatten: Alla tappställen och kända flöden

15 Beräkning och utvärdering Förbättringsförslag Om värmeförbrukningen har störst besparingspotential inventeras byggnaden avseende Ventilation, Transmission och Varmvatten

16 Beslut om åtgärder Genomförande av åtgärder Beslut om åtgärder Sker vid beredning av nästkommande års budget Genomförande av åtgärder Åtgärderna genomförs av intern eller extern konsult

17 Verifiera resultat Resultatet följs upp ca ett år efter godkänd slutbesiktning. 6-12 månader behövs för jämförelse med tidigare statistik. Beslut togs att följande projekt ska följas upp under 2008: Rapphönan Slite – byte av värmeväxlare, flödesbestraffning Torpet Vibble – byte av armaturer,vattenförbrukning Gläntan Roma – byte av armaturer och wc, värme och vattenförbrukn Verkstadsskolan 2 – Isolering tak, värmeförbrukning Romakloster 2:3 – återvinning ventilation, el och värmeförbrukning Solberga by03 – återvinning mätvatten, vattenförbrukning

18 Förankra resultat Jämför med andra fastigheter Förankra resultat Resultatet förankras genom att dokumentation, DU-pärmar och ritningar uppdateras Nya rutiner för skötsel av gammal/ny utrustning införs Jämför med andra fastigheter Kan lösningen appliceras på andra byggnader?

19 Löpande arbete Utfallet för varje fastighet ska läsas av och följas upp minst en gång per månad. Hög/låg förbrukning samt trender ska förklaras. Avvikelser åtgärdas direkt om möjligt

20

21 Exempel: Fårösundskolan Förskola och Grundskola åk 1-9 5061 m2 BRA

22 Exempel: Fårösundskolan 2004 Tidsstyrning av ventilation (minskad drifttid) Utbyte av fönster 2-glas till 3-glas Utbyte av dörrar

23 Exempel: Fårösundskolan 2007-2008 Två oljepannor och en elpanna utbytta mot fjärrvärme Shuntgrupper till värme- och ventilationsaggregat bytta Pumpar bytta till energisnåla pumpar. Stamventiler på värmesystemet injusterade Gammal styr- & regleranläggningen ersattes med en ny datoriserad anläggning. Injustering av alla radiatorer i tre av byggnaderna. Utbyte av belysningsarmaturer i delar av byggnad 02 och hela byggnad 03

24 Exempel: Fårösundskolan Före (2003): Elförbrukning: 53,6 kWh/m2, 271 Mwh Värmeförbrukning: 184,2 kWh/m2, 932 MWh

25 Exempel: Fårösundskolan Före (2003): Elförbrukning: 53,6 kWh/m2, 271 MWh Värmeförbrukning: 184,2 kWh/m2, 932 MWh Efter (2008): Elförbrukning: 40,9 kWh/m2, 207 MWh Värmeförbrukning: 122,9 kWh/m2, 622 MWh

26 Exempel: Fårösundskolan Besparing energiförbrukning 239 000 kr per år Besparing koldioxidutsläpp 247 ton per år Investering: 1 589 000 kr Återbetalningstid ca 7 år

27 Exempel: Räddningstjänsten Visby 4369 m 2 Optimeringsåtgärd: Belysning. Investering 461 000 kr –All belysning bytt: HF-drift. T5 lysrör. –Viss grundbelysning dygnet runt i vagnhallar. All övrig belysning rörelsestyrd eller larmstyrd. Besparing 88 964 kWh/år = 88 964 kr/år Återbetalningstid = 5 år

28 Kvar att göra Projekteringsanvisningar VVS och styr - stoppa inflödet av fel Exempel –Mätning av alla media på byggnadsnivå –Separat mätning av fastighetsel och verksamhetsel –Klassning på pumpar –Återvinningsgrad ventilation –SFP-värde samt övriga krav på fläktar Regler för byggnation Exempel –Krav på maximal energiförbrukning –Green Building Övrigt –Automatisk mätaravläsning med larm vid avvikelser större än xx procent –Minska förbrukning av verksamhetsel

29 Nyckel till framgång Tydlig ledning Tydligt engagemang från ledning och politiker krävs för ett effektivt genomförande. Inriktningsbeslut, mål och styrtal, budget ska vara uttalat och dokumenterat. Förutsättningar Uppföljning & kontroll

30 Nyckel till framgång Regelverk Besluta om regler för driftoptimering t.ex. temperaturregler, drifttider under semester och lov, natt/helgsänkning m.m Var medveten om konsekvenserna för ovanstående Besluta om regler för ny och ombyggnation – projektanvisningar.

31 Nyckel till framgång Engagerade medarbetare Kunskap Motivation Befogenheter

32 Nyckel till framgång Tydliga mål avseende energianvändning


Ladda ner ppt "Energieffektivisering av fastigheter Johan Malmros Fastighetsavdelningen, Gotlands kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser