Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till information kring val av specialisering Bioteknik och Kemiteknik 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till information kring val av specialisering Bioteknik och Kemiteknik 2010."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till information kring val av specialisering Bioteknik och Kemiteknik 2010

2 Varför specialiseringar? För att kombinera valfrihet och djup För att det är ett krav på den nya 5-åriga utbildningen Ni har 3 års basblock att stå på Välj efter intressen, inte arbetsmarknad. Ni är framför allt civilingenjörer i Bio- eller Kemiteknik! B/K 2010

3 Nytt för er Man kan inte ha en individuell specialisering Krav på en projektkurs på avancerad nivå B/K 2010

4 Kravgränser För att få fortsätta läsa kurser på specialiseringen efter HT 1 krävs att man har klarat minst 135 hp kurser från de första 3 åren senast i augusti. För vissa kurser gäller:  Förkunskapskrav (måste ha slutbetyg från kursen)  Förväntade förkunskaper (du ansvarar själv för att dessa finns) B/K 2010

5 Specialiseringar Kemiteknik Läkemedel Material Processdesign Bioteknik Bioprocessteknik Molekylär bioteknik Livsmedel Läkemedel B/K 2010

6 Utlandsstudier Olika möjligheter  Helar eller delar av specialiseringen som utlandsstudier  De 30 hp valfria inom programmet som utlandsstudier  Examensarbete Tänk på  Börja i tid  Förankra val av kurser med programledningen och examensarbete med examinator från LTH.  Kurserna kommer att klassar huruvida de är på A nivå, inom programmet eller inom specialiseringen B/K 2010

7 Några praktiska saker Specialiseringsinformation finns på nätet Specialiseringsinformation 17:00-18:00  Mån. 15/2 Bioprocess K: H  Mån. 15/2 Material K: I  Tis. 16/2 Processdesign K: H  Tis. 16/2 Livsmedel K: I  Ons. 17/2 Läkemedel K: H  Tor. 18/12 Molekylär bioteknik K: H B/K 2010

8 Några praktiska saker Val sänds in via blankett på hemsidan senast 2 april (finns på fredag) Valet är preliminärt! B/K 2010

9 Examenskrav för 300 hp Obligatoriska kurser åk 1-3 Alternativobligatoriska kurser åk 2-3 (1 K, 2 B) 45 hp inom specialisering var av 30 hp på avancerad nivå Ytterligare 30 hp kurser från programmet 15 hp kurser helt valfritt utanför programmet Examensarbete 30 hp Sammanlagt minst 45 hp kurser på avancerad nivå Minst en projekt/projekteringskurs på avancerad nivå Minst 6 hp kurser i hållbar utveckling (löses i det obligatoriska blocket för K) B/K 2010

10 Projekt/Projekteringskurser Kemi  KAKN05 Projektkurs i kromatografisk analys  KOK100 Projektkurs i läkemedelskemi  KET050 Projektering  KPO021 Polymera material, projekt  HT 2011 tillkommer projekt kurs i livsmedel eller läkemedel Bioteknik  KAKN05 Projektkurs i kromatografisk analys  KOK100 Projektkurs i läkemedelskemi  KBT 042 Bioteknik, projektering  HT 2011 tillkommer projektkurs i livsmedel eller läkemedel projektkurs i molekylär bioteknik B/K 2010

11 Bioprocessteknik B/K 2010

12 Livsmedel

13 Läkemedel Läkemedelskemi, 7,5 hp Läkemedelssyntes 7,5 hp A Projektkurs i läkemedelskemi, 15 hp A Läkemedels- formulering, 7,5 hp A Kvalitet och produktsäkerhet, 7,5 hp Yt- och kolloidkemi, 7,5 hp Kemometri, 7,5 hp Biofysikalisk kemi, 7,5 hp A Projektkurs i livsmedel och läkemedel 15 hp A Fysiologi, 7,5 hp Kromatografisk analys, 7,5 hp A Kromatografisk analys med projekt, 15 hp A Processreglering, 7,5 hp

14 Molekylär bioteknik

15 Material Materialkemi 7,5 hp A Analys på nanoskalan, 7,5 hp A Polymerfysik, 7,5 hp A Polymera material, 7,5 hp A Polymerkemi, 7,5 hp A Läkemedelssyntes 7,5 hp A Magnetisk resonans spektroskopi och avbildning 7,5 hp A Katalys, (ges udda år) 7,5 hp A Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, 7,5 hp A Yt- och kolloidkemi, 7,5 hp Nano material Termodynamik 7,5 hp A Mikroskopisk karaktärisering av material, 7,5 hp A

16 Processdesign Kemisk processteknologi, jämna år 7,5 hp A Energi och miljö, 7,5 hp A Projektering, 15 hp A Separations- processer, fk, 7,5 hp A Kemisk reaktionsteknik, 7,5 hp Processimulering, 7,5 hp A Katalys, udda år 7,5 hp A Biokemisk reaktionsteknik, 7,5 hp A Kemometri, 7,5 hp Bioprocessteknik, 7,5 hp Biotekniska separationsprocesser, 7,5 hp Processreglering, 7,5 hp B/K 2010

17 Specialkurser KKK000 och ETC KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen (A). ETC (Engineering Training Course) Företagsförlagd praktik (G2). B/K 2010


Ladda ner ppt "Välkomna till information kring val av specialisering Bioteknik och Kemiteknik 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser