Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Österåkers Lanthandelscenter 1998 stängde lant- handeln i Österåker Nu fanns bara kyrkan och skolan (1-6) kvar 1999 engagerar sig ICA och LRF i vår idé.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Österåkers Lanthandelscenter 1998 stängde lant- handeln i Österåker Nu fanns bara kyrkan och skolan (1-6) kvar 1999 engagerar sig ICA och LRF i vår idé."— Presentationens avskrift:

1 Österåkers Lanthandelscenter 1998 stängde lant- handeln i Österåker Nu fanns bara kyrkan och skolan (1-6) kvar 1999 engagerar sig ICA och LRF i vår idé En annorlunda idé …

2 Tre viktiga utgångspunkter; Nyskapande samverkan mellan de offent- liga, de kommersiella och de ideella sek- torerna. Konceptet ska vara applicerbart på andra servicefattiga bygder. Lanthandelscenter ska vara ekonomiskt självbärande på sikt.

3 Samverkan kan flytta berg! 1999 skrevs ett konsortialavtal mellan Vingåkers kommun, ICA och LRF om att starta ett Lanthandels- center.

4 Den varulösa lanthandeln 15 juni 2002 invigdes Österåkers Lant- handelscenter Projekttid till 31/8 2005 och finansiering; Vingåkers kommun, ICA och LRF Våg21/Leader+ och Länsstyrelsen

5 Lokalt ansvar – centralt utbud Lanthandelscenter är ett lokalt ansvar och det är på lokal nivå vi bestämmer vad som är god service och hur det ska realiseras. På nationell nivå ska alla lokala enheter ha tillgång till ett centralt utbud av service- funktioner (avtal mm) som ger viktiga stordriftsfördelar … och lönsamhet!

6 Landsbygden behöver service. 5 000 orter i glesbygd varav 25% bara har en enda butik kvar och 25% ingen alls! 93% av landets yta. 2,6 miljoner personer. Vem har ansvaret?

7 Vi vill visa vad man kan göra … Inköp av dagligvaror via Internet. Ombud för Systemet, Apoteket, Posten och Svenska Spel. Café och kiosk. Lunch och catering. Fotvård och frisör mm. Kontorslokaler. Biblioteksfilial Distansstudier. Konferenslokaler. Presentshop. Turistinfo och –service. Kulturaktiviteter. Internetcafé. Bygdens centrum. Möjligheternas kärna …………………….

8 Någon måste ta initiativet... Alla - Konsumentverket, Nutek, Glesbygdsverket, Vinnova, KK-Stiftelsen, näringsutskottet, berörda departement m fl – anser att konceptet är den enda framkomliga vägen, men inte riktigt deras bord … Någon måste ta initiativet ….. och ansvaret. Någon kommer att göra det!

9 Så här ser läget ut idag Av ca 465 hushåll inom upptagnings- området är 20-25% aktiva Internetkunder. Ungefär dubbelt så många hushåll använder oss regelbundet i andra ärenden. Vi har mer än 1 000 inköp/år för närmare 400 000 kr (ca 400 kr/inköp). Bättre logistik ger fler inköp.

10 Många minuter blir åtskilliga timmar … Fru L och herr E behöver Hemtjänstens omsorg vid åtta (8) tillfällen per dygn. Hemtjänsten arbetar i lag om vardera två personer. Resan mellan Vingåker och Österåker tar ca 30 minuter i vardera riktning.

11 Tiden ska räcka till för alla. 8 besök x 2 personal x 1 tim/besök x 365 dgr = 5 840 tim/år 5 840 tim x 300 kr/tim = ………

12 Många kronor blir åtskilliga tusenlappar … 5 840 tim x 300 kr/tim = 1 752 000 kr/år

13 Pengar bara för resor … Enbart för att åka fram och tillbaka för att ge fru L och herr E vård och omsorg kostar det kommunen; 1 752 000 kr i tid 210 000 kr i bilkostnader 65 000 kr avskrivning på bil = 2 027 000 kr per år!

14 Pengar kan gör dubbel nytta. Om kombinationen med Hemtjänsten – Österåkers Lanthandelscenter kan skapa ökad kostnadseffek- tivitet kan besparingarna göra dubbel nytta. För kommunens kassa och för tätorterna utanför vår centralort som kan få en bättre service.

15 Tillsammans skapar vi styrkan. Det finns många sätt att räkna och många sätt att lösa problem. Vi måste våga pröva våra vingar. Vi måste våga tänka i nya banor och pröva nya vägar i framtiden.

16

17 Vi söker svar på många frågor Vem/vilka äger själva konceptet? Synergieffekter för övriga kommundelar? Vem/vilka ska ansvara för LHC? Är det inte en kommunal fråga?

18 För många betyder det mycket!


Ladda ner ppt "Österåkers Lanthandelscenter 1998 stängde lant- handeln i Österåker Nu fanns bara kyrkan och skolan (1-6) kvar 1999 engagerar sig ICA och LRF i vår idé."

Liknande presentationer


Google-annonser