Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börje Carlsson Produktansvarig ZENForce LAN Assistans AB Specialister på datanätverk, etablerat 1988 Utvecklat lösningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börje Carlsson Produktansvarig ZENForce LAN Assistans AB Specialister på datanätverk, etablerat 1988 Utvecklat lösningar."— Presentationens avskrift:

1 borje.carlsson@lanasssistans.se Börje Carlsson Produktansvarig ZENForce LAN Assistans AB Specialister på datanätverk, etablerat 1988 Utvecklat lösningar för att standardisera arbetsplatser under 8 års tid

2 borje.carlsson@lanasssistans.se ZENForce™ version 2.0 En produkt från LAN Assistans för centraliserad drift och standardisering av arbetsplatser i datanätverk

3 borje.carlsson@lanasssistans.se ”Det svåra idag är inte att leverera en tekniskt fulländad plattform utan ligger i att leverera en kostnadseffektiv plattform som är användbar för den egna IT- organisationen”

4 borje.carlsson@lanasssistans.se Med ZENForce kan ni…  Installera ny dator - 5 minuter  Installera programvara - 2 minuter  Felsöka - 15 minuter  Återställa arbetsplats - 20 minuter  Byta operativsystem - 5 minuter  Dela ut nätverksdisk - 5 minuter  Få delegerad administration

5 borje.carlsson@lanasssistans.se ZENForce ger dessutom…  Högre tillgänglighet på arbetsplatserna  Lägre kostnader för underhåll och administration av arbetsplatserna  Kontroll över vilka programlicenser och programversioner som finns installerade  Enkel administration  IT-avdelning kan fokusera på utveckling istället för problemlösning  Lätt och snabbt att byta OS, installera och avinstallera applikationer  Modern plattform  ”Rätt” säkerhetsnivå på arbetsplatserna

6 borje.carlsson@lanasssistans.se Kostnadssänkningar  Minska kostnader för IT- relaterad:  Administration  Installation  drift  Minskar kostnader orsakade av produktionsbortfall ”strultid”. Arbetsstationer Servrar Licenser Driftskostnader Produktionsbortfall Standardiserad miljö Ej Standardiserad miljö

7 borje.carlsson@lanasssistans.se Standardiserade arbetsplatser  Hårdvara  Programvara  Kategoriserade arbetsplatser, anpassning av säkerhetsnivåer mm baserat på kategori t ex Mobil dator  Rutiner för införande av ny hårdvara och programvara  Fullständig kontroll över arbetsplatserna

8 borje.carlsson@lanasssistans.se Lösningen...

9 ...en helhet som integrerar standardprodukter

10 borje.carlsson@lanasssistans.se För att uppnå funktionaliteten i ZENForce med standardprodukter har vi bland annat utvecklat: ett femtiotal VBscript ett flertal Visual Basic applikationer färdiga Group policies en projektmetodik utbildningsmaterial

11 borje.carlsson@lanasssistans.se En centraliserad lösning  Central distribution av:  Operativsystem  Programvaror  Regler (”policies”)  Stöd för lokala kontor (min 256 kbit/s) med lokala distributionsservrar

12 borje.carlsson@lanasssistans.se Fokusområden  Distribution och underhåll av operativsystem  Paketering av programvaror  Distribution och underhåll av programvaror  Konfigurering av användarmiljön  Effektivisera och förenkla alla processer  Implementeringen

13 borje.carlsson@lanasssistans.se Våra viktigaste verktyg  Novell ZENworks for Desktops  Novell ZENworks for Servers  Veritas NetBackup Professional  Microsoft Software update service (SUS)  Wise  VBscript  Visual Basic

14 borje.carlsson@lanasssistans.se Distribution och underhåll av operativsystem Operativsystem  Windows 2000  Windows XP  Nästa version ”Longhorn” Metoder  ZENworks Pre-Boot eXecution Environment (PXE)  ZENworks CD Typer av arbetsplatser  Lokalt anslutna (LAN), centralt eller via kontor på annan ort  Arbetsplatser utan anslutning till nätverket hemarbetsplatser mm Säkerhetsinställningar och regler  Dynamisk uppdatering baserad på kategori.

15 borje.carlsson@lanasssistans.se Paketering av programvaror Två olika alternativ  Egen paketeringsstudio med egen personal  Köp färdigpaketerade programvaror från LAN Assistans Tillvägagångssätt  En arbetsmetod som hanterar hela processen från beställning till leverans  Paketering baseras på Windows Installer Service  Generiska paket i s k MSI-format  Anpassningar för olika användarkategorier med hjälp av Group Policy’s  Inbyggd versions- och patchhantering  Metodik och script anpassade för ZFD  ”Valfritt” distributionsverktyg

16 borje.carlsson@lanasssistans.se Distribution och underhåll av programvaror Metoder  ZENworks via LAN  ZENworks via webb  ZENworks via CD Typer av arbetsplatser  Lokalt anslutna (LAN), centralt eller via kontor på annan ort  Mobila arbetsplatser  Hemarbetsplatser

17 borje.carlsson@lanasssistans.se Versionshantering Produktfamilj: Office OfficeXP1.0.msiOfficeXP1.1.msi Office20001.0.msiOffice20001.1.msi OfficeXP1.1.msi Office20001.2.msi

18 borje.carlsson@lanasssistans.se Nätverket Mobila Huvud- kontoret Hemarbetsplats Internet Lokalkontor

19 borje.carlsson@lanasssistans.se Projektet...

20 Grundförutsättningar

21 ZENForce - Komponenter 1.NetForce  FAS 1 ”workshop”  FAS 2 förstudien 2.SoftForce  Operativsystemsdistribution  Programvarudistribution  Användarmiljön 3.AppForce (paketering) 4.RoadForce (implementering) ZENForce består av fyra huvudsakliga komponenter:

22 borje.carlsson@lanasssistans.se Projektering Implementering Driftsättning Design Utveckling Förstudie Driftsättning NetForce SoftForce AppForce SoftForce AppForce RoadForce Traditionellt Projekt ZENForce Projekt ZENForce Komponenter Kundanpassning Implementering

23 borje.carlsson@lanasssistans.se Projektplan - 2000 klienter ”Workshop” - 3 (10) NetForce SoftForce AppForce SoftForce AppForce RoadForce ZENForce Komponenter Förstudie - 45 (60) Grundinstallation - 14 (30) Kundanpassning 40 (75) Pilottest 20 (40) Driftsättning 30 (60) Viktiga parametrar: Antal lokalkontor Antal applikationer Antal datormodeller Vald installationstakt Paketering Resultatet:  6 – 12 kalendermånader Kostnad 500 ´ - 700´ (exkl driftsättning och paketering) Tid i dagar, kalendertid inom parentes

24 borje.carlsson@lanasssistans.se En kort sammanfattning...

25 borje.carlsson@lanasssistans.se ZENForce - sammanfattning Ekonomi  Sänkt TCO  Kontroll över projektkostnaderna (budget=utfall) Funktion  Homogen IT-miljö med mycket hög funktionalitet  Behovsanpassade arbetsplatser  Effektivt, centraliserat driftstöd  Färdigt koncept (=snabb implementering)  Skalbar lösning, kan användas i medelstora och stora företag  Baseras på standardprodukter  Dokumenterad lösning  Utbildning av IT-personal

26 borje.carlsson@lanasssistans.se Tack för er uppmärksamhet.


Ladda ner ppt "Börje Carlsson Produktansvarig ZENForce LAN Assistans AB Specialister på datanätverk, etablerat 1988 Utvecklat lösningar."

Liknande presentationer


Google-annonser