Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Daniel Seldén, studierektor och kursansvarig Ulrika Agby, Studievägledare Monica Sandorf, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Beniamin Knutsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Daniel Seldén, studierektor och kursansvarig Ulrika Agby, Studievägledare Monica Sandorf, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Beniamin Knutsson,"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Daniel Seldén, studierektor och kursansvarig Ulrika Agby, Studievägledare Monica Sandorf, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Beniamin Knutsson, Minor Field Studies (MFS) Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!

2 www.gu.se Att skriva examensarbete Motivation och engagemang –Utforska ett område ni är intresserade av –Vilka kompetenser vill ni utveckla? –Vad är ni duktiga på?

3 www.gu.se Hur hitta ämne? Samtala med lärare ni stött på under utbildningen Undersök via Göteborgs universitets hemsidor www.gu.se vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner har kompetens inomwww.gu.se Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs universitets databas GUPEA https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/785 https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/785 Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet www.uppsatser.se www.uppsatser.se RUC – Regionalt utvecklingscentrum www.ruc.gu.sewww.ruc.gu.se

4 www.gu.se Exempel på ämnen Språk: engelska, franska spanska, tyska, svenska, flerspråkighet, etc. Generellt (t.ex. språkutveckling) Specialpedagogik Konflikthantering Ledarskap/kommunikation Ledarskap/profession Ämnesdidaktik (ange ämne) Allmän didaktik Läromedel Lärande, profession, utbildning i ett globalt/internationellt perspektiv Musik och gestaltning Bild och gestaltning Läs- och skriv Bedömning Sociala relationer Mångfald Genus och jämställdhet Etik och värdegrund Lek, lärande och lärandemiljöer i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år IKT Styrdokument, skolutveckling och utbildningssystem

5 www.gu.se Examensarbeten på grundläggande nivå Ni lär er att –på ett självständigt sätt hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete –Hur man översätter ett erfarenhetsbaserat problem till ett vetenskapligt problem? –Det skall vara både vetenskapligt och genomförbart (detta får ni hjälp med) –genomföra en vetenskaplig undersökning –presentera problemet, processen och resultaten i text

6 www.gu.se Examensarbeten på avancerad nivå Ni förväntas att självständigt kunna –hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete –formulera ett vetenskapligt problem –genomföra en vetenskaplig undersökning –presentera problemet, processen och resultaten i text

7 www.gu.se Handledarens ansvar Att bedöma om ämnet är lämpligt som ett examensarbete Stödja i att utveckla problem, teori, strategi och vetenskapliga metoder Avgränsning, litteratur och tidigare forskning, eget material, bearbetning och analysmetoder Stödja er genom tips, råd och god kritik Bedöma om slutrapportens manus håller tillräcklig kvalitet för att examineras (ni väljer dock själv om ni vill examineras)

8 www.gu.se Steg 1 Fundera ut ett ämne som är relevant och intresserar ”Vem kan jag skriva tillsammans med?” Steg 2 Fyll i enkäten genom att kryssa i befintliga ämnesområden samt ge en kort beskrivning av idén Steg 3 Vi börjar arbetet med att finna handledare Steg 4 Kort före kursstart tilldelas ni en handledare och etablerar kontakt med honom/ henne Steg 5 Skriv ett PM som lämnas till handledaren vid första handlednings- tillfället

9 www.gu.se Vilken kurs skall jag välja? LAU390 (grundnivå) – för er som är antagna före hösten 2007 samt för er som skall ta en examen på max 210 hp LAU395 (avancerad nivå) – för er som skall ta en examen på 240 hp eller mer LSÄ600 (grundnivå) – för er som har läst inriktning mot grundskolan men fullföljer lärarutbildningen inom studiegång 240 hp och därigenom kan ta examen på avancerad nivå

10 www.gu.se Behörighet Klar med AUO 1 och AUO 2 Godkänt resultat på inriktning/ar och specialisering/ar med en rest på max 30 högskolepoäng samt för LSÄ600 minst 60 hp godkända inom en inriktning samt minst 45 hp godkända inom breddningsspecialisering Behörig senast två veckor före kursstart

11 www.gu.se Elektronisk kursanmälan Obligatorisk kursanmälan görs via elektronisk blankett som finns på gul.gu.se eller på vår hemsida www.sociology.gu.se/utbildning/lararutbildningen/ (gå in på respektive kurs) Direktlänk till anmälan är: http://gu.proofx.se/76394E9D-1688-4A8E-AB8F-1D9F124E2668/gul.gu.se www.sociology.gu.se/utbildning/lararutbildningen/ http://gu.proofx.se/76394E9D-1688-4A8E-AB8F-1D9F124E2668/ Senast 30 maj! OBS! Parskrivning gäller fr o m 2012 – skicka in en gemensam anmälan. Hitta skrivpartner på egen hand eller via diskussionsforum på GUL (”Hitta medskribent examensarbetet H12”, se Katalogen i GUL) Beskriv ditt ämne så utförligt som möjligt så att vi kan hitta handledare med rätt kompetens för ditt ämnesval

12 www.gu.se Hur hitta ämne? Välj ett ämne som både intresserar er och fördjupar den kunskap ni erhållit under er utbildning Samtala med lärare ni stött på under utbildningen Undersök via Göteborgs universitets hemsidor www.gu.se vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner har kompetens inom www.gu.se Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs universitets databas GUPEAGUPEA Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet www.uppsatser.se www.uppsatser.se RUC – Regionalt utvecklingscentrum www.ruc.gu.sewww.ruc.gu.se

13 www.gu.se Examensarbete utomlands Ange i anmälan Åka vart man vill/kontaktskolor Stipendier – Adlerbertska, MFSAdlerbertskaMFS Var ute i god tid! Mer information på kursansvarig institutions hemsida http://www.sociology.gu.se/utbildning/lararutbildningen/ http://www.sociology.gu.se/utbildning/lararutbildningen/

14 www.gu.se Tidsplan examensarbet Anmälan till examensarbetet skall vara inne senast 30 maj Information om handledartilldelning ges strax före kursstart på gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskursgul.gu.se Kursstart 5 november Examinationer i mitten av januari 2013 All nödvändig information läggs ut på gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskurs

15 www.gu.se Kontakta oss för mer information Ulrika Agby, studievägledare ulrika.agby@socav.gu.se Telefon 786 47 95 ulrika.agby@socav.gu.se Daniel Seldén, kursansvarig daniel.selden@socav.gu.se Telefon 786 47 82 daniel.selden@socav.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Daniel Seldén, studierektor och kursansvarig Ulrika Agby, Studievägledare Monica Sandorf, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Beniamin Knutsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser