Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eHälsa i Kommuerna Möte lokala eHälsosamordnere

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eHälsa i Kommuerna Möte lokala eHälsosamordnere"— Presentationens avskrift:

1 eHälsa i Kommuerna Möte lokala eHälsosamordnere
Dagordning Föregående protokoll Nulägesrapport Status NPÖ Redovisning/sammanställning av 2013 års ansökningar och utbetalningar Presentation 2014 års överenskommelse Hur går vi vidare?? Internat Ånnaboda 24-25/2 Övriga frågor

2 eHälsa i Kommunerna Nuläge
Fördelning av medel Nya direktiv inför 2014. Projektplan arbetas fram Meddix öppenvård Projektdirektiv klart Projektplaner påbörjas i samarbete kommun/landsting Förstudierapport – Gemensam styrning och systemförvaltning av eHälsa klar 21/1-14. Presenteras för kommunchefer 30/1-14 Regionalt program eHälsa. Presenteras för kommunchefer 30/1-14

3 eHälsa i Kommunerna Status NPÖ
Statistik dröjer för december pga HS2012 uppdateringen i nov/dec Lista med Felmeddelanden kommer att skickas ut till kommunens funktionsbrevlåda. Lokal IT ska ha informationen, felen ska rapporteras till kundtjänst Inera. Någon som funderar på att bli producent till NPÖ? Procapita (Tieto) har funktionen! Diskussioner om framtida NPÖ-förvaltning pågår.

4 eHälsa i kommunerna Sammanställning 2013
Fördelning av stimulansmedel: Styrgruppens timtid har schabloniserats. Inför 2014 ska det tas fram schabloner för arbetstid, samt underlag för vad som räknas som medfinansiering. Medel som kvarstår efter godkända ansökningar fördelas lika mellan kommunerna och får sortera under kommunernas lokala eHälsosamordnare. Sammanställning av fördelning eHälsa Sammanställning ansökningar - utbetalningar 2013.xls

5 eHälsa i kommunerna Sammanställning 2013
e-Tjänster (17 st ansökningar) Länkning ( 9 kommuner) Förstudier - Studerat olika typer av välfärdsteknologi, utbildning, medborgardialog , definierat utvecklingsbehov, underlag för införande (4 kommuner) Nora, Hällefors, Degerfors, Karlskoga Förstudie Visuell och verbal kommunikation via dator för personer med funktionshinder Degerfors Förstudie Nattfrid (2 kommuner) Degerfors, Karlskoga Förstudie mobil teknik för inköp av matvaror via surfplatta Karlskoga Förstudie Lifeplanner Örebro

6 eHälsa i kommunerna Sammanställning 2013
Mobilitet Pilot - Mobil dokumentation via bärbar dator för sjuksköterskor Askersund Pilot - Mobil dokumentation via bärbar dator för personliga assistenter (2 kommuner) Karlskoga, Degerfors Pilot - Insatsregistrering via app i mobiltelefon Karlskoga Pilot – Insatsregistrering via scanning Örebro Pilot – Mobil dokumentation för biståndshandläggare vid vårdplanering i hemmet Karlskoga Pilot - Digital signering Örebro Pilot nationell – Mobil åtkomst till MPÖ Örebro

7 eHälsa i kommunerna Sammanställning 2013
Digitala larm Helt infört (2 kommuner) Kumla, Lekeberg Förstudie – Kartläggning av behov, förberedelse (3 kommuner) Askersund, Karlskoga, Degerfors Pilot – Test av larm (1 kommun) Laxå

8 Överenskommelser 2014 Socialtjänsten o närliggande områden inom hälso- och sjukvård
Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten -Regional stödstruktur för kunskapsutveckling -Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården -Regionalt utvecklingsarbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning -Insatser för utveckling av eHälsa Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014

9 eHälsa i kommunerna Överenskommelse 2014
Målområden 2014: De fem målområdena från 2013 fortsätter 2014 Nytt målområde Öka andelen kommuner som beslutat om mål och handlingsplan för att etablera och finansiera ett koncept för ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” Konceptet inkluderar t.ex. digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt och övriga eTjänster

10 eHälsa i kommunerna Överenskommelse 2014
Stimulansbidragen: Villkor: Medfinansiering Enskilda vård- och omsorgsgivare ska ges möjlighet att delta Regional samordnare för eHälsa fortsätter 2014 Får 2015 tar länet över fulla ansvaret för finansiering av regional samordning

11 eHälsa i kommunerna Överenskommelse 2014
Grundkrav: Länet lämnar en konkret projektplan. Vad skall genomföras inom de målområden man avser satsa på i namngiven kommun. Varje kommun visar ett beslut från relevant nämnd/styrelse om att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive övergång till digitala larm. Innehålla långsiktig plan för organisation, finansiering och samverkan. Grundkraven skall vara uppfyllda senast den 31 mars 2014

12 eHälsa i kommunerna Nyheter och stöd SKL
SKL driver ett antal strategiska projekt / pilotstudier Nationellt kunskapsstöd, riktlinjer, vägledningar, kunskapsöversikter Nationell informationsstruktur och fackspråk för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård Nationellt sammanhållen infrastruktur för informations-hantering inom socialtjänst och hälso-och sjukvård Mål: olika IT-system ska fungera tillsammans

13 eHälsa i kommunerna Nyheter och stöd SKL
Ställa krav och upphandla lösningar och nationella tjänster, för ex säkerhet, kommunikation (video), informationsutbyte Enhetlig och strukturerad dokumentation inom socialtjänsten - Utbildning till lokala processledare för ÄBiC - Stödmaterial och vägledning för ÄBiC - Forts. utv. för äldreomsorg, kommunal hälso-och sjukvård - Utveckla klassifikation av socialtjänstens insatser Webb-utbildning, eHälsa, välfärdsteknologi i socialtjänsten

14 eHälsa i kommunerna Walk and talk, Fika!
Internat Ånnaboda februari Önskat innehåll på dessa dagar Vad behövs för att vi ska komma från lagom till proffs?

15 eHälsa i kommunerna Hur går vi vidare ??
Delge varandra genomförda aktiviteter (förstudier, piloter) Delge socialcheferna genomförda aktiviteter Vad önskar ni? Övriga frågor Verksamhetslyftet

16 Ha en fortsatt trevlig vecka
TACK !!! för i dag Ha en fortsatt trevlig vecka Solveig & Kerstin


Ladda ner ppt "eHälsa i Kommuerna Möte lokala eHälsosamordnere"

Liknande presentationer


Google-annonser