Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Karlskrona 21 sept 2010 Somatiska komplikatiner vid beroendetillstånd Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Karlskrona 21 sept 2010 Somatiska komplikatiner vid beroendetillstånd Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Somatiska komplikatiner vid beroendetillstånd Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Olof.blix@lj.se

2 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

3 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Nervgifter

4 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Cellgifter

5 SKL Karlskrona 21 sept 2010

6 Alkohol påverkar kroppen Giftverkan på samtliga celler –Direkt som cellgift –Indirekt via metabola förändringar Via nedbrytningsprodukten acetaldehyd I oktober 2009 ändrade Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) acetaldehydens klassificering i fråga om cancerrisk från en förening som eventuellt orsakar cancerrisk för människor till en förening som orsakar cancerrisk för människor.

7 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Metabola förändringar Ökat protontryck genom överskott av vätejoner –Förskjutning av laktat – pyrovat- koncentrationer –Förhöjda urinsyakoncentrationer –Förhöjd koncentrationer av neutralfetter i blodet Hormonrubbningar

8 SKL Karlskrona 21 sept 2010 6 stora starköl med och utan mat

9 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Somatiska alkoholskador Hypertoni (”3 olika BT-medicin utan effekt”) Gastrit – oesophagit (magkatarr, sura uppstötn) Kroniska ryggsmärtor, spända muskler Leverskador -Höjda levervärden (GT, ASAT, ALAT) -Fettlever, skrumplever (steatos, cirrhos) -Levercancer Nervskador – Ataxi – Wernickes encephalopati Demens – Korsakows syndrom

10 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Abstinens, generellt Fysisk och psykisk, när drognivåer sjunker När dämpande medel lämnar kroppen blir man orolig och uppstressad; Exciterad. Dämpande droger ger tydligast fysisk abstinens Stimulerande medel ger mest psykiska symtom Abstinenssymtom talar för att man utvecklat ett beroende.

11 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Alkoholabstinens Hög puls (>100 = behandling krävs) och blodtryck Svettningar Oro, nedstämdhet Darrningar, risk för EP Puls > 120 = risk för Delirium Tremens (DT)

12 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling alkoholabstinens B-vitaminer Bensodiazepiner (litet/stort schema) -Oxazepam -Diazepam Karbamazepin (Tegretol) Sömn Vid predelir tillägg Haldol 5 – 10 mg

13 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Epileptiska kramper (”EP”). Vanligare hos slitna patienter med dubbelberoende alk + bensodiazepiner Kan komma innan pat är nere på 0 ‰ Obs! Alk + benspat – försenad EP! Obs! Theralen och andra neuroleptika sänker kramptröskeln!

14 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Delirium Tremens Livshotande tillstånd Förvirring (konfusion), ”kissar i papperskorg” Överretning i hela kroppen Kräver omedelbar farmakologisk behandling som dämpar ”överretningen” i hjärnan. Bensodiazepiner till SÖMN, om otillräckligt: Hemineurindropp alternativt barbiturater

15 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Wernicke-Korsakow Neurologiskt: Encephalopati med: Ataxi, nystagmus, blickpares. Demensutveckling: konfusion, desorientering, rastlöshet. Konfabulationer. Förebyggs med Thiamin (Betabion®). Ges snarast vid misstanke. 100 mg (2 ml) omedelbart långsamt i.v. och ytterligare 2-3 ggr påföljande dagar.

16 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

17 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bensodiazepiner, abstinens Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig Koncentrations- o minnessvårigheter Härtklappning, svettning, spända muskler Depersonalisation, derealisation, konfusion Kramper – Epilepsi Ljuskänslig (”solglasögon” inne) Delirium (psykos)

18 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bens-abstinens behandling Nedtrappning stegvis, långsamt Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis. Tillägg Karbamazepin (Tegretol) i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande). Apodos!!

19 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Långsiktig beh BDZ-beroende Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos? Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning v.b. Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden

20 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

21 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Cannabis abstinens Irritabiliet, koncentrationssvårigheter Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro Inlärningsproblem, försämrad kognition Mycket långvariga besvär (månader)

22 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador cannabis Minnesstörningar Hormonrubbningar Amotivation Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos

23 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling, cannabisberoende Under abstinens: Klorpromazin 25-50 mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®) Alt: andra neuroleptica i låg dos Ev stabiliserande antiepileptica Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser. Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin 15-30 mg

24 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador injektionsmissbruk Blodburna infektioner Virus: - Hepatit C, B och D - HIV (AIDS) Bakteriella: - Stafylococcus aureus – endocardit - Streptococcer, pneumococcer, meningococcer Perifera blodproppar, granulom

25 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador Opiater Överdos: Andningsstillestånd o död Sänkt smärttröskel, mer värk Störd HPA-axel = usel stresshantering Förstoppning, kroniska tarmsjukdomar I övrigt få kroniska organskador!

26 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiatabstinens Rinnsnuva, gäspningar, gåshud Oro och sömnstörningar. Rastlöshet. Värk i muskler, leder och i ben Lös mage – diarré, bukkramper, kräkningar Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens

27 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiatabstinens, behandling Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”) Mirtazapin 30-45 mg t.n. Vätska och näring i.v. vid svår abstinens Neuroleptika vid svår abstinens Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt benso och alkohol!!

28 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Intagningskriterier LARO Minimiålder 20 år 1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!) Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk Medikamentfri behandling otillräcklig Multidisciplinär behandlingsplan - helhet Ej under LVM Ej om utskriven < 3 månader från LARO

29 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Jönköpings län Remisser från socialtjänsten huvudregel Behandlingsplan och ASI inkluderad Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården Central utredning Ryhov Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov

30 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Medicinsk behandling Metadon Avgiftning från benz och THC före medicininställning Inneliggande som regel 3-4 veckors upptrappning Plasmaprov Buprenorfin Avgiftning från benz och THC före medicininställning 3 dagars upptrappning Inneliggande om behov finns

31 SKL Karlskrona 21 sept 2010 LARO-mediciner dosstorlekar Metadon: 30-160 mg/dag Subutex 8 mg: 12-24 mg/dag Suboxone 8 mg: 16-24 mg/dag

32

33 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Amfetamin skador Kronisk ångest, depression, dysfori Hypertoni, risk hjärnblödning Hjärtinfarkt Stereotypt beteende (”pundning”) Psykos, fr a paranoia Choreatiskt syndrom ”danssjuka” ”väderkvarnssyndrom” Dysautonomt syndrom (livshotande)

34 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Amfetamin abstinens Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd). Ökad aptit Livliga, obehagliga drömmar Sömnstörning (både för mycket o för lite) Psykomotorisk hämning eller agitation

35 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Amfetaminavgiftning Sova ut Äta o dricka I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer. Neuroleptika ej första 24 tim Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande – exv Tegretol

36 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador av Kokain Psykos, paranoia Panik/ångestsyndrom Depression Hjärtinfarkt, hjärnblödning Delirium, paranoia

37 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling Kokainism Avgiftning: Som amfetaminer Långtids: Antabus! Antidepressiva, måttlig effekt Antiepileptiska stabilisatorer - Karbamazepin (Tegretol) - Lamotrigin (Lamictal)

38 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador av hallucinogener Psykos Panik/ångestsyndrom Depression Hormonförändringar (spec cannabis) Förändrad personlighetsstruktur Amotivation

39 SKL Karlskrona 21 sept 2010

40 Tack för visat intresse! Olof


Ladda ner ppt "SKL Karlskrona 21 sept 2010 Somatiska komplikatiner vid beroendetillstånd Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser