Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Kommuner och Landsting är kommunernas förbund för gemensamma frågor. När SKL drog ner resurserna gick kommunerna själva in med pengar för insatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Kommuner och Landsting är kommunernas förbund för gemensamma frågor. När SKL drog ner resurserna gick kommunerna själva in med pengar för insatser."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Kommuner och Landsting är kommunernas förbund för gemensamma frågor. När SKL drog ner resurserna gick kommunerna själva in med pengar för insatser inom MBK-området (1997) vilket blev SAM-projektet som består av delprojekt med aktuella frågor - för kommunerna Vad som skall bli delprojekt bestämmer årsstämman och styrgruppen. SAM-projektet läggs ner 2010.

2 290 kommuner samverkar Avtalsreglering Utveckling Kompetenshöjning

3 Hur ? Finansiering och avtal Projekt Konferenser Enkäter Goda exempel Information

4 TRE STEG Kommunerna försörjer nationella databaser med den viktigaste(!) informationen - adresser, byggnader och topografi via ABT-avtalen. Om kommunerna når upp till tredje steget i avtalen tjänar alla på det! Projektet har arbetat med att motivera kommuner samt att hitta arbetsflöden som fungerar. Trycksak har publicerats och finns på hemsidan.

5 NYTTOEFFEKTER MED MBK/GIS I takt med att ledande politiker byts ut och olika generationer ersätter varandra försvinner kunskapen om hur viktig, lönsam och grundläggande MBK- och GIS-verksamheten är. För att politiker och andra ledande personer skall ha förståelse för vår verksamhet behöver vi informera grundläggande om vår verksamhet. Projektet jobbar med att övergripande redovisa nyttan med vår verksamhet. Rapport finns publicerad på hemsidan

6 GIS = Gör Informationen Smart Experter och Agenter Öppet eller ej Gör Informationen Smart En krona blev drygt två Samverka!

7 SAMVERKANSENKÄT, NÅGRA SVAR Länssamarbeten – översiktliga kartor Gemensam GIS och MBK-verksamhet Gemensamt byte av referenssystem En stor kommun hjälper en mindre Varför samverkan

8 KUNDER LÄNSSAMARBETEN Kommunala verksamheter som samarbetar Räddningstjänst Renhållning Vatten och avlopp Energibolag Kommunernas hemsidor Bussbolag Tidningstjänst Sjukvård –SOS Turism

9 www.skl.se/SAM

10 SAM-projektets sista arbetsuppgift: Nya MBK-avtal med ledningsägare kopplat till markavtal Samverkan mellan kommuner ökar. Kontakt med SKL hålls via länskontaktpersoner. I Dalarna finns läns- MBK-grupp och GIS-samverkan Dalarna för information och reaktioner till SKL Vad händer nu ?

11 MBK-AVTAL möte i morgon Till stor del finansieras MBK-verksamheten via avtal med nyttjare av kommunal data – framförallt ledningshavare. 50-100 miljoner kronor via MBK-avtal till kommunerna? Dessa avtal ifrågasätts av en del kunder eftersom de är kostsamma och upplevs som omoderna. Kommunerna behöver stöd och gemensamt uppträdande gentemot motparterna. Avtalen behöver anpassas till dagens teknik. SAM jobbar med avtalsmallar och kontakter med kommuner. Normalavtal finns på hemsidan.


Ladda ner ppt "Sveriges Kommuner och Landsting är kommunernas förbund för gemensamma frågor. När SKL drog ner resurserna gick kommunerna själva in med pengar för insatser."

Liknande presentationer


Google-annonser