Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etiska begrepp1 Etiska begrepp1 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 3 Centraletiska begrepp 3 Konfliktbeteenden 4 Konfliktbeteenden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etiska begrepp1 Etiska begrepp1 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 3 Centraletiska begrepp 3 Konfliktbeteenden 4 Konfliktbeteenden."— Presentationens avskrift:

1 Etiska begrepp1 Etiska begrepp1 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 3 Centraletiska begrepp 3 Konfliktbeteenden 4 Konfliktbeteenden 4 Dygder 5 Avsluta

2 Etiska begrepp 1 – 100 Vad är etik? Regelverk som vi som individer sätter upp som riktlinje hur vi ska bete oss

3 Etiska begrepp 1 – 200 Praktiskt handlande eller ”göret” Vad är moral?

4 Etiska begrepp 1 – 300 Goda handlingar som endast medför goda konsekvenser för en själv Vad är etisk egoism?

5 Etiska begrepp 1 – 400 En handling ska medföra godakonsekvenser för alla Vad är etisk utilitarism?

6 Etiska begrepp 1 – 500 I en rapport som nyligen publicerades slog Socialstyrelsen fast att arbetet med vårdhygien inom kommunerna kan och bör förbättras på en rad områden Vad är gruppcentrerad etik ?

7 Ämne 2 – 100 Allt är förutbestämd. Tror på ödet eller att naturlagarna styr allt automatiskt. Gör inga egna egentliga val. Vad är determinism?

8 Ämne 2 – 200 Viljan är fri och man gör egna val. Vad är interdeterminism?

9 Ämne 2 – 300 Rätt handling är den som ger lust i livet. Lust skapar harmoni. Vad är lustetik?

10 Ämne 2 – 400 Målet med handlingen är det viktiga. Resultatet eller konsekvensen skall vara gott med den handling vi utgör Resultatetik eller konsekvensetik

11 Ämne 2 – 500 Handlingen är den viktiga. Det vi gör skall vara förankrat i samhällets lagar och regler, naturens ordning eller gudomligledning och andras erfarenheter Vad är pliktetik eller regeletik?

12 Central etiska begrepp 3 – 100 Den avsikt du har styr handlingen. Det subjektiva engagemanget. Människan har en vilja att göra gott och hennes sinne är påverkbart Vad är Sinnelagsetik ?

13 Central etiska begrepp 3 – 200 Ett sätt att fatta beslut vilket är det viktigaste. Vad som avgörs vad som är rätt eller fel i handlingen avgörs vilken vägledning och regler samt struktur jag har för beslutet. Vad är situationsetik?

14 Central etiska begrepp 3 – 300 Motsats till godtycke Vad är rättvisa?

15 Central etiska begrepp 3 – 400 ”duglighet” ”kraft” ”godhet” Vad är dygd?

16 Central etiska begrepp 3 – 500 *solidaritet med andra *rättvisa *omsorg och medkänsla *självinsikt och tålamod Vad är etiska förhållningssätt?

17 Konfliktbeteenden 4 – 100 Förtal och ryktesspridning Vad är mobbing?

18 Konfliktbeteenden 4 – 200 Hon /han förstörde min dag, det är deras fel Vad är syndabockstänkande?

19 Konfliktbeteende 4 – 300 Kunderna blir rädda för honom han pratar så konstigt och kommer från Atlantis Vad är rasisim?

20 Konfliktbeteende 4 – 400 Har Du hört att……???? Vad är ryktesspridning?

21 Konfliktbeteende 4 – 500 I Israel / Palestina pågår detta konfliktbeteende sedan årtionden. Vad är krig?

22 Dygder 5 – 100 Vågar påtala fel och brister Vad är mod?

23 Dygder 5 – 200 Farrah, Karin och Isidor ska ha 1/3 var av kakan. Vad är rättvisa?

24 Dygder 5 – 300 Kallas ibland för tålamodets dygd Vad är självbehärskning?

25 Dygder 5 – 400 Insikter i frågor om vad som är ont och gott Vad är vishet?

26 Dygder 5 – 500 Oräddhet och styrka Vad är civilkurage?


Ladda ner ppt "Etiska begrepp1 Etiska begrepp1 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 3 Centraletiska begrepp 3 Konfliktbeteenden 4 Konfliktbeteenden."

Liknande presentationer


Google-annonser