Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion

2 Länets vuxenutbildning idag  26 kommuner - 15 kommuner har egen regi - 11 kommuner har ingen egen regi  43 000 studerande - 61 % går hos externa utförare  45 utbildningsanordnare totalt - 30 är externa utförare

3 Vem får gå på vuxenutbildning? Regleras i skollag och förordning Grundläggande (grundvux) – rättighet Gymnasial vux: 1. Rättighet för dem som inte har högskolebehörighet (gått yrkesprogram) 2. Kommunen beslutar för övriga Yrkesvux, har särskilt statsbidrag Dem med svag ställning på arbetsmarknaden går före

4 Olika sätt att tillhandahålla Egen regi Upphandling (LOU alt tjänstekoncession) Auktorisation Interkommunal ersättning

5 Uppdaterad 20131128 Ja, står bakom målet Ja, delta i gemensam upphandling Ja, avtals- samverkan Ja, gemen- samma riktlinjer Ingår i vux 10/8 Egen regi Botkyrkajaja, delvisjanej8ja Danderydja Ja, menja10nej Ekeröja avvaktanej Haninge nejja Huddingeja, delvis Ja, delvis nej8ja Järfällaja nej8ja Lidingöja nej8ja Nackajanejavvaktanej Norrtäljenejnej, ev delvis nejja Nykvarnja 8nej Nynäshamnjanej, ev delvisnejavvaktanejja Salemja 8nej Sigtunajaja, delvisjanej10ja Sollentunaja avvakta10nej Solnaja ja, omjaavvakta10nej Stockholmjaja, omja, delvisnej10ja Sundbybergja 10ja Södertälje ja, delvisja, delvis om janej8ja Tyresö ja avvaktanej ja Täbyja 10nej Upplands Väsbyja ja, menavvakta10nej Upplands-Bronejnej, ev delvisavvaktanej ja Vallentunaja 10nej Vaxholmja Ja, menja10nej Värmdöja, delvis ja avvakta8ja Österåkerja nejja

6 Kritiska frågor Fria val av hela länets utbud Pågående statliga utredningar Egna regin utarmas Överetablering Centraliserat utbud Delad upphandling Organisation och plattform

7 -SFI-utredningen, klar 31 okt 2013 -GRUV-utredningen, klar mars 2013 -LOU-utredningen, klar mars 2013, lagstiftning oklar -Budgetpropositionen Bevaka utredningar och budgetproposition och dess konsekvenser Beslut om sfi ska handlas upp gemensamt Pågående statliga utredningar Egna regin utarmas Utreda konsekvenser för egenregin och möjligheterna att erbjuda vuxenutbildning i närmiljön Ställa krav i upphandlingen att de externa utförarna ska delta i det lokala näringslivet och länets arbete med kvalitetsutveckling

8 Kartlägga utbudet och arbetsmarknadens behov inför upphandlingen Ta fram lösningar så att kurser inte ställs in Ställa krav i upphandlingen som minskar antalet utförare, till exempel betygsrätt Överetablering Centraliserat utbud

9 24 kommuner svarar ja till att delta i en gemensam upphandling, varav 9 kommuner vill ingå med vissa delar eller ställer andra krav. Nacka svarar nej eftersom de vill fortsätta med sin auktorisationsmodell. En kommun avstår från att svara. Exempel på vad kommunerna behöver enas om Att upphandlingen delas upp; grundvux, gymnasial teoretisk vux, gymnasial yrkesvux samt eventuellt SFI, så får de kommuner som vill delta i respektive del. Men är det då gemensam vuxenutbildningsregion? Upphandlingsmodell Gemensam prislista Ersättningsmodell Antagningsperioder Innehållet i kravspecifikation såsom betygsrätt och krav på geografiskt läge Delad upphandling

10 20 kommuner svarar ja till en gemensam organisation i form av samverkans­avtal, varav fem kommuner är positiva med förbehåll. Tre svarade att de avvaktar och en säger nej. Två kommuner avstår från att svara. Exempel på vad kommunerna behöver enas om Gemensam avtalsuppföljning (några kommuner, bl a Stockholm stad är tveksam) Gemensamt kvalitetsarbete; tillsyn, utvärdering och studerandeenkäter Gemensam digital kommunikationsplattform Gemensam webbplats för utbudet och gemensamt ansökningssystem kopplat till anordnarna Överlåtelse av beslutsrätt, vilka beslut ska kunna fattas centralt Gemensam vägledningsverksamhet Vilken bemanning och vilken kompetens behövs Finansiering Organisation och plattform

11 Egen regiExterna utförare Länets utbud! Kom mun 2 Kom mun 3 Kom mun 6 Kom mun 18 Kom mun 1 Kom mun 4 Kom mun 5 Vägen in! olika ambitionsnivåer Vux 10 och vux 8 har genomförts genom samordnad upphandling där varje kommun äger sitt eget avtal med de externa utförarna

12 Egen regiExterna utförare Länets utbud! Organisations- plattform Kom mun 2 Kom mun 3 Kom mun 6 Kom mun 26? Kom mun 1 Kom mun 4 Kom mun 5 Vägen in! olika ambitionsnivåer

13 Gemensam upphandling och stödfunktion år 2014/15 uppstart Möte med de som sagt ja till gemensam upphandling Analys av utredningarna om LoU och sfi Enas om vilka delar som ska ingå i upphandlingen Enas om upphandlings- modell Beslut om att delta i upphandlingen Process om vilka stödfunktioner som behövs - samverkansavtal Förfrågnings- underlag och avtal Beslut och annonsering Enas om kriterier, betalningsmodell, prislista, etc Enas om stöd i upphandlings- processen Enas om stöd i uppföljning av avtalen Enas om vad som ska ingå i ett samverkansavtal… - webbplats - kvalitetsarbete - uppföljning - digital kommunika- tionsplattform… Prövning och utvärdering Beslut om förfrågnings- underlaget Annonsering av förfrågnings- underlaget 15 aug Förankring och skrivande av samverkansavtal Beslut och avtal Beslut om anbuden 17 jan Avtal med utförarna skrivs i mars med start 1 juli 2015 Förbereda/ inviga kansli… Anbud in 20 sep Anbuds- prövning och utvärdering inkl ev förhandling 17 sep – 20 dec Beslut om samverkans- avtal… Förbereda kansli… jan - mars mars-juni juni - aug sep-decvåren 2015


Ladda ner ppt "Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion."

Liknande presentationer


Google-annonser