Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter."— Presentationens avskrift:

1 FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter

2 Vem har ansvar för att skapa en bättre värld? Enskilda stater FN och andra internationella organisationer Du och Jag (det civila samhället) Andra alternativ

3 Vad är det största problemet med dagens FN Vetorätten, maktlösheten och handlingsförlamning Byråkratin Brist på pengar och egna militära resurser Andra alternativ

4 FN:s huvudkontor i New York

5 FN-stadgan Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat) Preciserar FN:s makt och befogenhet

6 FN - Stadgan Innehåller förbud mot militär maktanvändning, förutom rätten till självförsvar. Fastslår staters rätt till självbestämmande och oberoende – suveränitetsprincipen Förpliktigande för alla 192 stater: Staterna ska lösa konflikter med fredliga medel Ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld

7 FN:s organisation

8 FN:s generalförsamling

9 Öppnar i mitten av september Ett land – en röst Fattar beslut om FN:s arbete och budget Ca 170 frågor per år i sex utskott Beslut om möjligt med konsensus Resolutionerna ej juridiskt bindande 192 medlemmar

10 FN:s generalförsamling Kan inte fatta några beslut än att ge rekommendationer En mötesplats för världens regeringar Utser generalsekreterare Är det en tandlös tiger eller ett viktigt forum för internationell politik?

11 FN:s säkerhetsråd

12 5 permanenta medlemmar 10 medlemmar valda på två år Permanenta medlemmar har veto Beslut är bindande Beslutar om fredsbevarande insatser Sanktioner Tillfälliga krigsförbrytartribunaler

13 FN:s säkerhetsråd Beslutsproblem: Vetorätten Maktförlamning under kalla kriget USA har vid flera tillfällen valt att agera på egen hand

14 Vilket/vilka FN- organ tycker du närmast liknar: Ett parlamentEn RegeringEn myndighet

15 Om freden hotas Uppmana parterna att avstå från våld FN kan medla FN kan utöva politiska påtryckningar. FN kan införa ekonomiska sanktioner Fredsbevarande styrkor (sedan 1948 sammanlagt över 50 aktioner) Genomföra stora militära aktioner FN kan i sista instans, för att förhindra krig, ta till militära åtgärder.

16 FN i framtiden?? Problem och svårigheter Möjligheter och positiv utveckling

17 ECOSOC

18 54 medlemmar Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet Utför studier Ger rekommendationer Kontakt med NGO:s

19 FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon Administrativ roll Politisk roll 1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge) 1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige) 1962 - 1971 U Thant (Myanmar) 1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike) 1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru) 1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten) 1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana) 2007 - Ban Ki-moon (Sydkorea)

20 Sekretariatet Alla FN-anställda ingår i sekretariatet FN-systemet – ca 50 000 personer 4 800 i New York Arbetet leds av generalsekreteraren

21 Internationella domstolen

22 Internationella domstolen ICJ –Ett av FN:s grundorgan –Avgör tvister mellan stater –Rådgivande uttalanden för FN-instanser –Beläget i Fredspalatset i Haag –15 domare

23 Internationella brottmålsdomstolen

24 Permanent Kan döma enskilda Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser Belägen i Haag Internationella brottmålsdomstolen ICC

25 FN:s tre huvuduppgifter Fred, säkerhet och nedrustning Mänskliga rättigheter Utveckling och fattigdoms- bekämpning

26 FN:s tre huvuduppgifter Fred, säkerhet och nedrustning Utveckling och kampen mot fattigdom Mänskliga rättigheter

27

28 FN:s fredsbevarande styrkor tar ej ställning för en part få strider att upphöra möjliggöra förhandlingar

29 FN-styrkor kan: Övervaka fredsavtalFN- styrkor kan skydda civilbefolkning.FN- styrkor rycker in för att återupprätta ordning efter ett inbördeskrig. FN kan också bistå att anordna val. Uppgifterna har utvidgas… Från att tidigare främst skyddat människor mot våld till att se de får mat, vatten och medicin. Och på sikt bidra till återuppbyggnad av landet.

30 Millenniemålen 2015 Utrota fattigdom och svält Utbildning för alla Främja jämställdhet och öka kvinnors makt Minska barnadödligheten Minska mödradödligheten Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling Ett globalt partnerskap för utveckling

31

32

33 Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika värde och rättigheter Ligger till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter (MR) Moraliskt bindande Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

34 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

35 Inrättades 2006 Universell granskning av MR 47 medlemmar Rapporterar direkt till generalförsamlingen Viss skepsis Navanethem Pillay, Högkommissarie för mänskliga rättigheter FN:s råd för mänskliga rättigheter

36 Kärnkonventionerna Avskaffande av rasism (1965) Medborgerliga och politiska rättigheter (1966) Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) Avskaffande av tortyr (1984) Barnets rättigheter (1989) Migrantarbetares rättigheter (1990) Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

37 FN granskar Granskningskommittéer –En för varje kärnkonvention –Rapporteringsskyldighet för stater –Parallellrapportering Specialmekanismer –Tematisk granskning –Granskning av enskilda länder

38 FN och klimatkonventionen

39 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel 1992 Klimatkonventionen 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2005) December 2009 Klimattoppmöte i Köpenhamn FN och klimatkonventionen


Ladda ner ppt "FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser