Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFörslag - Haparanda Offentliga rummet 31 maj. Bakgrund & Syfte Värde ord: Demokrati, Dialogen, Nya sätt… Diskuterat olika sätt SKL- Nätverk e-petitioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFörslag - Haparanda Offentliga rummet 31 maj. Bakgrund & Syfte Värde ord: Demokrati, Dialogen, Nya sätt… Diskuterat olika sätt SKL- Nätverk e-petitioner."— Presentationens avskrift:

1 eFörslag - Haparanda Offentliga rummet 31 maj

2 Bakgrund & Syfte Värde ord: Demokrati, Dialogen, Nya sätt… Diskuterat olika sätt SKL- Nätverk e-petitioner 1,5 år från tankar till lansering Öka dialogen med medborgarna & Pröva nya sätt Skapa officiell kanal på nätet, nå nya målgrupper Få in förslag – bättre beslutsunderlag Kompelement till andra sätt att påverka Engagerade invånare, som vill och kan påverka Haparandas utveckling Bättre valdeltagande

3 Våra principer ALLA kan lämna: Inga geografiska begräsningar Inga åldersbegränsningar Lämnas och publiceras på hemsidan Kan lämnas och underskrifter kan samlas in på papper Systemet på svenska och finska Förslagen översätts Med sitt eget namn Åtagande: Upp till politisk beslut, efter ett antal underskrifter

4 Hanteringen eFörslag kommer in (registrering krävs) Moderator granskar innan publicering Publiceras Samlar underskrifter (max 6 månader) – kommentarer kan lämnas Förslagsställaren ansvarar för kampanj Mer än 30 underskrifter  ansvarig nämnd Bereds och beslutas av nämnd (inbjudan till förslagsställaren att föredra) Om ej KS-ärende: delgivning KS och den lyfta frågan till KF om man vill ändra nämndsbeslutet Återkoppling till förslagsställaren Protokoll publiceras på hemsidan i anslutning till förslaget

5 Hur har det gått? Lansering 22 november 2011 35 eFörslag publicerade 8 varit upp till politisk beslut 4 i processen Bifall: 4 Avslag: 4 Mest underskrifter: 294 underskrifter (ny konstgräs) Sammanlagt ca 2000 underskrifter på något av förslagen 5 förslagsställare samlat in underskrifter även på papper Några förslag utanför Haparanda Många underskrifter utanför Haparanda Typ av förslag? Fritid: 7 Stadsplanering, -miljö: 7 Tekniska/vägar: 4 Skolan/barnomsorg: 4 Kollektivtrafik: 3 Folkhälsa: 2 Funktionshindrade: 2 Allmänt/Annat: 6

6 Erfarenheter Stöta och blöta innan, Syftet & Viljan hos politiken Tjänstemännens roll och uppgift, förankring Tydlig ägare av systemen, processen Marknadsföringen: små resurser, lokaltidningarna viktiga Hur hålla liv efter nyhetens behag – vems ansvar? Personifieringen?? Nöjdhet i att kunna påverka på ett nytt sätt, få komma till tals, accepterar beslut med motivering Tvåspråkighet uppskattad Inga tokar.. ”Tekniska” problem i början Äldre svårare att hantera, t ex spam-skyddet ”captcha” Titt på systemet: www.haparanda.sewww.haparanda.se

7 TACKAR! tommi.slunga@haparanda.se 070-333 52 43 www.haparanda.se/paverka


Ladda ner ppt "EFörslag - Haparanda Offentliga rummet 31 maj. Bakgrund & Syfte Värde ord: Demokrati, Dialogen, Nya sätt… Diskuterat olika sätt SKL- Nätverk e-petitioner."

Liknande presentationer


Google-annonser