Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av vuxenpsykiatrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av vuxenpsykiatrin"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av vuxenpsykiatrin

2 I fullmäktige den 25 november 2014 antogs en ny budget
som ändrar tidigare beslut om att flytta vuxen-psykiatrin till Centrallasarettet Växjö. Inriktningen är istället att utveckla vuxenpsykiatrin på sigfridsområdet. Det innebär att: Klinikens interna arbete med att beskriva hur man vill utforma vuxenpsykiatrin i framtiden fortsätter. Detta blir sedan ett underlag för beslut under 2015.

3 Varför? Behov av nya lokaler:
Nuvarande lokaler byggdes i början av 70-talet och är inte anpassade till dagens och framtidens behov. Lokalerna är slitna. Man kan inte leva upp till krav på patientsäkerhet, t ex. brist på enkelrum och möjlighet till integritet. Brister i arbetsmiljön.

4 Hur gör vi det? Först vårdinnehåll, sedan lokaler
Fokus hösten 2014 är att utveckla innehållet i vården. Utifrån vårdinnehållet, utformar vi organisationen och lokalerna. Medarbetares, patienters och brukarorganisationers synpunkter och engagemang kommer att vara viktigt i planeringen av hur verksamheten och de nya lokalerna ska se ut. Beskriva vårdinnehållet…. och sedan utveckla vården..

5 Så kan du påverka Medarbetare: I arbetet med enhetens verksamhetsplan.
Via enhetens ”byggkontaktperson” eller din närmsta chef. Via ditt fackliga ombud. Patient eller anhörig: Via brukarorganisationerna. Via projektledare, Jessika Andersen: tel: Brukarcafé: dialogmöten med fika för patienter och närstående (läs mer på hemsidan) Via din behandlare

6 Kostnad / Påverkan Möjlighet att påverka Kostnad Insats / Kostnad
Program Projektering Byggskede Förvaltning

7 Projektorganisation Projektledare: Jessika Andersen
Verksamhetschef: Magnus Frithiof Bitr. verksamhetschef: Sandor Eriksson Planeringssekreterare: Benke Gustavsson Planeringschef: Bo Eriksson Kommunikatör: Mathina Mölstad Avstämning var 14:e dag

8 MAJ-SEPT Fokus intern och extern kommunikation
Tidplan 2014 MAJ-SEPT Fokus intern och extern kommunikation SEPT-DEC Fokus vårdinnehåll Chefer och medarbetare inom vuxenpsykiatrin Brukarorganisationer Fackliga organisationer Viktiga interna aktörer Externa samarbetspartners Arbete med klinikens och enheternas verksamhetsplaner Starta arbetsgrupper på kliniken utifrån tema Beskriva verksamhetens framtida vårdinnehåll Värdera förslag och synpunkter från verksamheten Omvärldsbevakning internt och externt

9 Tidplan 2015 – 2018 AUGUSTI JAN-JUNI 2015 2015 – 2018
Fokus organisation och nya lokaler AUGUSTI 2015 – 2018 Byggarbete och inflytt i nya lokaler Ta fram beslutsunderlag: Arkitekt Planritningar Kostnadsbedömningar Beslut juni 2015 Detaljplanering augusti 2015 – mars 2016 Byggskede sommaren – sommaren 2018 Inflyttning våren 2018

10 Vill du veta mer?


Ladda ner ppt "Utveckling av vuxenpsykiatrin"

Liknande presentationer


Google-annonser