Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati och diktatur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati och diktatur"— Presentationens avskrift:

1 Demokrati och diktatur
Hur ska samhället styras?

2 Ordruta Demokrati - folket styr (demos=folk, kratein=styre)
Diktatur - en (eller några få) har all makt

3 I en demokrati är... Frihet viktigt! Varje fri människa kan bidra och bygga samhället. Engagemang är viktigt! Det blir ett bättre samhälle om fler tänker till.

4 Roms sju kullar Man tar hänsyn till olika intressen.
Kompromiss blir viktigt. Kompromiss = man möts på halva vägen. Alla ger upp en del och därför får alla en del av det de vill ha.

5 Ordruta Direkt demokrati - den som berörs av beslutet är med och fattar beslut, tex klassråd. Representativ (indirekt) demokrati - man väljer representanter som fattar beslut åt en, tex elevrådet.

6 Politiker och partier De som jobbar som representanter kallas politiker. Politiker och politiska partier har en tanke om hur samhället ska vara. Vi röstar på dem som tycker som oss.

7 Att göra: Läs sidan 12-13 Gör uppgifterna på sidan 19, nr 1-3
Fundera över vilka frågor du tycker är viktiga i samhället. Militären eller barnen eller skolan eller företagen... Varför är dessa frågor viktiga för dig?

8 All makt... All offentlig makt i Sverige utgår från folket (regeringsformen 1 kap 1 paragraf) Fri åsiktsbildning Allmän och lika rösträtt Parlamentarism Kommunens egna styre Lagar styr!

9 Makt och respekt Respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Välfärd för alla. Hållbar utveckling. Vara rädd om privatlivet och familjelivet. Jämlika och delaktiga i samhället. Motverka diskriminering.

10 Att göra: Vad krävs för att folket ska kunna ha makt? Läs sidan 14-15.
Gör stencilen "tankar om demokrati". Ant.bok: Vad menar man med demokratiska spelregler? Ant.bok: Tycker du att Sverige är en fungerande demokrati. Argumentera!

11 Diktatur En diktatur kännetecknas av OFRIHET inom olika områden.
Läs sidan 116. Hur kan det vara att leva i en diktatur? Förklara med egna ord. Lämna in.

12 Två exempel USA - världens mäktigaste demokrati.
Kina - världens mäktigaste dikatur. Läs sidorna 16-17


Ladda ner ppt "Demokrati och diktatur"

Liknande presentationer


Google-annonser