Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggproduktion Cash-Flow och nyckeltal. Fastighetens in- och utbetalningar Betalning In Ut EngångsPeriodisk Upptagande av lån Försäljning Fastighetsköp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggproduktion Cash-Flow och nyckeltal. Fastighetens in- och utbetalningar Betalning In Ut EngångsPeriodisk Upptagande av lån Försäljning Fastighetsköp."— Presentationens avskrift:

1 Byggproduktion Cash-Flow och nyckeltal

2 Fastighetens in- och utbetalningar Betalning In Ut EngångsPeriodisk Upptagande av lån Försäljning Fastighetsköp Reinvestering Slutbetalning av lån Hyra Finansiella inbetalningar Administration Drift Underhåll Räntor & Amortering Byggproduktion

3 Kalkylmodell DIAGNOS – PROGNOS – BESLUT ÅTERKOPPLING Byggproduktion

4 DIAGNOS (tillståndskontroll) Syfte: Att beskriva en fastighets tillstånd vid en eller flera tidpunkter till grund för beslut och åtgärder Byggproduktion

5 PROGNOS Det mest sannolika utfallet Inget önsketänkande Alternativa prognoser –Känslighetsanalyser Byggproduktion

6 Hyran Två principer: Marknadsprincip Kostnadsprincip Utbud Efterfrågan Självkostnadskalkyl Byggproduktion

7 Hyresprognoser H n = H 0 *(1+index) n Lokaler: Hyran bestäms vid förhandlingar Bostäder: Bruksvärdeshyressystemet Byggproduktion

8 Drift och Underhåll Drift: Upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt Underhåll: Återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt Byggproduktion

9 Driftprognoser D n = D 0 *(1+index) n Indata: Driftredovisningen Driftprognoser bör göras post för post Byggproduktion

10 Underhållsprognos Underhållsplanering Alt: Statistikuppgift på nivå och indexuppräkning Byggproduktion

11 Prognoser för kapitalutgifter GÖRS ALDRIG MED TRENDFRAMSKRIVNING Indata: Amorteringsplan Ränteuppfattning Omsättningstidpunkt Byggproduktion

12 Prognosverktyg Cash flow: Fastighetsekonomiska tablån utdragen i tiden Vi bedömer in- och utbetalningar Vi räknar nominellt och på årsbasis Byggproduktion

13 BESLUT Kreativt tänkande: Osäkerhetsbedömningar Nyckeltalsberäkningar Bedömning av mjuka parametrar Byggproduktion

14 Uppbyggnad av Cash Flow CashFlow Kapitalvärden TK, FK, EK Finansiella nyckeltal Operativa nyckeltal Byggproduktion

15 Nyckeltal Motiv: Styrinstrument för resultatenheten Ge en utveckling som leder till uppsatta mål Har inget egenvärde Byggproduktion

16 Nyckeltal Funktion: Löpande uppföljning av pågående verksamhet ALARMKLOCKA Underlag för upprättande av diagnoser Planering av verksamheten –Budget –Prognoser Byggproduktion

17 Finansiella Nyckeltal Lönsamhetsbedömning: Viktigt instrument för analys av Cash-Flow Överskott relaterat till en kapitalbas Byggproduktion

18 Finansiella nyckeltal Direktavkastning på totalt kapital(pDTK) –Effektivitetsmått på förvaltningen Direktavkastning på eget kapital (pDEK) –Resultatmått knutet till företaget –Påverkas starkt av finansieringen Totalavkastning på totalt kapital (pTTK) –Tar hänsyn till den indirekta avkastningen –Fastighetens totala förräntningsförmåga Totalavkastning på eget kapital(pTEK) –Amortering läggs till BN och beaktas därmed inte Byggproduktion

19 Nyckeltal för osäkerhetsbedömningar Skuldtäckningsgrad –Beskriver investeringens förmåga att bära kapitalutgifterna Skuldsättningsgrad –Soliditetsmått som beskriver kapitalfördelningen Belåningsgrad –Soliditetsmått som beskriver kapitalfördelningen Byggproduktion

20 Operativa nyckeltal Framförallt för drift Räknas på fastighetsbestånd eller för en enskild fastighet Egna nyckeltal kan lätt skapas för det man vill mäta Om kostnader för arbete och förbrukning beräknas  Effektivitetsmått Byggproduktion

21 Operativa nyckeltal Exempel på tillämpning: Neddragning av fastighetsskötsel (Personalminskning) + Fastighetsskötsel (kr/m2)sjunker Driftkostnad/Total kostnadsjunker Personalkostnad/Fastighetsskötselsjunker - Antal ej åtgärda fel per veckaökar Antal klagomål per vecka ökar Löpande UH/Totalt UHökar NETTOEFFEKT ???? Byggproduktion

22 ”Skillnaden på en gissning och en prognos är en akademisk examen” Byggproduktion


Ladda ner ppt "Byggproduktion Cash-Flow och nyckeltal. Fastighetens in- och utbetalningar Betalning In Ut EngångsPeriodisk Upptagande av lån Försäljning Fastighetsköp."

Liknande presentationer


Google-annonser